intTypePromotion=1
ADSENSE

Gatekeeper và thử nghiệm

Xem 1-2 trên 2 kết quả Gatekeeper và thử nghiệm
  • Tùy theo mục đích, cấu hình mạng và cơ sở hạ tầng cụ thể, nhà cung cấp dịch vụ sẽ lựa chọn cung cấp cho người sử dụng các dịch vụ IP tương ứng với một trong ba mức chất lượng trên. Đối với mỗi mức chất lượng, chúng ta lại có thể lựa chọn ra những phương thức cấu hình thích hợp để tối ưu hiệu suát cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng dịch vụ ở mức tốt nhất có thể ...

    pdf170p la_lan23 12-04-2013 36 3   Download

  • Hệ thống mạng VoIP của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông VNPT được triển khai từ ngày 01/7/2001. Ban đầu hệ thống được giao cho VDC chịu trách nhiệm quản lý và gần đây đã được chuyển giao cho VTN quản lý. a. Cấu hình mạng thử nghiệm Hình 2.18 Cấu hình mạng VoIP thử nghiệm của VNPT. Hệ thống VoIP thử nghiêm của VNPT được xây dựng dựa trên hệ thống VoIP của Cisco. Mạng được chia thành hai vùng được quản lý bởi hai Gatekeeper đang đặt lần lượt tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà...

    pdf18p minhloi7733 07-09-2010 255 143   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Gatekeeper và thử nghiệm
p_strCode=gatekeepervathunghiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2