intTypePromotion=1
ADSENSE

Đường cong Lorenz

Xem 1-6 trên 6 kết quả Đường cong Lorenz
 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Tổng quan về kinh tế vĩ mô và Dữ liệu kinh tế vĩ mô. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các mục tiêu của kinh tế vĩ mô; các chính sách kinh tế vĩ mô; mục tiêu kinh tế đối ngoại; mục tiêu phân phối công bằng; mục tiêu phân phối thu nhập cân bằng (Sử dụng đường cong Lorenz để xác định);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p hidetoshidekisugi 15-06-2022 17 3   Download

 • Nội dung chính trong bài học này gồm: Giới thiệu về kinh tế học, sự khan hiếm và chi phí cơ hội, 3 câu hỏi cơ bản của kinh tế thị trường và tác động của chính phủ, nguồn lực kinh tế và hàm sản xuất/tăng trưởng kinh tế, đường giới hạn khả năng sản xuất, lợi thế tuyệt đối, lợi thế so sánh và thương mại quốc tế, đường cong lorenz về phân phối thu nhập, một vài chỉ số kinh tế vĩ mô.

  ppt53p tangtuy20 27-07-2016 105 12   Download

 • Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về đặc điểm và biến động cơ cấu sử dụng đất tại huyện Thạch Thất. Kết quả cho thấy sự tập trung sử dụng đất của huyện Thạch Thất, sẽ có giá trị để điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất cho các xã trong mối quan hệ với nhau ở cùng cấp hoặc hai cấp kế tiếp. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau đây để hiểu thêm chi tiết về nghiên cứu này.

  pdf13p nganga_05 25-09-2015 73 3   Download

 • Bài giảng Giới thiệu về kinh tế học và kinh tế y tế nhằm giới thiệu về kinh tế học, dự khan hiếm và chi phí cơ hội, 3 câu hỏi cơ bản của kinh tế thị trường và tác động của chính phủ, nguồn lực kinh tế và hàm sản xuất/tăng trưởng kinh tế, đường giới hạn khả năng sản xuất, lợi thế tuyệt đối, lợi thế so sánh và thương mại quốc tế, đường cong Lorenz về phân phối thu nhập, một vài chỉ số kinh tế vĩ mô.

  pdf53p big_12 07-06-2014 140 15   Download

 • Đường lorenz là cỏch thể hiện bằng hỡnh học mức độ bất bỡnh đẳng trong phân phối thu nhập thụng qua việc phản ỏnh mối quan hệ giữa phần trăm cộng dồn của các nhóm dân số với phần trăm thu nhập cộng dồn tương ứng của nhóm đó

  ppt82p dahoaquan2509 30-07-2013 187 27   Download

 • Đường cong Lorenz là một đồ thị dùng để biểu diễn mức độn bất bình đẳng trong phân phối. Là sự biểu diễn bằng hình hcj của hàm phân bố tích lũy, chỉ ra quan hệ phần trăm của một giá trị thể hiện qua trục tung với tỷ lệ phần trăm của một giá trị khác thể hiện qua trục hoành.

  pdf16p duylong2091 01-12-2012 174 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đường cong Lorenz
p_strCode=duongconglorenz

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2