Dns dhcp ad

Xem 1-6 trên 6 kết quả Dns dhcp ad
 • Với các mô hình sử dụng mạng Workgroup tuy có lợi điểm là đơn giản, dễ triể kgia nhưng không thuận lợi trong công tác quản trị h và tính bảo mật kém, do vậy mô hình Lap-4 giới thiệu

  pdf0p snow_fire_ 16-11-2011 238 73   Download

 • Quản lý Server với công cụ Servermanager.exe mới của Windows Server 2008 Trong Windows Server 2008 có nhiều khái niệm mới đối với Roles.

  pdf11p maicon24 26-07-2010 102 43   Download

 • Trong môi trường doanh nghiệp có thể có nhiều Server như Domain Controller, Mail Server Exchange, File Server, Web Server .. Các công ty lớn có thể lên đến hàng chục Server và một số Server chạy nhiều Chức năng AD, DNS, DHCP.. Trong tổ chức Exchange có nhiều chức năng Server như Hub Transport, Client Access, Mailbox Server .. được cài đặt trên các Server vật lý riêng biệt.

  doc77p toant9 15-08-2013 55 19   Download

 • Trong môi trường doanh nghiệp có thể có nhiều server như: Domain Controller, Mail Server Exchange, File Server, Web Server, Server cơ sở dữ liệu …Các công ty lớn có thể lên đến hàng chục server và một số server chạy nhiều chức năng như AD, DNS, DHCP.

  pdf129p dlmlmd 26-11-2013 59 19   Download

 • 450 servers cluster witness file shares, 357 clusters, 355 failback, 357 failover, 357 failover clustering, 354-357 generic cluster resources, 357 LUNs (logical unit numbers), 357 nodes, 355 passive nodes, 356 service groups, 356 shared storage, 357 virtual cluster servers, 356 clusters adding storage to, 370-371 failover clusters, 363-382 consolidation, virtualization, 11-12 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) servers, virtualization, 12 DNS (domain name system) servers, 351 functionality, checking, 187-188 host managers, managing, 206-207 host servers, 151-152 administering, 152-...

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 51 3   Download

 • Now updated for Windows Server 2008 and Windows Vista, this guide delivers in-depth technical information on Internet Protocol version 6 (IPv6). IPv6 greatly improves on IPv4, the current protocol, by vastly increasing the number of available addresses and by adding enhancements for security, multimedia traffic management, routing, and network configuration. Written by a popular author and networking expert, this reference details the protocol, from its features and benefits to its packet structure and protocol processes.

  pdf332p lock_123 08-04-2013 28 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Dns dhcp ad
p_strCode=dnsdhcpad

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản