intTypePromotion=1
ADSENSE

Động học quá trình thoát hydro

Xem 1-3 trên 3 kết quả Động học quá trình thoát hydro
  • IonH+ tồn tại trong dung dịch nước dưới dạng ion hyroxoni bị hydrat hóa H3O+ . Các ion này tác dụng với điện tử của điện cực tạo thành phân tử hydrat thoát ra ngoài . Quá trình điện cực bao gồm nhiều giai đoạn

    pdf19p meoancaran 19-03-2011 108 18   Download

  • Chúng ta xét một pin gồm 2 điện cực có điện thế điện cực cân bằng anốt và catốt. Dung dịch chất điện giải giữa hai cực có điện trở là R. Nối hai điện cực với nhau ( giả thiết điện trở mạch ngoài bằng 0) đo cường độ dòng điện phát sinh trong mạch , ta thấy I' nhỏ hơn giá trị cường độ tính theo định luật ohm

    pdf33p meoancaran 19-03-2011 112 27   Download

  • Ion H+ tồn tại trong dung dịch nước dưới dạng ion hydroxoni bị hydrat hóa H2O+ (H+, H2O). Các ion nay tác dụng với điện tử của điện cực tạo thành phân tử hydro thoát ra ngoài. Quá trình điện cực bao gồm nhiều giai đoạn:

    pdf19p ntgioi120406 30-11-2009 176 54   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Động học quá trình thoát hydro
p_strCode=donghocquatrinhthoathydro

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2