Electronic codebook

Xem 1-3 trên 3 kết quả Electronic codebook
  • USE OF MODERN BLOCK CIPHERS Symmetric-key encipherment can be done using modern block ciphers. Modes of operation have been devised to encipher text of any size employing either DES or AES. 1 USE OF MODERN BLOCK CIPHERS Electronic codebook (ECB) mode Error Propagation A single bit error in transmission can create errors in several in the corresponding block. However, the error does not have any effect on the other blocks.

    pdf10p vovantien_2 05-12-2012 77 43   Download

  • Các kiểu thao tác đầu tiên được đề nghị (ECB, CBC, OFB, CFB) đảm bảo tính bí mật (confidentiality), không giúp đảm bảo tính toàn vẹn thông tin (message integrity). Các kiểu thao tác được thiết kế cho phép (CCM, EAX và OCB) vừa đảm bảo tính bí mật, vừa đảm bảo xác định tính toàn vẹn thông tin.

    ppt96p i4share 04-02-2013 40 10   Download

  • Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống - Chủ đề 3 trình bày 2 nội dung chính, đó là: Các kiểu thao tác (Modes of Operation), các kiểu chèn bổ sung thông tin (Padding Scheme). Mời các bạn cùng tham khảo dể nắm bắt các nội dung chi tiết.

    pdf15p youcanletgo_04 15-01-2016 13 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản