intTypePromotion=4
ADSENSE

Giá trị sống theo UNESCO

Xem 1-6 trên 6 kết quả Giá trị sống theo UNESCO
 • Luận văn nghiên cứu thực hiện khảo sát thực trạng nhận thức về một số giá trị sống của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM, qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về giá trị sống cho sinh viên. Để tìm biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf131p imnie1 02-12-2016 69 17   Download

 • Có thể nói không quá đáng, việc xuất bản tác phẩm Nhiệt đới buồn của Claude Lévi-Strauss bằng tiếng Việt là một sự kiện trong đời sống tinh thần của chúng ta. Triết gia trăm tuổi Trước đây cuốn Chủng tộc và lịch sử của ông, viết theo yêu cầu của UNESCO, đã được dịch và in bằng tiếng Việt, cuốn sách rất mỏng, song đã gây ấn tượng mạnh. Lần này là một trong những tác phẩm quan trọng và nổi tiếng nhất của ông, một tác phẩm kinh điển về rất nhiều mặt, và thật kỳ lạ. ...

  pdf5p denlong_do 28-10-2011 77 7   Download

 • Theo cách hiểu thông thường, văn hóa là học thức, trình độ học vấn và lối sống lành mạnh. Theo nghĩa rộng,VH bao gồm toàn bộ đời sống con người Trên thế giới có nhiều định nghĩa về VH. Chúng ta chọn định nghĩa đã được UNESCO công nhận: “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy trong quá trình hoạt động thực tiễn và trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội”...

  pdf4p meomayhu 16-06-2011 846 287   Download

 • Văn hóa là gì? Theo cách hiểu thông thường, văn hóa là học thức, trình độ học vấn và lối sống lành mạnh. Theo nghĩa rộng,VH bao gồm toàn bộ đời sống con người Trên thế giới có nhiều định nghĩa về VH. Chúng ta chọn định nghĩa đã được UNESCO công nhận: “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy trong quá trình hoạt động thực tiễn và trong sự tương tác giữa con người vớiø môi trường tự nhiên và xã hội...

  pdf60p mylan23 16-04-2013 209 34   Download

 • Văn hóa là cái còn lại khi người ta đã quên đi tất cả, là cái vẫn thiếu khi người ta đã học tất cả . Edouard Herriot Chương 1: Văn hóa và văn hóa học Văn hóa là gì? Theo cách hiểu thông thường, văn hóa là học thức, trình độ học vấn và lối sống lành mạnh. Theo nghĩa rộng,VH bao gồm toàn bộ đời sống con người Trên thế giới có nhiều định nghĩa về VH. Chúng ta chọn định nghĩa đã được UNESCO công nhận: “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất...

  pdf60p la_la123 05-04-2013 102 20   Download

 • 8 năm sau khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, cách chơi Quan họ theo đúng văn hóa Quan họ đã có nhiều thay đổi. Qua khảo sát về sinh hoạt văn hóa Quan họ, bài viết chỉ ra những vấn đề bất cập, nguyên nhân và từ đó đưa ra một số giải pháp góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của di sản Quan họ trong đời sống hiện nay…

  pdf5p cumeo5000 06-08-2018 28 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giá trị sống theo UNESCO
p_strCode=giatrisongtheounesco

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2