Đưa web site lên mạng

Xem 1-5 trên 5 kết quả Đưa web site lên mạng
 • Bạn đã tạo hoàn chỉnh trang Web của bạn và đang lưu nó trong một “vùng tạm” (là nơi mà không ai khác có thể tìm hay xem các trang Web mà bạn đã tạo ra). Lúc này, Web site của bạn đã sẵn sàng để đưa lên mạng Internet hay một mạng nội bộ nào đó.

  pdf9p thanhsang 10-06-2009 1161 532   Download

 • Sau khi đã cài đặt và cấu hình cho Joomla! tại Localhost, công việc tiếp theo là đưa Website lên Web Host (Host) để bắt đầu hoạt động trong hệ thống mạng toàn cầu. Sau đây là cách tạo Database và đưa Website Joomla! từ Localhost lên Web Host:

  doc3p syhuyen612 09-12-2010 202 60   Download

 • Cách đưa Web Site Joomla! từ Localhost lên Web Host Sau khi đã cài đặt và cấu hình cho Joomla! tại Localhost, công việc tiếp theo là đưa Website lên Web Host (Host) để bắt đầu hoạt động trong hệ thống mạng toàn cầu. Sau đây là cách tạo Database và đưa Website Joomla! từ Localhost lên Web Host: Tạo Database trên Host:

  pdf6p yukogaru2 15-08-2010 226 154   Download

 • Đưa một Web site lên mạng

  pdf9p hoang3 03-11-2009 65 26   Download

 • Bạn đã tạo hoàn chỉnh trang Web của bạn và đang lưu nó trong một “vùng tạm” (là nơi mà không ai khác có thể tìm hay xem các trang Web mà bạn đã tạo ra). Lúc này, Web site của bạn đã sẵn sàng để đưa lên mạng Internet hay một mạng nội bộ nào đó. Việc đưa một trang Web lên mạng cũng gần như việc bạn copy tất cả các file cấu thành nên Web site của bạn đến một đích đến cụ thể nào đó, ví dụ như là một máy chủ chẳng hạn. Hãy sử...

  pdf9p vhkhoi 08-12-2009 124 44   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản