intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình xã hội học

Xem 1-20 trên 6244 kết quả Giáo trình xã hội học
 • Nội dung "Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học" bao gồm các khái niệm và trình tự căn bản trong nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính phổ biến trong lĩnh vực Xã hội nhân văn, các kỹ thuật phân tích số liệu cơ bản và những vấn đề cần quan tâm khi viết hoặc đánh giá các tài liệu khoa học.

  pdf51p baphap06 31-01-2023 7 1   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật lạnh (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp) được ban hành kèm theo quyết định số 546 ngày 11 tháng 8 năm 2017. Giáo trình nhằm giúp học viên hiểu đuợc các kiến thức chung nhất về kỹ thuật Nhiệt-Lạnh; nắm rõ các khái niệm về nhiệt động lực học; hơi và thông số trạng thái hơi; các quá trình nhiệt động của hơi; các chu trình nhiệt động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf179p damtuyetha 30-01-2023 1 1   Download

 • Giáo trình Năng lượng tái tạo (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng) được ban hành kèm theo quyết định số 546 ngày 11 tháng 8 năm 2020. Giáo trình kết cấu gồm 5 bài, cung cấp cho học viên những nội dung về: bức xạ mặt trời; các bộ thu năng lượng mặt trời hội tụ; pin mặt trời; năng lượng gió và ứng dụng; các nguồn năng lượng tái tạo khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf151p damtuyetha 30-01-2023 2 1   Download

 • Giáo trình Năng lượng tái tạo (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp) được ban hành kèm theo quyết định số 546 ngày 11 tháng 8 năm 2020. Giáo trình cung cấp cho học viên những kiến thức về: bức xạ mặt trời ngoài khí quyển trái đất; bức xạ mặt trời trên mặt phẳng nghiêng; bộ thu năng lượng mặt trời hội tụ; pin mặt trời và hiệu ứng quang điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf151p damtuyetha 30-01-2023 5 1   Download

 • Bài viết Tổ chức hoạt động nhóm nhằm phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh cho học sinh trong dạy học chủ đề “Thực vật và động vật” (Tự nhiên và Xã hội 3) phân tích khái niệm và cấu trúc của năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh, hoạt động nhóm và vai trò của hoạt động nhóm trong phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh, từ đó đề xuất cách thức tổ chức hoạt động nhóm nhằm phát triển năng lực này trong dạy học chủ đề “Thực vật và động vật” (Tự nhiên và Xã hội 3).

  pdf6p vidumbledore 19-01-2023 87 1   Download

 • Bài viết Hoạt động từ thiện và an sinh xã hội của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trình bày tính cấp thiết tăng cường hoạt động từ thiện và an sinh xã hội trong bối cảnh hiện nay; Thực trạng hoạt động nuôi dạy trẻ mồ côi, chăm sóc người già không nơi nương tựa và lớp học tình thương của Ban Từ thiện xã hội của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đánh giá hoạt động từ thiện và an sinh xã hội của Ban Từ thiện xã hội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

  pdf8p visirius 11-01-2023 5 1   Download

 • Giáo trình môn Dân tộc học đại cương được biên soạn gồm các nội dung chính sau: những vấn đề chung; các chủng tộc trên thế giới; các ngữ hệ trên thế giới; các tiêu chí và các loại hình cộng đồng tộc người; một số vấn đề cơ bản của xã hội nguyên thuỷ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf216p tranghong0906 04-01-2023 9 0   Download

 • Bài giảng Dân tộc học được biên soạn gồm các nội dung chính sau: dân tộc học – khoa học về các dân tộc; tộc người, vấn đề dân tộc và tộc người trong quá trình phát triển lịch sử; các chủng tộc và mối quan hệ với dân tộc; một số vấn đề ngôn ngữ - tộc người; các loại hình kinh tế và văn hóa tộc người; các thiết chế xã hội; tín ngưỡng tôn giáo; các tộc người ở VN và cộng đồng dân tộc VN. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf129p tranghong0906 04-01-2023 11 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Triết học Mác-Lênin: Phần 2 gồm các nội dung chính sau: Lý luận nhận thức; Xã hội và tự nhiên; Hình thái kinh tế - xã hội; Giai cấp và đấu tranh giai cấp - giai cấp, dân tộc, nhân loại; Nhà nước và cách mạng xã hội; Ý thức xã hội; Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf335p tranghong0906 04-01-2023 13 2   Download

 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Sử dụng trong các trường đại học, hệ không chuyên lý luận chính trị) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, phương pháp của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945); Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 - 1975);...

  pdf219p tranghong0906 04-01-2023 22 6   Download

 • Giáo trình Triết học Mác-Lênin: Phần 1 gồm các nội dung chính sau: Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội; Khái lược về lịch sử triết học trước Mác; Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin; Vật chất và ý thức; Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật; Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf338p tranghong0906 04-01-2023 10 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: liên minh giữa công nhân với nông dân và tri thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa xã hội với vấn đề dân tộc; chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội với vấn đề con người và phát huy nguồn lực con người. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf283p tranghong0906 04-01-2023 23 6   Download

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Vị trí, đối tượng, phương pháp của chủ nghĩa xã hội khoa học; lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng; sự hình thành và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf278p tranghong0906 04-01-2023 24 5   Download

 • Giáo trình Y đức giúp các bạn nắm được ý nghĩa việc tìm hiểu lịch sử y học đối với người cán bộ y tế; Phân tích các mối tương quan nghĩa vụ giữa bệnh nhân, cán bộ y tế, cơ sở y tế và xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p tranghong0906 04-01-2023 8 1   Download

 • Bài viết "Định hướng sử dụng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá quá trình và kết thúc học phần môn Khám phá bản thân và Lập kế hoạch nghề nghiệp" với mong muốn, đồng bộ hóa cách hiểu và áp dụng nhằm mục đích điều chỉnh quá trình dạy và học phù hợp giữa người dạy, người học và xã hội, lưu được hồ sơ người học và theo dõi được người học qua thời gian cũng như đáp ứng chuẩn đầu ra của môn học yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p lieuyeuyeu18 23-12-2022 15 1   Download

 • Nghiên cứu "Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn" đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các LUT như sau: LUT 2LM cho hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường cao, thu nhập thuần túy giao động từ 70,0 - 90 triệu đồng/ha/năm nhưng mức đầu tư khá lớn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p lieuyeuyeu18 23-12-2022 4 1   Download

 • Bài viết "Sử dụng ứng dụng R trong việc hỗ trợ người học tìm kiếm thông tin, tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu" chia sẻ ứng dụng sử dụng R với một số gói mã lệnh thông dụng để tiếp cận nguồn thông tin, tài liệu dồi dào trên các trang mạng một cách nhanh chóng, hiệu quả. Điều này sẽ giúp các bạn sinh viên nâng cao hiệu quả tìm kiếm nguồn thông tin, có thêm dữ liệu để phục vụ học tập, nghiên cứu hay tham gia các hoạt động xã hội.

  pdf5p lieuyeuyeu18 23-12-2022 11 1   Download

 • Bài viết "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sinh viên nội trú của Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng" trình bày việc áp dụng công nghệ thông tin đưa máy tính vào trợ giúp quản lý ký túc xá là một nhu cầu thiết yếu, nó giúp cho người quản lý có thể: thu hẹp không gian lưu trữ, tránh được việc thất lạc dữ liệu, xử lý nhanh một khối lượng lớn về thông tin, tra cứu tìm kiếm một cách nhanh chóng với độ chính xác cao, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức.

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên đại học, cao đẳng hiện nay" trình bày một số vấn đề về kỹ năng mềm, lợi ích của công nghệ thông tin đối với việc rèn luyện kỹ năng mềm; tiến trình ứng dụng công nghệ thông tin như thế nào để đạt hiệu quả trong đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 4 1   Download

 • Thế kỷ XIX, triều Nguyễn tiếp tục lựa chọn Nho giáo làm ý thức hệ tư tưởng để quản lý xã hội, đề cao giáo dục và khoa cử theo lối Nho học. Bài viết Bước đầu tìm hiểu về học quan trong hệ thống giáo dục Nho học triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX trình bày về học quan trong hệ thống giáo dục Nho học triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX.

  pdf17p vifred 22-12-2022 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình xã hội học
p_strCode=giaotrinhxahoihoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2