intTypePromotion=1
ADSENSE

Đối sánh lược đồ xml

Xem 1-2 trên 2 kết quả Đối sánh lược đồ xml
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI -------------------------- LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC ®èi s¸nh tù ®éng l−îc ®å XML NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MS: ………………………. VÕ SỸ NAM NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HUỲNH QUYẾT THẮNG HÀ NỘI - 2006 .Mục lục Danh mục từ viết tắt, thuật ngữ.............................. Error! Bookmark not defined. Danh mục bảng biểu ................................................ Error! Bookmark not defined. Danh mục hình vẽ..................................................... Error! Bookmark not defined. Mở đầu ......................

    pdf114p cancer23 24-08-2012 73 18   Download

  • Luận văn tập trung nghiên cứu các phương pháp đối sánh lược đồ dựa trên các dự án đã được phát triển của các viện nghiên cứu, trường đại học và công ty trên thế giới, tìm hiểu và đề xuất một phương pháp xử lý cho lược đồ được thiết kế dùng tiếng việt. Đồng thời thiết kế và thi công một hệ thống đối sánh lược đồ được gọi là VNMatch. VNMatch được xử lý đầu vào là hai lược đồ được thiết kế dùng ngôn ngữ XML Schema, kết quả đầu ra là tập hợp các ánh...

    pdf0p cancer23 24-08-2012 87 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đối sánh lược đồ xml
p_strCode=doisanhluocdoxml

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2