Front khí hậu học

Xem 1-3 trên 3 kết quả Front khí hậu học
  • Chương 7. Hoàn lưu khí quyển Trần Công Minh Khí hậu và khí tượng đại cương NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007. Tr 167 – 206. Từ khoá: Hoàn lưu khí quyển, đới khí áp, đới gió mặt đất, front khí hậu học. Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép,

    pdf44p xingau5 13-08-2011 62 21   Download

  • chung khí quyển. Người ta phân biệt hoàn lưu chung khí quyển với hoàn lưu địa phương như Brigiơ (gió đất – biển) ở miền bờ biển, gió núi thung lũng, gió băng và các loại gió khác. Các hoàn lưu địa phương này ở một số khu vực có khi trùng hướng với các dòng hoàn lưu chung.

    pdf45p ruavanguom 16-10-2012 191 47   Download

  • Tài liệu tham khảo Giáo trình Thời tiết và khí hậu của Edward Aguado và James E. Burt, nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội do Đặng Thị Hồng Thủy và Nguyễn Lan Anh biên dịch - Thời tiết và khí hậu - Phần 3 Phân bố và chuyển động của không khí - Chương 9 Các khối khí và front

    pdf26p vitconhaman 11-08-2011 54 21   Download

Đồng bộ tài khoản