intTypePromotion=3

Dự toán kinh phí đo đạc địa chính

Xem 1-1 trên 1 kết quả Dự toán kinh phí đo đạc địa chính
  • Môn học Đo vẽ địa chính cung cấp các kiến thức về: Tổng quan bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính, các phương pháp thành lập bản đồ địa chính, hệ thống lưới khống chế phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính, đo vẽ chi tiết yếu tố nội dung bản đồ, biên vẽ bản đồ gốc và biên tập thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính ban đầu, lập dự toán kinh phí đo đạc địa chính.

    pdf109p nhanmotchut_1 04-10-2016 76 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Dự toán kinh phí đo đạc địa chính
p_strCode=dutoankinhphidodacdiachinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản