Điều khiển đặc quyền tài khoản administrator

Xem 1-3 trên 3 kết quả Điều khiển đặc quyền tài khoản administrator
  • Tài khoản Administrator có thể làm gì và được phép truy cập những gì? Có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tài khoản Administrator trên mạng ngày nay. Bạn có thể điều khiển các tài khoản để biết chúng có khả năng làm những gì và được phép truy cập những gì?

    doc25p mrngodat 19-03-2010 245 158   Download

  • Là một hộp thoại nhỏ giải thích ngắn gọn mục đích của điều khiển. Xuất hiện khi người dùng rê chuột lên điều khiển.Dùng để hướng dẫn cách sử dụng các điều khiển trên form. AutomaticDelay: lấy hoặc thiết lập thời gian chờ mặc định tính bằng mili giây. Giá trị mặc định là 500. AutoPopDelay: thiết lập hoặc lấy thời gian hiển thị của Tooltip. InitialDelay: thiết lập hoặc lấy thời gian để tooltip xuất hiện tính từ lúc chuột kích hoạt vào điệu khiển....

    ppt17p trinh02 23-01-2013 16 3   Download

  • Joomla Administration – Quản trị Joomla: Là trung tâm điều khiển của website Joomla. Dùng giao diện tao nhã của Admin Section để xây dựng cấu trúc và biên tập, xuất bản nội dung. Admin Section được chia thành bốn vùng : Menubar – thanh menu, Toolbar – thanh công cụ, Infobar – thanh thông tin, Workspace – vùng làm việc. Để truy cập vào vùng Administration, đăng nhập (log in) bằng tìa khoản người dùng với đặc quyền quản trị ....

    pdf220p lyacau 29-12-2009 343 253   Download

Đồng bộ tài khoản