intTypePromotion=1

Bài giảng Đo vẽ địa chính - Th.S Nguyễn Tấn Lực

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

0
77
lượt xem
13
download

Bài giảng Đo vẽ địa chính - Th.S Nguyễn Tấn Lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học Đo vẽ địa chính cung cấp các kiến thức về: Tổng quan bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính, các phương pháp thành lập bản đồ địa chính, hệ thống lưới khống chế phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính, đo vẽ chi tiết yếu tố nội dung bản đồ, biên vẽ bản đồ gốc và biên tập thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính ban đầu, lập dự toán kinh phí đo đạc địa chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đo vẽ địa chính - Th.S Nguyễn Tấn Lực

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM<br /> BỘ MÔN ĐỊA TIN HỌC<br /> <br /> CBGD: Nguyễn Tấn Lực<br /> <br /> GiỚI THIỆU<br /> Môn học cung cấp các kiến thức về:<br /> • Tổng quan bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính<br /> • Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính<br /> • Hệ thống lưới khống chế phục vụ đo vẽ bản đồ<br /> địa chính<br /> • Đo vẽ chi tiết yếu tố nội dung bản đồ<br /> • Biên vẽ bản đồ gốc và biên tập thành lập bản đồ<br /> địa chính<br /> • Lập hồ sơ địa chính ban đầu<br /> • Lập dự toán kinh phí đo đạc địa chính<br /> 2<br /> <br /> TRIỂN KHAI MÔN HỌC<br /> • Học tập trên lớp<br /> • Nghiên cứu tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ<br /> thuật ở nhà<br /> • Thực hành đo đạc, thu thập số liệu ngoài thực<br /> địa<br /> • Biên vẽ bản đồ gốc, lập bản đồ địa chính tại lớp<br /> và ở nhà<br /> <br /> 3<br /> <br /> CẤU TRÚC MÔN HỌC<br /> Môn học theo chương trình CDIO bao gồm 60<br /> tiết, trong đó:<br /> • Học tập trên lớp (lý thuyết): 30 tiết<br /> • Thực hành và bài tập lớn: 30 tiết<br /> <br /> 4<br /> <br /> TÀI LiỆU THAM KHẢO<br /> • Sách, giáo trình: Nguyễn Trọng San, Đo đạc địa<br /> chính<br /> • Bài giảng: Nguyễn Tấn Lực, Bài giảng đo vẽ địa<br /> chính, bk e-learning;<br /> https://sites.google.com/site/lucnguyenbachkhoa<br /> <br /> • Tiêu chuẩn, quy chuẩn:<br /> -Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa<br /> chính.<br /> <br /> -Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản