Environmental impact statement

Xem 1-20 trên 31 kết quả Environmental impact statement
 • An environmental impact statement (EIS), under United States environmental law, is a document required by the National Environmental Policy Act (NEPA) for certain actions "significantly affecting the quality of the human environment".[1] An EIS is a tool for decision making. It describes the positive and negative environmental effects of a proposed action, and it usually also lists one or more alternative actions that may be chosen instead of the action described in the EIS. Several US state governments require that a document similar to an EIS be submitted to the state for certain actions.

  pdf190p ktct_1669 03-05-2012 46 10   Download

 • An Environmental impact statement (EIS), under United States Environmental law, is a document required by the National Environmental Policy Act (NEPA) for certain actions "significantly affecting the quality of the human environment".[1] An EIS is...

  pdf50p ngoctuyen 17-06-2009 384 128   Download

 • Electrochemistry has been used extensively in the past three decades to determine the chemical composition of environmental samples from the water column, sediments, soils, biofilms, and microbial mats.

  pdf406p xunu1311 03-11-2012 38 1   Download

 • PART THREE - GATHERING ENVIRONMENTAL DATA © 2002 by CRC Press LLC CHAPTER 10 SITE INVESTIGATION AND REMEDIATION The site investigation and remediation process is usually the reason for site environmental data management. The results of the data management process can provide vital input in the decisionmaking process.

  pdf32p bengoan369 14-12-2011 32 5   Download

 • Chapter 52 provides knowledge of environmental regulation. After reading the material in this chapter, you should be able to: Explain when an environmental impact statement must be prepared and the information it must include; discuss major provisions of the: clean air act, clean water act, and hazardous waste laws; describe the impact global climate change may have on business.

  ppt33p tangtuy19 11-07-2016 12 2   Download

 • Chapter 52 - Environmental regulation. After reading the material in this chapter, you should be able to: Explain when an environmental impact statement must be prepared and the information it must include; discuss major provisions of the: clean air act, clean water act, and hazardous waste laws; describe the impact global climate change may have on business.

  ppt26p hihihaha8 03-01-2017 6 1   Download

 • Impact assessment is increasingly becoming – mostly by statutory obligation but also for reasons of good practice – part and parcel of more and more development proposals in the United Kingdom and in Europe. For instance, while the Department of the Environment (DoE) in Britain was expecting about 50 Environmental Statements each year when this new practice was introduced in 1988, the annual number soon exceeded 300.

  pdf395p 951628473 07-05-2012 53 14   Download

 • Môi trường tự nhiên: tài nguyên trái đất Các nguồn tài nguyên đất của một trang web là quan trọng đối với sự ổn định của đề xuất xây dựng. Các yếu tố được xem xét trong phần này của một EIS có xu hướng khác nhau về tính chất và tầm quan trọng như là một chức năng của các trang web cụ thể đang được xem xét. Nói chung, các yếu tố sau đây bao gồm: đất: đặc điểm, mang sức mạnh, và nhạy cảm với xói mòn. Địa chất: nền tảng, surficial, và động đất.

  pdf9p tuongmatdo 10-12-2011 47 8   Download

 • Môi trường tự nhiên: Sinh học Trong khi xem xét các tác động của một dự án được đề xuất hoặc chương trình trên sinh học của một khu vực, người ta phải kiểm tra tất cả các thực thể có thể có trong tất cả các địa điểm không khí, đất, và nước. Những vị trí này, lần lượt, có thể được chia thành các yếu tố chẳng hạn như sa mạc, Tundra, vùng đất ngập nước, vùng ven biển, nước ngọt, muối, và do đó.

  pdf17p tuongmatdo 10-12-2011 37 8   Download

 • Môi trường Man-Made: Tài nguyên di tích lịch sử và văn hóa Đặc biệt chú ý được đưa ra trong báo cáo tác động môi trường với sự hiện diện hay vắng mặt trên trang web hoặc gần các nguồn tài nguyên lịch sử và văn hóa, bất kỳ tác động có thể lên chúng và các biện pháp giảm nhẹ. "Các nguồn lịch sử và văn hóa" bao gồm một loạt các tính năng, là quan trọng nhất trong đó là khảo cổ học.

  pdf12p tuongmatdo 10-12-2011 43 8   Download

 • Mục đích của Môi trường Tác động Báo cáo 1.1 VIỆC THAY ĐỔI TRONG THÁI ĐỘ Cho đến năm 1969, triết lý quốc gia liên quan đến tác động tiêu cực về môi trường của dự án lớn như đường cao tốc, nhà máy công nghiệp, các trung tâm mua sắm, phát triển nhà ở, và như vậy, là bỏ qua chúng trong các giai đoạn lập kế hoạch của dự án.

  pdf20p tuongmatdo 10-12-2011 53 7   Download

 • Cơ sở pháp lý cho tác động môi trường Báo cáo Trong chương này, ba văn bản của liên bang để hình thành cơ sở pháp lý để yêu cầu cho một Báo cáo tác động môi trường (EIS) sẽ được mô tả: 1. Môi trường Luật Chính sách Quốc gia (NEPA). 2. Hội đồng Chất lượng môi trường (CEQ) Quy định thực hiện NEPA. 3. Sắc lệnh 11514 là được sửa đổi, bổ sung theo Lệnh 11991, quyền "Bảo vệ và tăng cường chất lượng môi trường đó yêu cầu Cơ quan Liên bang Thực hiện NEPA.

  pdf14p tuongmatdo 10-12-2011 44 7   Download

 • Quá trình thực hiện Chuẩn bị một EIS Quá trình này có thể là một thời gian dài và tốn kém. Nhận thức được nhược điểm này, các quy định đã được thực hiện bởi hầu hết các cơ quan liên bang để tăng tốc độ quá trình NEPA bằng cách hạn chế việc chuẩn bị của một EIS những trường hợp tác động tiêu cực có thể xảy ra.

  pdf8p tuongmatdo 10-12-2011 31 7   Download

 • Công tham gia 4,1 GIỚI THIỆU Công hiệu quả sự tham gia của chương trình trong một báo cáo tác động môi trường (EIS) giúp nâng cao xác suất của một chính xác về mặt kỹ thuật, khả thi về mặt kinh tế, và xã hội và chính trị chấp nhận được EIS. Công tham gia vào một EIS là rất mong muốn vì hai lý do: 1. Nó làm cho một đối tác công cộng để xử lý. Tin đồn được đặt để nghỉ ngơi và công cộng có các sự kiện thực tế về dự án đề xuất.

  pdf10p tuongmatdo 10-12-2011 48 7   Download

 • Man-Made Môi trường: nước ngầm Trong những năm gần đây, sự cần thiết phải bảo vệ nước ngầm đã trở thành một phần quan trọng của tất cả các dự án xây dựng mới. Nhấn mạnh ngày càng tăng này là do việc sử dụng phát triển nhanh chóng của nước ngầm là nguồn nước uống. Theo Briggs (1976), hơn 97% nước ngọt chất lỏng của thế giới dưới lòng đất.

  pdf7p tuongmatdo 10-12-2011 37 7   Download

 • Man-Made Môi trường: Air Chương này bắt đầu với một cuộc thảo luận về khí hậu học, đó là cần thiết như là đầu vào nền vào việc xác định tác động của một dự án cụ thể về chất lượng không khí của một khu vực. Chương này sau đó đi vào để thảo luận về ô nhiễm không khí cho mỗi gia nhập. khí hậu học Khí hậu có thể có một ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng khi một dự án là trọng tâm của một EIS.

  pdf15p tuongmatdo 10-12-2011 43 7   Download

 • Man-Môi trường: kinh tế xã hội xuất xứ Trong năm 1973, Hội đồng Chất lượng Môi trường đã ban hành hướng dẫn cho một quá trình NEPA xem xét tầm quan trọng của kinh tế xã hội trong một EIS. Trọng điểm sau cuộc thảo luận trong các hướng dẫn CEQ mang lại kinh tế xã hội vào hình ảnh: Trung tiếp hoặc gián tiếp, cũng như chính hoặc trực tiếp, hậu quả cho môi trường nên được bao gồm trong phân tích.

  pdf12p tuongmatdo 10-12-2011 39 7   Download

 • Man-Made Môi trường: nước bề mặt Các nước liên quan đến môi trường thành phần của một nghiên cứu NEPA bao gồm việc xem xét chất lượng nước, mô hình thoát nước, các cơ quan mặt nước gần đó, và vùng đồng bằng ngập lũ. Yêu cầu pháp lý cho chất lượng nước không được vi phạm. Các phần ban đầu của chương này sẽ xem xét các yêu cầu pháp lý cho chất lượng nước và các quy định áp dụng.

  pdf18p tuongmatdo 10-12-2011 42 6   Download

 • Man-Made Môi trường: Tiếng ồn TÁC ĐỘNG Tiếng ồn ở mức độ có thể phản đối về sức khỏe hoặc gây khó chịu ảnh hưởng như xem xét trong một nghiên cứu tác động môi trường nói chung sẽ xảy ra như là kết quả của một trong các hoạt động sau đây: Xây dựng và vận hành nhà máy. Xe cộ giao thông. Máy bay. Dân số tăng trưởng và đô thị hóa. Các mối quan tâm về tiếng ồn trực tiếp liên quan đến tác động tiêu cực của nó đối với con người và động vật.

  pdf19p tuongmatdo 10-12-2011 34 6   Download

 • Man-Môi trường: Các mối nguy hiểm, phiền hà Các tài liệu thuộc trong phần này của EIS một bao gồm hai khu vực như sau: • thông thường những mối nguy hiểm, phiền hà như đường dây điện điện áp cao, dầu bị chôn vùi và dòng khí, và như vậy. • độc hại và chất thải nguy hại các trang web, các bể chứa dưới lòng đất và các nguồn ô nhiễm đất và nước ngầm được quy định bởi chính phủ liên bang. Các cuộc thảo luận sau đó bao gồm cả của các mặt hàng trên.

  pdf13p tuongmatdo 10-12-2011 34 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản