Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu

Xem 1-10 trên 10 kết quả Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu
 • Bài giảng Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu: Tính toán từ báo cáo tài chính - Nguyễn Xuân Thành tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về cơ cấu và chi phí vốn; lợi nhuận; đầu tư; tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và ngân lưu tự do doanh nghiệp;...

  pdf10p hera_01 06-04-2016 50 13   Download

 • Bài giảng Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu: Một ví dụ đơn giản - Nguyễn Xuân Thành sử dụng một tình huống giả định đơn giản để minh họa các phương pháp định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf12p hera_01 06-04-2016 39 6   Download

 • Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu tự do Ngân lưu tự do doanh nghiệp (FCFF) đo lường dòng tiền sau thuế tạo ra từ hoạt động của doanh nghiệp để phân phối cho các thành phần có quyền lợi (gồm cả chủ sở hữu và chủ nợ), mà không xem xét đến nguồn gốc huy động là nợ hay vốn chủ sở hữu.

  pdf8p gianghce 13-11-2012 129 27   Download

 • Tiền Khoản phải thu Hàng tồn kho Cộng tài sản ngắn hạn Tài sản cố định, nguyên giá Khấu hao tích lũy Tài sản cố định, ròng Tổng tài sản Khoản phải trả Vay ngắn hạn Chi phí phải trả Cộng nợ ngắn hạn Nợ dài hạn (trái phiếu) Cộng nợ Vốn góp Lợi nhuận giữ lại Cộng vốn chủ sở hữu Tổng nợ và vốn CSH

  pdf6p gianghce 13-11-2012 86 31   Download

 • Bài 20: Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu (II). Nội dung bài giảng gồm: Mô hình chiết khấu cổ tức, Cơ cấu và chi phí vốn, Lợi nhuận và suất sinh lợi trên vốn, Tái đầu tư và tăng trưởng, Mô hình 3 giai đoạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p estupendo2 10-08-2016 11 3   Download

 • Bài 19: Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu (I). Chương này trình bày một số nội dung: Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu tự do; các hạng mục trong FCFF: Đầu tư mới và khấu hao; tỷ lệ tái đầu tư, suất sinh lợi trên vốn và tốc độ tăng trưởng; tính chi phí vốn; giá trị doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p estupendo2 10-08-2016 13 4   Download

 • Ngân lưu là yếu tố chính trong việc định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu chiết khấu (DCF). Để xác định ngân lưu, ta thường bắt đầu bằng việc đo lường thu nhập. Lấy ví dụ, ngân lưu tự do của một doanh nghiệp được dựa vào thu nhập hoạt động sau thuế. Ngược lại, việc ước lượng ngân lưu tự do của vốn chủ sở hữu được bắt đầu từ thu nhập ròng.

  pdf30p hgiang 11-03-2009 323 154   Download

 • mức cầu phụ thuộc vào hai nhân tố mức cầu giao dịch từ dn và hộ gia đình, lãi suất tác động mạnh đến mức cầu. và mức cầu về tài sản. nguồn cung ứng tiền dựa vào: + tốc độ tăng trưởng kt hằng năm + chỉ số trược giá của hàng hoá (tình hình lạm phát) + mức thâm hụt cán cân ngân sách

  pdf2p truongdoan 09-11-2009 540 139   Download

 • Kho ngoại quan (Đ 22 – Nghị định 154/2005/NĐ-CP) - Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi được ngăn cách với khu vực xung quanh để tạm lưu giữ, bảo quản hoặc thực hiện các dịch vụ đối với hàng hoá từ nước ngoài hoặc từ trong nước đưa vào kho theo hợp đồng thuê kho ngoại quan được ký giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng.

  ppt95p alt_12 22-07-2013 46 10   Download

 • Kho ngoại quan (Đ 22 – Nghị định 154/2005/NĐ-CP) - Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi được ngăn cách với khu vực xung quanh để tạm lưu giữ, bảo quản hoặc thực hiện các dịch vụ đối với hàng hoá từ nước ngoài hoặc từ trong nước đưa vào kho theo hợp đồng thuê kho ngoại quan được ký giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng.

  ppt28p alt_12 22-07-2013 33 8   Download

Đồng bộ tài khoản