intTypePromotion=1
ADSENSE

Giao diện icomparable

Xem 1-5 trên 5 kết quả Giao diện icomparable
 • Bạn cần một cơ chế dùng để so sánh các kiểu tùy biến, cho phép bạn dễ dàng sắp xếp tập hợp chứa các thể hiện của kiểu này. Để cung cấp một cơ chế so sánh chuẩn cho một kiểu, hiện thực giao diện System.IComparable.

  pdf8p dauhutuongot 22-07-2010 88 12   Download

 • Giúp sinh viên nâng cao kỹ năng xây dựng lớp đối tượng trong C# Xây dựng giao diện, kế thừa và thực thi giao diện. Nâng cao: sinh viên tự nghiên cứu kỹ thuật dùng phương thức Sort được cài sẵn trong lớp ArrayList, thực thi giao diện chuNn IComparable của .NET… Làm quen với việc sử dụng giao diện IComparer, hỗ trợ sắp xếp theo nhiều tiêu chuNn khác nhau.

  pdf7p vudung75 20-04-2011 156 41   Download

 • Xây dựng một ứng dụng Console cơ bản quản lý danh sách các cuốn sách, mỗi cuốn sách này chứa các thông tin như sau: tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản và danh mục các chương sách (chỉ chứa tên chương). Thực hiện theo các yêu cầu sau :Xây dựng một interface có tên là IBook, mô tả property và method cần thiết cho các lớp dạng Book thực thi.

  pdf7p jaychou28 12-09-2012 195 21   Download

 • Với giao diện hạn chế Ngoài ra trong Liệt kê 11,22, trình biên dịch đảm bảo rằng mỗi khi bạn sử dụng lớp BinaryTree bạn chỉ định một tham số kiểu thực hiện các giao diện IComparable .

  pdf98p donna_012345 13-01-2012 51 4   Download

 • Với giao diện hạn chế Ngoài ra trong Liệt kê 11,22, trình biên dịch đảm bảo rằng mỗi khi bạn sử dụng lớp BinaryTree bạn chỉ định một tham số kiểu thực hiện các giao diện IComparable. Hơn nữa, bạn không còn cần phải rõ ràng đúc biến một giao diện IComparable trước khi gọi phương thức CompareTo (). Casting là thậm chí không cần thiết để truy cập các thành viên sử dụng giao diện rõ ràng

  pdf98p tengteng17 03-01-2012 27 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giao diện icomparable
p_strCode=giaodienicomparable

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2