intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình thủy văn cầu đường

Xem 1-20 trên 223 kết quả Giáo trình thủy văn cầu đường
 • Giáo trình "Thủy văn Công trình" (Engineering Hydrology) là môn học giới thiệu các tính chất, đặc điểm nguồn nước, phương pháp tính cân bằng tài nguyên nước trong hệ thống phục vụ cho việc tính toán xây dựng các công trình thủy điện, thủy nông, xây dựng cầu đường, cấp thoát nước, giao thông thủy. Môn học cũng giúp cho sinh viên hiểu rõ các diễn biến phức tạp của thiên nhiên nhằm phòng, chống, tránh một phần thiên tai, giảm nhẹ các rủi ro trong cuộc sống sản xuất và cải tạo môi trường sinh sống.

  pdf87p augi19 05-04-2012 475 175   Download

 • Chương này đề cập tới các công trình thoát nước thường được sử dụng trên tuyến đường, trừ các cầu lớn và cầu trung. Đ8.1. Tính toán thủy văn, thủy lực cầu nhỏ và cống 8.1.1. Tài liệu cơ bản và thông số đầu vào Để phục vụ tính toán thủy văn, thủy lực cầu nhỏ, cống, các tài liệu cơ bản, các thông số đầu vào cần phải tiến hành thu thập được chỉ ra dưới đây.

  pdf5p artemis08 19-09-2011 555 127   Download

 • CHƯƠNG IV – PHÂN TÍCH THUỶ LỰC CÔNG TRÌNH CẦU THÔNG THƯỜNG Đ 4.1. Yêu cầu cơ bản khi định các phương án khẩu độ câu Công trình cầu qua sông phải được thiết kế thoả mãn các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, địa hình, địa chất, thuỷ văn, môi trường v.v.... Để định được phương án khẩu độ cầu hợp lý cần xem xét rất nhiều vấn đề. Dưới đây chỉ tóm tắt một số điểm chính cần lưu ý. - Bảo đảm an toàn cho giao thông trên cầu và bản thân cầu khi xảy ra...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 251 82   Download

 • CHƯƠNG II - TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 2.1. Những qui định chung Lưu lượng lớn nhất của dòng chảy lũ, lưu lượng dòng bùn đá, các loại mực nước thiết kế, các đặc trưng dòng chảy là kết quả của quá trình dòng chảy hình thành trên bản thân của lưu vực được gọi là điều kiện thiên nhiên thông thường. Các đặc trưng thuỷ văn do ảnh hưởng của thuỷ triều, hồ đập,... không đề cập trong chương này. ...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 240 54   Download

 • Ở Việt Nam, tần suất lũ tính toán đối với công trình cầu đường được quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế (22 TCN 18 – 79, TCVN 4054–1998, TCVN 5729 – 1997, 22 TCN 272 – 01, 22 TCN 273 – 01, Quy phạm thiết kế kỹ thuật đường sắt…). Việc xác định tần suất lũ tính toán tuỳ thuộc vào quy trình, tiêu chuẩn áp dụng. Tần suất lũ thiết kế đối với đường ôtô trong các quy trình, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành quy định trong bảng 1-3 ...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 561 45   Download

 • 3. Sử dụng Mô hình HEC-RAS trong phân tích thuỷ lực cầu vượt sông a. Yêu cầu số liệu Các tài liệu chủ yếu phục vụ phân tích thuỷ lực cầu vượt sông trên Mô hình HEC-RAS bao gồm:  Tài liệu địa hình, địa mạo Ngoài tài liệu địa hình thông thường cần có như bản đồ tỷ lệ các loại (1/250 000; 1/100 000; 1/50 000 v.v...), bình đồ khu vực cầu, mặt cắt tim cầu, cần phải đưa vào Mô hình một số mặt cắt ướt trên đoạn sông ...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 128 34   Download

 • CHƯƠNG III - TÍNH TOÁN THUỶ VĂN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT Đ 3.1. Tính toán dòng chảy khi vị trí cầu bị ảnh hưởng nước dềnh sông lớn 3.1.1. Đặt vấn đề Khi tuyến đường chạy dọc theo sông, thường thường cầu cống đều bị ảnh hưởng nước tràn ngược do nước sông lớn (L) dâng lên và chảy ngược vào sông nhánh (N). Sông N là một nhánh của sông L ở tả ngạn sông L, đỉnh lũ của sông L thường rất cao ...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 125 28   Download

 • 4. Kiểm tra đường mặt nước trong mô hình (tức là kiểm tra sự tương tự về độ nhám): Khi mở nước vào mô hình, tiến hành đo đường mặt nước tương ứng với ba cấp lưu lượng trên và so sánh với tài liệu thủy văn thực đo thì thấy đường mặt nước trong mô hình thấp hơn so với đường mặt nước thực tế. Đã tiến hành tăng độ nhám trên mô hình (chủ yếu phần bãi sông) và kiểm tra lại. Nói chung mực nước trong mô hình có nâng cao hơn nhưng cục bộ vẫn có...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 74 18   Download

 • Hình 6-9: Mặt cắt dọc lòng sông Địa hình và cấu tạo địa chất của đáy có thể đưa đến những đột biến ra khỏi đường cong liên tục, tạo ra thác, ghềnh. Những công trình nhân tạo như đập nước, công trình thủy.... cũng có thể gây ra những biến đổi lớn trên mặt cắt dọc sông. Một mặt cắt dọc sông nào đó được hình thành trên cơ sở một mặt chuẩn xâm thực. Mặt chuẩn xâm thực thường được xác định bằng mực nước trung bình ở cửa sông, hoặc những chướng ngại tự nhiên trên sông....

  pdf5p artemis08 19-09-2011 70 14   Download

 • Tuy nhiên tuỳ thuộc vào giai đoạn thiết kế cần có yêu cầu về mức độ chi tiết của số liệu và các thông tin cần thu thập. - Bình đồ địa hình khu vực công trình. Đặc điểm địa hình dùng để xác định vị trí đặt công trình và các điều kiện kiểm soát thiết kế thủy lực bao gồm: cao độ, phạm vi lòng suối, kênh, mương tại vị trí và lân cận vị trí dự định đặt cống.

  pdf5p artemis08 19-09-2011 239 65   Download

 • Khẩu độ công trình thoát nước cần phải tính đến khả năng sẽ đô thị hoá hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng một phần diện tích lưu vực. Khi đó chỉ tiêu thoát nước sẽ tăng lên đáng kể. - Thông thường công trình mới xây dựng phải có khả năng thoát nước tốt hơn các công trình hiện hữu trên tuyến kênh, mương. c. Các vấn đề cần lưu ý khi thiết kế công trình thoát nước: Khi thiết kế công trình thoát nước trong khu vực đồng bằng, cần quan tâm tới các yếu tố sau đây:...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 157 47   Download

 • Sau đó căn cứ vào dòng nước chảy đều hoặc chảy xiết mà bố trí các công trình thoát nước khác nhau để thoát đi các dòng nước nguy hiểm đối với nền đường một cách hữu hiệu. Việc bố trí mương rãnh thoát nước nền phải kết hợp với vị trí cầu cống. Khi bố trí cầu cống phải xét tới yêu cầu thoát nước nền đường để thoát nhanh nước trong các mương rãnh, khi cần thiết có thể tăng thêm cống. Khi bố trí các rãnh thoát nước nền đường phải căn cứ vào tình hình bố...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 154 45   Download

 • Kích thước nhỏ nhất của cống thoát nước là một trong những tiêu chí bắt buộc khi thiết kế. Kích thước nhỏ nhất được quy định để đảm bảo công tác duy tu, bảo dưỡng và vận hành. Thông thường kích thước nhỏ nhất phụ thuộc vào chiều dài cống, lưu lượng và tính chất dòng chảy. Đối với cống thoát nước ngầm, các cống có kích thước nhỏ thường là cống tròn. Dưới đây là đường kính nhỏ nhất của cống khi đặt ngầm. - Cống tròn thoát nước thải sinh hoạt đặt ở đường phố 300mm....

  pdf5p artemis08 19-09-2011 152 42   Download

 • Ghi chú: - Quy định này không áp dụng đối với kiểu giếng thu cửa thu bó vỉa (giếng thu hàm ếch). - Khi chiều rộng đường phố lớn hơn 30m thì khoảng cách giữa các giếng thu không lớn hơn 60m. - Đáy của giếng thu nước mưa phải có hố thu cặn, chiều sâu từ 0,3 – 0, 5m và cửa thu phải có song chắn rác. Mặt trên song chắn rác đặt thấp hơn rãnh đường khoảng 20mm - 30mm. - Nối mương hở với đường ống kín bằng giếng phải có hố thu cặn, phía miệng...

  pdf4p artemis08 19-09-2011 187 41   Download

 • - Xác định lưu lượng thiết kế tần suất P% theo công thức: QP = Qtb.KP - Thực hiện bước 8 giống như ở mục b. Hiện nay có một số chương trình lập sẵn để tính và vẽ đường tần suất: Chương trình TSTV2002 của tác giả Đặng Duy Hiển - Cục Thuỷ lợi, Bộ NN và PTNT; Chương trình tính tần suất (PIII) của tác giả Lê Hồng Lam - Viện qui hoạch Thuỷ lợi, Bộ NN và PTNT; Chương trình phân tích tần suất FA của tác giả Nghiêm Tiến Lam, Ngô Lê An - Trường...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 238 44   Download

 • Một trong những yêu cầu quan trọng nhất là đảm bảo khả năng thoát nước của hệ thống thoát nước thải tới cuối giai đoạn tính toán. Như vậy, để xác định lưu lượng tính toán cần có các số liệu hiện trạng và quy hoạch về dân số và các dữ liệu chi tiết về các khu đô thị, khu thương mại dịch vụ, xí nghiệp công nghiệp. 9.3.2. Tổng lưu lượng nước thải Tổng lượng nước thải xét về lưu lượng (không xét tới thành phần) có thể phân chia như sau: - Nước thải sinh hoạt (khu...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 142 37   Download

 • nước H3 và so sánh H3 với H2; nếu chưa thỏa mãn thì tiếp tục tính cho đến khi thỏa mãn yêu cầu sẽ được cột nước dâng tương ứng với b1 đã chọn;  Xác định lại điều kiện chảy ngập: (h0NH)  Xác định chiều sâu tính toán dưới cầu ht = kngH Tốc độ tính toán dưới cầ

  pdf5p artemis08 19-09-2011 131 36   Download

 • CHƯƠNG V - TÍNH TOÁN THUỶ LỰC CÔNG TRÌNH CẦU TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT Đ 5.1. Tính khẩu độ nhiều cầu trên 1 sông Khi tuyến đường qua đoạn sông có bãi rộng mà trên bãi có rất nhiều dòng nhánh, phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của đoạn sông đó để chọn phương án thiết kế nhiều cầu trên 1 sông hoặc 1 cầu trên 1 sông. Thường thường khi lòng sông và lưu lượng nước lũ tương đối ổn định, tỷ số phân phối lưu lượng giữa dòng chính, dòng nhánh và dòng trên bãi...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 173 33   Download

 • Điều tra mực nước lũ nền đường Công tác điều tra, tính toán mực nước lũ, lưu tốc, lưu lượng, xói bồi v.v... ở nền đường ven sông tuỳ thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ thiết kế. Nhìn chung, công tác điều tra được thực hiện giống như đối với khảo sát công trình cầu và cần có các tài liệu về mực nước thiết kế theo tần suất quy định, lưu tốc, lưu hướng v.v... Trong một số trường hợp dưới đây có thể chỉ điều tra mực nước lũ lịch sử, dùng phương pháp đơn giản mà...

  pdf8p artemis08 19-09-2011 132 31   Download

 • Qch; Qbc: lưu lượng nước chảy qua dòng chủ và bãi sông dưới cầu lúc tự nhiên, m3/s; Lc: khẩu độ cầu kể cả trụ, m; l: hệ số thu hẹp do trụ cầu choán vào dòng chảy, l = btrụ / lnh.; btrụ: chiều rộng trụ cầu, m; lnh.: chiều dài nhịp cầu, m.  Nếu sau khi ngừng xói, dòng chủ vẫn giữ nguyên và không dùng biện pháp đào rộng lòng chủ thì B'ch = Bch và bch sẽ được xác định theo công thức của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trục giới thiệu trong tài...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 225 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình thủy văn cầu đường
p_strCode=giaotrinhthuyvancauduong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2