intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình access 2000

Xem 1-0 trên 0 kết quả Giáo trình access 2000
 • Phần 2 Giáo trình Microsoft Access 2000 của tác giả Nguyễn Sơn Hải gồm nội dung chương 4 đến chương 7 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày các vấn đề như: in ấn, lập trình VBA căn bản, lập trình CSDL, Menu & Toolbar.

  pdf110p talata_5 12-01-2015 127 25   Download

 • Giáo trình Microsoft Access 2000 của tác giả Nguyễn Sơn Hải gồm 1 bài mở đầu và 7 chương. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 gồm bài mở đầu và 3 chương đầu của tài liệu (xây dựng CSDL, truy vấn dữ liệu, thiết kế giao diện).

  pdf97p talata_5 12-01-2015 86 8   Download

 • Nội dung giáo trình Microsoft Access 2000 gồm 7 chương: Chương 1 Xây dựng cơ sở dữ liệu. Chương 2 Truy vấn dữ liệu. Chương 3 Thiết kế giao diện. Chương 4 In ấn. Chương 5 Lập trình VBA căn bản. Chương 6 Lập trình CSDL. Chương 7 Menu và toolbar. Mời các bạn cùng tham khảo và học tốt.

  pdf208p thanhpham11 07-03-2014 237 71   Download

 • Khi cài đặt chương trình, cần tối thiểu khoảng trống bộ nhớ trên hệ thống là 100 Mbyte. Trước khi cài đặt WinCC V6.0 Service Pack 2, cần cài đặt các phần hỗ trợ như: Microsoft Message Queuing Services và Microsoft SQL Server 2000 SP3.

  pdf12p ngochonspk 31-01-2013 313 79   Download

 • Phần mềm Microsoft Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu nằm trong bộ Microsoft Office của hãng Microsoft, dùng trên các máy tính cá nhân và máy tính chạy trong mạng cục bộ.Cung cấp các công cụ tạo lập, lưu trữ và khai thác dữ liệu: Tạo lập và lưu trữ cơ sở dữ liệu trên các thiết bị nhớ. Một CSDL gồm các bảng dữ liệu và mối liên kết giữa các bảng đó.  Tạo biểu mẫu để cập nhật dữ liệu, tạo báo cáo thống kê, tổng kết hay những mẫu hỏi để khai thác dữ liệu trong CSDL, giải quyết các bài toán quản lí....

  ppt21p kimhung1708 24-01-2013 87 11   Download

 • Quey là công cụ Access được dùng để truy vấn dữ liệu trên một hay nhiều Tabl. Query cũng được dùng như một nguồn dữ liệu khác cho các công cụ khác như Form, Report, hay Query khác.

  ppt29p tamanhquyen 17-10-2012 119 21   Download

 • Công ty có tập tin lưu trữ danh sách nhân viên trên máy tính, cùng lúc ban giám đốc cần xem xét các nhân viên để khen thưởng – phòng tài vụ lại cần lập bảng lương tháng cho các nhân viên. Như vậy danh sách nhân viên được cả ban giám đốc và phòng tài vụ khai thác cùng một lúc, dĩ nhiên thông tin về nhân viên phải nhất quán nghĩa là dù ở đâu - ở ban giám đốc hay ở phòng tài vụ - thông tin ấy là phải như nhau....

  ppt38p tamanhquyen 17-10-2012 90 22   Download

 • 2. Gắn kết Menu, Toolbar Một Menu hay Toolbar sau khi đã tạo ra, muốn đi kèm với đối tượng nào phải thực hiện gắn kết vào đối tượng đó bằng cách thiết lập thuộc tính Toolbar - nếu muốn gắn Toolbar hoặc Menu Bar – nêu muốn gắn menu bar. Cách làm như sau: Bước 1: Mở đối tượng cần gắn kết Menu hoặc ToolBar (ví dụ một form) ra chế độ Design View:

  pdf18p tengteng16 28-12-2011 48 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình microsoft access 2000(full)_9', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p tengteng16 28-12-2011 95 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình microsoft access 2000(full)_8', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p tengteng16 28-12-2011 121 20   Download

 • dưới dạng số 0 tương đương với False, True tương ứng với bất kỳ số nào khác 0. Khi lập trình CSDL, kiểu Boolean tương ứng với kiểu Yes/No trong bảng dữ liệu. Byte Kiểu số nguyên dương trong phạm vi từ 0..255. Kiểu này chiếm 1 byte bộ nhớ.

  pdf21p tengteng16 28-12-2011 57 10   Download

 • Chọn Preview the report để hiển thị dữ liệu của report ngay sau khi kết thúc; hoặc hiển thị ngay màn hình thiết kế để sửa cấu trúc report khi chọn Modify the report’s design; - Cuối cùng nhấn Finish để kết thúc các công việc sử dụng report wizard. Màn hình hiển thị dữ liệu report như sau:

  pdf21p tengteng16 28-12-2011 74 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình microsoft access 2000(full)_4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p tengteng16 28-12-2011 76 8   Download

 • Hãy chọn tên form con cần đưa lên ở danh sách Use an existing form. Chọn xong nhấn Finish. (Có thể đưa form con lên form mẹ bằng cách dùng chuột gắp tên form con thả lên form mẹ) - Ghi lại form với một tên gọi (ví dụ: frmLapHoadon) và đóng lại, kết thúc yêu cầu cơ bản bài toán, thu được kết quả như sau:

  pdf21p tengteng16 28-12-2011 44 8   Download

 • Hãy chọn các bảng có liên quan (bảng CANBO và bảng CHUCVU); chọn xong nhấn Add và nhấn Close. Khi đó màn hình thiết kế query xuất hiện: Bước 3: Khai báo những thông tin cần thiết cho query: Nhấn đúp lên tên trường để chọn Dòng Field: là nơi khai báo danh sách các thông tin (cột dữ liệu) của bảng kết quả. Có 2 loại thông tin bài toán yêu cầu: thông tin có sẵn từ các trường trên CSDL như canboID, hoten, tencv, phucapcv và thông tin phải được tính theo một biểu thức nào đó như: luongchinh và...

  pdf21p tengteng16 28-12-2011 41 8   Download

 • Giáo trình này là sự đúc kết kinh nghiệm của tác giả trong giảng dạy các khoá đào tạo về Access cũng như kinh nghiệm sử dụng Access làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu và công cụ phát triển phần mềm. Hầu hết nội dung trình bày trong giáo trình đều bám theo những bài tập thực hành cụ thể.

  pdf21p tengteng16 28-12-2011 66 13   Download

 • Để thiết lập định dạng dữ liệu khi hiển thị. Trường này áp dụng cho hầu hết các kiểu dữ liệu trừ ra kiểu: Memo, OLE, Yes/No Thuộc tính Input Mark Thiết lập mặt nạ nhập dữ liệu cho các trường. Kiểu này có thể áp dụng cho các loại trường kiểu Text, Number, Datetime, Currency. Thuộc tính Default Value Để thiết lập giá trị ngầm định cho trường mỗi khi ra lệnh thêm mới một bản ghi. Ví dụ: Trường số lượng mỗi khi thêm một bản ghi mới, giá trị trường này tự động là 1. Khi đó...

  pdf21p tengteng16 28-12-2011 50 9   Download

 • Trong bài này chúng ta sẽ xem xét cách bảo mật truy cập OWA dùng Secure Socket Layers (SSL) như thế nào. Bảo mật Outlook Web Access 2000 dùng SSL Outlook Web Access (OWA) đã trở thành một thành phần rất quan trọng của Exchange. Nhiều công ty triển khai OWA nhằm cho phép người dùng khả năng truy cập thư điện tử gần như từ bất cứ đâu. Nội dung trong bài là cách triển khai OWA làm sao cho an toàn hơn với Secure Socket Layers (SSL). Chúng ta sẽ dùng Instant SSL (http://www.instantssl.com/) với vai trò là...

  pdf13p abcdef_46 05-11-2011 70 2   Download

 • Tóm lại, với mỗi bài toán đặt lọc áp dụng theo phương pháp kể trên đều giống nhau về cách làm việc, điểm khác nhau duy nhất là câu lệnh SQL. Có thể kết luận Tất nhiên, trước đó phải khai báo một biến kiểu Database toàn cục trong form và định nghĩa nó ở thủ tục Form

  pdf26p kennguyen5 04-11-2011 61 9   Download

 • đó là những công cụ khá mạnh và dễ học dùng để xây dựng các truy vấn, biểu mẫu và báo cáo in ấn trong Access. Chương 7 đã được làm quen với ngôn ngữ VBA- một ngôn ngữ lập trình trực quan, hướng đối tượng trong các ứng dụng

  pdf20p kennguyen5 04-11-2011 84 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình access 2000
p_strCode=giaotrinhaccess2000

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2