intTypePromotion=1
ADSENSE

Giá trị xã hội

Xem 1-20 trên 6144 kết quả Giá trị xã hội
 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Nghiên cứu đặc điểm và giá trị xã hội của thể thao giải trí ở Hà Nội nghiên cứu với mục đích đánh giá thực tiễn phát triển thể thao giải trí, một bộ phận quan trọng của thể dục thể thao quần chúng để làm sáng tỏ đặc điểm, giá trị đối với xã hội của thể thao giải trí ở Hà Nội, tạo bước tiến có hiệu quả cho sự phát triển thể thao giải trí.

  pdf40p nhokbuongbinh91 24-11-2016 153 16   Download

 • Quy định đạo đức công vụ và xây dựng chuẩn giá trị xã hội nhằm giáo dục đội ngũ cán bộ công chức rèn luyện phẩm chất đạo đức là vấn đề không mới, nhưng làm sao để mỗi cán bộ, công chức luôn nhận thức đúng về về đạo đức và chuẩn giá trị xã hội,... Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nhận thức về đạo đức và chuẩn giá trị xã hội của cán bộ, công chức nhà nước" dưới đây.

  pdf5p anh0510 22-02-2016 82 13   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Những định hướng giá trị xã hội, nghề nghiệp của sinh viên trong giai đoạn hiện nay" dưới đây để nắm bắt được những định hướng giá trị xã hội, nghề nghiệp của sinh viên như: Sự lựa chọn ban đầu, động cơ và mục đích vào trường, chuẩn bị ra trường, những suy nghỉ về phẩm chất nghề nghiệp và chổ làm việc trong tương lai.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 101 11   Download

 • Nhận thức của công chức nhà nước về đạo đức và chuẩn giá trị xã hội hiện nay Qua nghiên cứu cho thấy 10 chuẩn giá trị xã hội đều được khách thể đánh giá cao, đáng chú ý là các nội dung sau: trung thành với nhà nước và tổ quốc, chống tiêu cực, hiệu quả giải quyết trong công việc, dân tin tưởng và hài lòng, tôn trọng hiến pháp và pháp luật, đánh giá về các chuẩn giá trị xã hội của khách thể khá cao và tương đối đồng nhất vì các khách thể này đều...

  pdf4p butmauluc 31-08-2013 42 8   Download

 • Bài viết phân tích đặc điểm tình hình và sự biến đổi thang giá trị xã hội cũng như sự ảnh hưởng của nó tới nhiệm vụ của quân đội; trên cơ sở đó đưa ra một số yêu cầu cơ bản nhằm giữ vững định hướng phát triển nhân cách người quân nhân trong quân đội hiện nay.

  pdf8p tangtuy01 01-03-2016 55 4   Download

 • Định hướng giá trị xã hội của tri thức hiện nay Qua nghiên cứu cho thấy hầu hết các nhà quản lý đều thừa nhận rằng kỹ năng diễn đạt trước đám đông có ảnh hưởng rất lớn đến công việc của họ cũng như sự nghiệp của chính họ. Tuy nhiên, trong thực tế, kỹ năng diễn đạt của họ chưa cao , trong đó có nhiều kỹ năng thành phần quan trọng của kỹ năng này còn ở mức thấp. điều này đã làm giảm hiệu quả tác động của họ tới đối tượng, đặc biệt khi họ...

  pdf7p butmauluc 31-08-2013 42 3   Download

 • Là văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất, Hiến pháp qui định về những vấn đề cơ bản, quan trọng nhất về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, về quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, về tổ chức bộ máy nhà nước. Trong đó có cả các giá trị xã hội truyền thống. Các giá trị xã hội được thể hiện rõ nét trong Hiến pháp gồm: Hiếu học; coi trọng gia đình; đoàn kết, tương thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn.

  pdf7p viankara2711 10-12-2019 12 0   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã phân tích một cách khái quát hệ giá trị của giai cấp công nhân, biểu hiện trên một số khía cạnh cơ bản: lao động, công bằng, bình đẳng, sự phát triển tự do và toàn diện; phân tích những tiền đề, điều kiện cần thiết cho sự hình thành và phát triển hệ giá trị của giai cấp công nhân. Để hiểu chi tiết vấn đề mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu.

  pdf12p bengoan369 08-12-2011 102 13   Download

 • Trong xã hội học tập, xã hội tri thức ngày nay, giới trí thức đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xã hội phát triển. Chính vì lẽ đó mà hơn bao giờ hết, trong bối cảnh hiện nay, người trí thức càng cần gắn bó mật thiết với xã hội, với đất nước để cống hiến tri thức của mình cho xã hội... Mời các bạn tham khảo.

  pdf8p susuqb 17-12-2015 38 7   Download

 • nội dung trình bày các khái niệm về tư duy và thực tại, phê phán kinh tế học, phản thân trong các thị trường tài chính, phản thân trong lịch sử, vấn đề các giá trị xã hội và hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu.

  pdf412p kloiroong10 21-08-2017 49 7   Download

 • Nối tiếp phần 1, tài liệu Cơ sở lý luận về Giá trị học: Phần 2 tiếp tục mang đến những bài học về giá trị trong nhân cách sống của con người thông qua các bài mục cụ thể là: Trách nhiệm xã hội, giá trị xã hội cao quý nhất, giá trị gia đình, giá trị chung của nhân loại, một số giá trị từ hiện đại và hậu hiện đại, biến động phức tạp một số giá trị ở Việt Nam,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf208p vizeus 02-03-2019 18 1   Download

 • Bài viết phân tích khái niệm giá trị trong xã hội học; theo đó khái niệm giá trị là một trong những khái niệm cơ bản được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa các cá nhân, các nhóm, các cộng đồng xã hội trong một khung cảnh văn hóa xã hội cụ thể. Giá trị xã hội mang tính khách quan đối với hành động của cá nhân và gây áp lực lên cá nhân.

  pdf11p thicrom300610 03-04-2018 33 0   Download

 • Qua bài học Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội môn Giáo dục công dân 8 sẽ giúp ích cho các bạn khi soạn thảo giáo án. Thông qua giáo án bài Tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội chúng ta biết được các loại hình hoạt động chính trị - xã hội ở nước ta, sự cần thiết phải tham gia các hoạt động chính trị - xã hội. Học sinh có kỹ năng tham gia các hoạt động chính trị - xã hội. Qua đó hình thành kỹ năng hợp tác, tự khẳng định trong cuộc sống cộng đồng.

  doc5p phanchi2222 31-03-2014 517 27   Download

 • Module Mầm non 42: Tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non nhằm giúp giáo viên mầm non hiểu được vai trò, nội dung, hình thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam và vai trò của giáo viên khi tham gia các hoạt động chính trị xã hội; nội dung, hình thức tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non.

  pdf35p minhminhnguyen32 09-06-2014 400 23   Download

 • Chúng tôi đã chọn lọc được những bài giảng hay về Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội giúp giáo viên dễ dàng tìm kiếm tài liệu chuẩn bị cho bài. Dựa vào nội dung bài học các em học sinh hiểu được các loại hình hoạt động chính trị - xã hội, sự cần thiết tham gia các hoạt động chính trị - xã hội vì lợi ích ý nghĩa của nó, có kỹ năng tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, qua đó hình thành kỹ năng tự khẳng định bản thân trong cuộc sống cộng đồng.

  ppt25p phanchi2222 31-03-2014 412 21   Download

 • Bài thuyết trình Nhập môn khoa học chính trị: Xã hội dân sự trình bày về khái niệm xã hội dân sự, lịch sử của khái niệm xã hội dân sự, tính văn minh của xã hội dân sự, xã hội dân sự và nền dân chủ, xã hội dân sự xuyên quốc gia hay toàn cầu.

  ppt18p ngocanhlengocnghech 27-10-2014 116 15   Download

 • Module Giáo dục thường xuyên 31 gồm có các nội dung sau: Các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương và sự cần thiết phải tham gia công tác xã hội, các kỹ năng cần thiết để giáo viên giáo dục thường xuyên tham gia công tác xã hội cá nhân, các kỹ năng cần thiết để giáo viên giáo dục thường xuyên tham gia công tác xã hội nhóm, kế hoạch tham gia công tác xã hội của giáo viên tại cộng đồng.

  pdf85p nganga_09 14-10-2015 117 14   Download

 •  Module Mầm non 42: Tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non nhằm giúp giáo viên mầm non hiểu được vai trò, nội dung, hình thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam và vai trò của giáo viên khi tham gia các hoạt động chính trị xã hội; nội dung, hình thức tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non. 

  pdf35p cobetocxul10 15-05-2015 462 11   Download

 • Nhằm góp phần xây dựng Nhà nước Xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển, giúp mỗi người dân có nhận thức tốt hơn và thực hiện tốt hơn quyền và lợi ích của mình, Nhà xuất bản Dân Trí đã phối hợp cùng Luật gia Phạm Dung biên soạn Tài liệu Hướng dẫn công dân thực hiện các quyền chính trị xã hội. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf78p lalala7 07-12-2015 55 6   Download

 • Tài liệu giải chi tiết các bài tập số 1,2,3,4,5 trang 19 mà TaiLieu.VN gửi tới các em dưới đây sẽ giúp các em hoàn thành tốt các bài tập về tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội. Cùng tham khảo để ôn tập lại kiến thức, nắm vững nội dung bài học.

  pdf6p chacvan05 11-04-2017 110 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giá trị xã hội
p_strCode=giatrixahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2