intTypePromotion=1
ADSENSE

Essential teaching skills

Xem 1-20 trên 44 kết quả Essential teaching skills
 • This book covers the nature and development of teaching skills, including classroom climate and discipline. It includes specific information on planning, preparing, presenting and managing lessons. It covers assessing and evaluating pupils' and teachers' own performance. Each chapter includes a summary, discussion questions and suggested further reading. The book contains information about the DfES's standards for newly qualified teachers.

  pdf162p namson94 18-07-2012 583 271   Download

 • Grammar cop helps kids learn essential rules of grammar. Stories teach parts of speech. Anagrams, Riddle, and Hink Pinks fortify students vocabularies, rebuses tickle the funny bone as they build spelling skills, reading Comprehension reproducibles provide a leg up when it comes to test-taking, graphic Organizers offer kids ready-to-go tools to organize their thoughts and respond in meaningful ways to the books they read.

  pdf80p thieulam5782 04-10-2015 176 63   Download

 • AutoCAD Civil 3D 2014 Essentials offers expert instruction and real-world, hands-on exercises to teach you how to use AutoCAD Civil 3D. As you design a residential subdivision from start to finish, you'll learn core tools and workflows to build a solid foundation in the software, allowing you to quickly use Civil 3D productively. The book features new, multi-viewport example drawings to promote 3D design as well as an entire new chapter dedicated to pressure pipe design.

  pdf418p trinhhungvn 05-05-2015 119 45   Download

 • Tất cả các quyền. Không có phần nào của ấn phẩm này có thể được sao chép hoặc truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện, điện tử hoặc cơ khí, bao gồm cả photocopy, ghi âm hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin và hệ thống phục hồi, mà không có sự cho phép bằng văn bản từ nhà xuất bản

  pdf0p penhim00 16-11-2011 58 18   Download

 • Agile has become today’s dominant software development paradigm, but agile methods remain difficult to measure and improve. Essential Skills for the Agile Developer fills this gap from the bottom up, teaching proven techniques for assessing and optimizing both individual and team agile practices.

  pdf262p titatu_123 01-03-2013 71 18   Download

 • Một tập hợp các tài liệu về kỹ năng giảng dạy đến từ các nỗ lực để cung cấp một cơ sở bằng chứng để thông báo cho sự phát triển trong chính sách và thực hành trong giáo dục (Thomas và Pring, năm 2004, Petty, 2006). Cách tiếp cận này bao gồm các nghiên cứu nghiên cứu cả hai bản gốc

  pdf0p penhim00 16-11-2011 73 15   Download

 • Các giáo viên bắt đầu có xu hướng dựa phần nào về thực hành thành lập trong trường, đặc biệt là nếu một chương trình của công việc đang được sử dụng (chẳng hạn như dựa trên một cuốn sách giáo khoa hoặc các bảng tính). Với kinh nghiệm, tuy nhiên, giáo viên trở nên tự tin hơn nhiều và có thẩm quyền trong việc quyết định theo tính chất

  pdf0p penhim00 16-11-2011 66 13   Download

 • Khi xem xét các học sinh hành vi sai trái, phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh ". Khéo léo giảng dạy có thể làm được gì nhiều để giảm thiểu học sinh hành vi sai trái xảy ra ở nơi đầu tiên, và có thể hữu ích lại trực tiếp sự cố đã được phát triển trước khi họ cần được coi là hành vi sai trái.

  pdf0p penhim00 16-11-2011 63 11   Download

 • Hầu như tất cả các hoạt động này có xu hướng liên quan đến việc giáo viên lưu thông xung quanh và giám sát tiến độ, đưa ra giúp đỡ cá nhân và khi cần thiết. Tuy nhiên, một số giáo viên thích để duy trì một mức độ cao về hướng trong các hoạt động như vậy, trong khi những người khác nhìn thấy lợi ích quan trọng giáo dục xuất phát từ ít chỉ thị

  pdf0p penhim00 16-11-2011 70 10   Download

 • Kể từ khi học tập không có thể xảy ra mà không có sự tham gia, một giáo viên phải đối mặt với nguy hiểm là không phê phán về chất lượng học tập xảy ra khi họ đã thành công trong việc duy trì một mức độ cao của sự tham gia của học sinh. Tuy nhiên, đồng thời cần ghi nhớ rằng các kết quả học tập mà giáo viên cố gắng để đạt được

  pdf0p penhim00 16-11-2011 66 10   Download

 • Giáo viên cũng cần phải liên tục cập nhật và phát triển sự hiểu biết của họ về vấn đề, và cách này có thể được giảng dạy trong lớp học, cũng như kiến thức và sự hiểu biết về cách học sinh học hỏi và phát triển, và làm thế nào học sinh học tập có thể bị ảnh hưởng bởi một loạt các phát triển

  pdf0p penhim00 16-11-2011 69 10   Download

 • Phát triển các kỹ năng và thủ tục để giúp bạn đối phó với nhu cầu, đặc biệt là tổ chức và kỹ năng quản lý thời gian. Xem một số nguồn của sự căng thẳng một phần làm của riêng của bạn, chẳng hạn như tránh được cuộc đối đầu với học sinh hay đồng nghiệp, hoặc chấp nhận các nhiệm vụ được quá thuế.

  pdf0p penhim00 16-11-2011 84 10   Download

 • Bởi vì động lực nội tại liên quan đến một ổ đĩa đối với thẩm quyền ngày càng tăng, cũng như ổ đĩa một sự tò mò, nó cũng có thể được bồi dưỡng bằng cách cung cấp cho học sinh với thông tin phản hồi thường xuyên về kỹ năng và thẩm quyền của họ đang phát triển, và bản vẽ chú ý của họ những gì họ có thể làm gì và hiểu bây giờ so trước khi bắt đầu quá trình làm việc.

  pdf0p penhim00 16-11-2011 80 9   Download

 • Để cung cấp một hồ sơ về sự tiến bộ. Hoạt động đánh giá thường xuyên cho phép bạn lưu giữ hồ sơ của sự tiến bộ của học sinh trong một thời gian dài. Điều này sau đó có thể hình thành cơ sở cho quyết định của bạn về cá nhân hiện tại và tương lai nhu cầu của học sinh, giáo dục

  pdf0p penhim00 16-11-2011 69 9   Download

 • The objective of this book is to teach the skills necessary to program in Objective-C using a style that is easy to follow, rich in examples and accessible to those who have never used Objective-C before. Topics covered include the fundamentals of Objective-C such as variables, looping and flow control. Also included are details of object oriented programming, working with files and memory and the Objective-C Foundation framework.

  pdf311p goshop_123 24-04-2013 36 3   Download

 • The coordination of teaching staff is one of the main lines of work in the Bologna Process, which is also essential to develop the right skills and maximise the role of students as an active learning component. The use of active, interdisciplinary methodologies has opened up a new dimension in universities, requiring the elimination of the once componential, individual structure, making us look for new areas of exchange that make it possible for students' training to be developed jointly.

  pdf9p guestgreat 06-05-2019 15 1   Download

 • Warmth and affection are aspect of positive relationship that is essential for children wellbeing in early care and education settings. The study was conducted in Hisar district of Haryana state. Two areas were selected purposively i.e., rural and urban, from urban area Hisar city and from rural area two villages namely Balsmand and Kharia were taken for collection of data. A total of 200 children in three age groups, namely, 3, 4 and 5 years were selected for the study.

  pdf3p chauchaungayxua5 05-05-2020 2 0   Download

 • This article analyses the crucial roles of critical thinking skills in teaching English as a foreign language (EFL) and developing practical professionals for English pedagogical major students. For practical purposes, examples of activities and steps of implementation are given to enhance critical thinking skills for students at HCM City University of Education, Vietnam.

  pdf7p kethamoi9 01-12-2020 6 0   Download

 • Writing skills are essential in today's classrooms and workplaces. "Better Writing Right Now: Using Words to Your Advantage helps you develop your writing abilities and communicate more effectively, improving your performance in school while preparing you for the workplace. A step-by-step approach to the writing process teaches you to focus your writing and engage your reader, whether it's a friend, a teacher, or a supervisor or coworker.

  pdf239p tapvn07 01-12-2009 741 577   Download

 • Continuing the successful Scholastic "100 Words"line of exciting new language arts workbooks, this product focuses on 100 essential words kids need to know by 4th grade. Colorful art and photographs illustrate the 256 pages of lively activities, including reading and writing practice, comprehension, critical thinking exercises and word puzzles. Includes special dictionary pages and dictionary skill tips and colorful bookmarks with vocabulary-building tips.

  pdf126p tamtmt 21-10-2011 702 447   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Essential teaching skills
p_strCode=essentialteachingskills

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2