intTypePromotion=1
ADSENSE

Giao diện enumeration

Xem 1-3 trên 3 kết quả Giao diện enumeration
  • Java là một ngôn ngữ lập trình mạnh đang được sử dụng rất rộng rãi hiện nay trên toàn thế giới. Trên thực tế, Java được biết đến không chỉ là một ngôn ngữ lập trình mà là một platform – một môi trường và công nghệ phát triển – riêng biệt.

    doc151p wizards_conan 31-10-2011 302 124   Download

  • . Ngôn Ngữ Lập Trình C# IDictionary IDictionaryEnumerator Dùng trong các tập hợp dựa trên khóa và giá trị như Hashtable và SortedList. Cho phép liệt kê dùng câu lệnh foreach qua tập hợp hỗ trợ IDictionary. Bảng 9.2: Giao diện cho tập hợp. Giao diện IEnumerable Chúng ta có thể hỗ trợ cú pháp foreach trong lớp ListBoxTest bằng việc thực thi giao diện IEnumerator. Giao diện này chỉ có một phương thức duy nhất là GetEnumerator(), công việc của phương thức là trả về một sự thực thi đặc biệt của IEnumerator. Do vậy, ngữ nghĩa của lớp Enumerable là nó có thể...

    pdf10p iphone5 25-10-2011 53 2   Download

  • Thuộc tính trả về một ICollection chứa những khóa trong hashtable. Thuộc tính trả về một ICollection chứa những giá trị trong hashtable. Thêm một thành phần mới với khóa và giá trị xác định. Xóa tất cả đối tượng trong hashtable. Chỉ mục cho hastable Tạo ra một bản sao Xác định xem một thành phần có trong hashtable. Xác định xem hashtable có chứa một khóa xác định Sao chép những thành phần của hashtable đến mảng một chiều đã tồn tại Trả về một enumerator cho hashtable....

    pdf5p phuoctam47 02-08-2011 67 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giao diện enumeration
p_strCode=giaodienenumeration

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2