intTypePromotion=1
ADSENSE

Giống đỗ tương d140 cây đậu tương

Xem 1-4 trên 4 kết quả Giống đỗ tương d140 cây đậu tương
 • Cây đậu t-ơng (Glycine max L. Merrill) l cây công nghiệp ngắn ng y có giá trị trong s.n xuất nông nghiệp cũng nh- trong đời sống. Nhu cầu sử dụng những s.n phẩm từ cây đậu t-ơng ng y c ng tăng. Tuy nhiên, diện tích, năng suất cũng nh- s.n l-ợng đậu t-ơng trong những năm gần đây còn rất thấp. Việc chọn tạo ra những giống mới có năng suất cao l h-ớng đi rất cần thiết (Trần Đình Long, 1991). Từ năm 1985 bộ môn cây công nghiệp Tr-ờng Đại học Nông nghiệp I H...

  pdf5p kem3mau 13-06-2013 46 4   Download

 • Cây đậu tương (Glycine max L. Merrill) l2 cây công nghiệp ngắn ng2y có giá trị trong sản xuất nông nghiệp cũng nh- trong đời sống. Nhu cầu sử dụng những sản phẩm từ cây đậu t-ơng ng2y c2ng tăng. Tuy nhiên, diện tích, năng suất cũng nh- sản l-ợng đậu t-ơng trong những năm gần đây còn rất thấp. Việc chọn tạo ra những giống mới có năng suất cao l2 h-ớng đi rất cần thiết (Trần Đình Long, 1991). Từ năm 1985 bộ môn cây công nghiệp Tr-ờng Đại học Nông nghiệp I H2 Nội đU tạo ra giống D140 từ tổ hợp lai ĐH4 X DL02. D140 l2 giống có...

  pdf6p banglang_1523 22-07-2012 98 12   Download

 • Đậu t-ơng (Glycine max. L. Merrill) là cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế cao trong nền nông nghiệp n-ớc ta. Sản phẩm từ cây đậu t-ơng dùng để chế biến thực phẩm cho ng-ời và làm thức ăn cho gia súc. Ngoài ra, đậu t-ơng còn là cây luân canh cải tạo đất có giá trị và là mặt hàng nông sản quan trọng. ở miền Bắc n-ớc ta do khí hậu nhiệt đới gió mùa nên có thể gieo trồng đậu t-ơng đ-ợc cả 3 vụ trong một năm (vụ xuân, vụ hè và vụ đông), tuy nhiên số giống đậu t-ơng có thể...

  pdf7p banglang_1523 22-07-2012 127 26   Download

 • ở n-ớc ta, cây đậu t-ơng có thể gieo trồng đ-ợc quanh năm đặc biệt là trong điều kiện khí hậu thời tiết của vùng Đồng bằng Bắc Bộ (Ngô Thế Dân, 1999). Mỗi vùng khác nhau đều có những vụ trồng đậu t-ơng chính. Do có nhiều yếu tố khác nhau chi phối nên thời vụ của các giống, các vụ, các vùng khác nhau không thể giống nhau tại các địa ph-ơng. Hinson K, E.E.Hartwig (1990) cho rằng các thời vụ gieo trồng khác nhau ảnh h-ởng rất lớn đến sinh tr-ởng, phát triển và có thể dẫn đến làm giảm năng suất...

  pdf7p banglang_1523 22-07-2012 62 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giống đỗ tương d140 cây đậu tương
p_strCode=giongdotuongd140caydautuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2