intTypePromotion=1
ADSENSE

Dữ liệu máy tính

Xem 1-20 trên 10783 kết quả Dữ liệu máy tính
 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 cung cấp những kiến thức về tin học căn bản như: Các khái niệm cơ bản, lịch sử phát triển của máy tính, lịch sử phát triển của phần mềm, tổ chức của máy tính, biểu diễn dữ liệu trong máy tính, mạng máy tính, hệ điều hành, giải quyết vấn đề bằng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf244p runordie9 27-09-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương (Phần 1: Tin học căn bản) gồm có những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản, lịch sử phát triển của máy tính, lịch sử phát triển của phần mềm, tổ chức của máy tính, biểu diễn dữ liệu trong máy tính, mạng máy tính, hệ điều hành, giải quyết vấn đề bằng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf296p runordie9 27-09-2022 11 0   Download

 • Bài viết Giải thuật meta-heuristic giải bài toán người du lịch đề xuất một giải thuật meta-heuristic sử dụng ý tưởng tìm kiếm địa phương để giải bài toán người du lịch. Giải thuật đã được cài đặt, thử nghiệm trên bộ dữ liệu chuẩn lấy từ TSPLIB và thu được những kết quả khá tốt.

  pdf7p vikoenigsegg 29-09-2022 3 1   Download

 • Lecture Data communications and computer networks: A business user's approach (8E) - Chapter 1. After reading this chapter, you should be able to: define the basic terms of computer networks Recognize the individual components of the big picture of computer networks; outline the common examples of communications networks; define the term convergence and describe how it applies to computer networks;... Please refer to the content of document.

  ppt43p tieuvulinhhoa 22-09-2022 4 1   Download

 • Lecture Data communications and computer networks: A business user's approach (8E) - Chapter 2. After reading this chapter, you should be able to: distinguish between data and signals, and cite the advantages of digital data and signals over analog data and signals; identify the three basic components of a signal; discuss the bandwidth of a signal and how it relates to data transfer speed;... Please refer to the content of document.

  ppt70p tieuvulinhhoa 22-09-2022 4 1   Download

 • Lecture Data communications and computer networks: A business user's approach (8E) - Chapter 3. After reading this chapter, you should be able to: outline the characteristics of twisted pair wire, including the advantages and disadvantages; explain when shielded twisted pair wire works better than unshielded twisted pair wire; outline the characteristics, advantages, and disadvantages of coaxial cable and fiber-optic cable;... Please refer to the content of document.

  ppt78p tieuvulinhhoa 22-09-2022 4 1   Download

 • Lecture Data communications and computer networks: A business user's approach (8E) - Chapter 4. After reading this chapter, you should be able to: list the four components of all interface standards; discuss the basic operations of the USB and EIA-232F interface standards; cite the advantages of FireWire, Lightning, SCSI, iSCSI, InfiniBand, and Fibre Channel interface standards;... Please refer to the content of document.

  ppt40p tieuvulinhhoa 22-09-2022 6 1   Download

 • Lecture Data communications and computer networks: A business user's approach (8E) - Chapter 5. After reading this chapter, you should be able to: describe frequency division multiplexing and list its applications, advantages, and disadvantages; describe synchronous time division multiplexing and list its applications, advantages, and disadvantages; outline the basic multiplexing characteristics of T-1 and SONET/SDH telephone systems;... Please refer to the content of document.

  ppt69p tieuvulinhhoa 22-09-2022 4 1   Download

 • Lecture Data communications and computer networks: A business user's approach (8E) - Chapter 6. After reading this chapter, you should be able to: identify the different types of noise commonly found in computer networks; specify the different error-prevention techniques, and be able to apply an error-prevention technique to a type of noise; compare the different error-detection techniques in terms of efficiency and efficacy;... Please refer to the content of document.

  ppt61p tieuvulinhhoa 22-09-2022 3 1   Download

 • Lecture Data communications and computer networks: A business user's approach (8E) - Chapter 7. After reading this chapter, you should be able to: state the definition of a local area network List the primary function, activities, and application areas of a local area network; cite the advantages and disadvantages of local area networks; identify the physical and logical layouts (topologies) of local area networks;... Please refer to the content of document.

  ppt64p tieuvulinhhoa 22-09-2022 4 1   Download

 • Lecture Data communications and computer networks: A business user's approach (8E) - Chapter 8. After reading this chapter, you should be able to: compare and contrast wireless LANs to wired LANs; identify the main functions of network operating systems; identify the basic features and contributions of one of the first network operating systems: Novell NetWare; compare and contrast the Windows Server family, Unix, Linux, and Mac OS X Server network operating systems;... Please refer to the content of document.

  ppt67p tieuvulinhhoa 22-09-2022 4 1   Download

 • Lecture Data communications and computer networks: A business user's approach (8E) - Chapter 9. After reading this chapter, you should be able to: distinguish local area networks, metropolitan area networks, and wide area networks from each other; identify the characteristics of metropolitan area networks and compare to LANs and WANs; describe how circuit-switched, datagram packet-switched, and virtual circuit packet-switched networks work;... Please refer to the content of document.

  ppt58p tieuvulinhhoa 22-09-2022 3 1   Download

 • Lecture Data communications and computer networks: A business user's approach (8E) - Chapter 10. After reading this chapter, you should be able to: discuss the responsibilities of the Internet Protocol (IP) and how IP can be used to create a connection between networks; identify both IPv4 and IPv6 addresses; discuss the responsibilities of the Transmission Control Protocol (TCP) and how it can be used to create a reliable, end-to-end network connection;... Please refer to the content of document.

  ppt74p tieuvulinhhoa 22-09-2022 2 1   Download

 • Lecture Data communications and computer networks: A business user's approach (8E) - Chapter 12. After reading this chapter, you should be able to: recognize the basic forms of system attacks; recognize the concepts underlying physical protection measures; cite the techniques used to control access to computers and networks; discuss the strengths and weaknesses of passwords;... Please refer to the content of document.

  ppt71p tieuvulinhhoa 22-09-2022 4 1   Download

 • Lecture Data communications and computer networks: A business user's approach (8E) - Chapter 13. After reading this chapter, you should be able to: recognize the systems development life cycle and define each of its phases; explain the importance of creating one or more connectivity maps; outline the differences among technical, financial, operational, and time feasibility; create a cost-benefit analysis incorporating the time value of money;... Please refer to the content of document.

  ppt50p tieuvulinhhoa 22-09-2022 3 1   Download

 • Lecture Data communications and computer networks: A business user's approach (8E) - Chapter 11. After reading this chapter, you should be able to: identify the basic elements of a telephone system and discuss the limitations of telephone signals; describe the composition of the telephone industry before and after the 1984 Modified Final Judgment and explain the differences; describe the difference between a local exchange carrier and an inter-exchange carrier and list the services each offers;... Please refer to the content of document.

  ppt75p tieuvulinhhoa 22-09-2022 2 1   Download

 • "Bài giảng môn Tin học 8 bài 1: Máy tính và chương trình máy tính - GV Trần Bảo Anh" là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập. Bài giảng được biên soạn đầy đủ nội dung và chi tiết. Hi vọng sẽ giúp ích cho thầy cô và các bạn trong công việc của mình.

  pdf11p phuongth1234 10-09-2022 7 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Máy tính "Nghiên cứu xây dựng hệ thống V-Sandbox trong phân tích và phát hiện mã độc IoT Botnet" trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu hành vi tương tác của mã độc IoT Botnet với các thiết bị IoT hạn chế tài nguyên thông qua môi trường Sandbox tự xây dựng; Nghiên cứu, kết hợp hệ thống thu thập dữ liệu bằng Sandbox tự xây dựng với mô hình học máy đề xuất thành hệ thống phát hiện mã độc IoT Botnet hoàn chỉnh ứng dụng được trong thực tế.

  pdf139p vihennessey 26-09-2022 7 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng phương pháp Six Sigma trong kiểm soát chất lượng của xét nghiệm Bilan lipid máu và tính tỉ lệ chỉ số mục tiêu chất lượng trình bày tính giá trị Six Sigma của xét nghiệm Bilan lipid trên hệ thống máy Cobas 6000 và Cobas 8000 bằng dữ liệu nội kiểm tra; Tỉ lệ chỉ số mục tiêu chất lượng để chỉ ra vấn đề là độ lặp lại hay độ đúng của các xét nghiệm có mức sigma thấp.

  pdf5p vihennessey 26-09-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Hàn đắp (Nghề: Hàn - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên hàn phục hồi được các chi tiết dạng trục, bánh răng, bạc lót bị mòn đúng kích thước bản vẽ, đủ lượng dư gia công; sửa chữa các sai hỏng của vật đúc bằng thép các bon, thép hợp kim, gang và hợp kim đồng; thực hiện hàn đắp trục, hàn đắp mặt phẳng bằng các thiết bị máy hàn hồ quang tay, máy hàn MIG, MAG đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p lacvuchi 09-09-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
320 tài liệu
1131 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Dữ liệu máy tính
p_strCode=dulieumaytinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2