intTypePromotion=1
ADSENSE

Giống ngô lai tại tỉnh thái nguyên

Xem 1-20 trên 21 kết quả Giống ngô lai tại tỉnh thái nguyên
 • Cây ngô (Zea mays L.) là cây lương th ực quan trọng trong nền kinh tế toàncầu, góp phần nuôi sống 1/3 dân số trên thế giới. Ngày nay ngô đứng thứ 3 sau lúa mỳ và lúa nước về diện tích, đứng đầu về năng suất và sản lượng (FAO, 1995) [7]. Ngô là cây trồng đã giúp loài người giải quyết nạn đói thường xuyên bị đe doạ (Nguyễn Hữu Lộc, 1969) [9]. Vào cu ối thế kỷ XX, cuộc cách mạng về ngô lai đã tạo nên các thành tựu kỳ diệu ở các châu lục, đặc...

  pdf87p carol123 23-07-2012 357 107   Download

 • Nghiên cứu thực hiện nhằm lựa chọn được 1-2 giống ngô lai mới có năng suất cao thích ứng với điều kiện đất đai, khí hậu của tỉnh Thái Nguyên để giới thiệu cho sản xuất. Thí nghiệm gồm 8 giống: Giống MRI-1, MRI-2, MRI-3, MRI-4, MRI-5, MRI-9, MRI-10 và giống CP.111 (đối chứng).

  pdf6p vinaruto2711 06-04-2019 49 4   Download

 • Bài báo nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai mới chọn tạo và một giống đối chứng C919 tại tỉnh Thái Nguyên. Mời các bạn tham khảo!

  pdf5p vision1234 21-06-2018 62 2   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện vụ Đông 2012 và Xuân 2013 tại Thái Nguyên với 8 giống ngô lai có triển vọng và giống NK4300 (đối chứng), kết quả cho thấy: Các giống thí nghiệm đều thuộc nhóm có thời gian sinh trưởng trung bình (105- 119 ngày) phù hợp với vụ Xuân và Đông ở Thái Nguyên. Giống KK11-12, KK11-18 và KK11-19 có khả năng chống chịu bệnh khô vằn tốt nhất trong thí nghiệm, tỷ lệ nhiễm bệnh khô vằn là 1,1-5,42% (vụ Đông 2012).

  pdf5p vision1234 30-06-2018 30 1   Download

 • Thí nghiệm nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai mới vụ Xuân và vụ Đông 2016 tại Thành phố Thái Nguyên và huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên gồm 4 giống ngô lai mới (5 công thức), trong đó giống B.265 được chọn làm giống đối chứng. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh với 3 lần nhắc lại.

  pdf4p vieeinstein2711 30-07-2019 34 1   Download

 • Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn NK66 có nguồn gốc Thái Lan do Công ty Syngenta Việt Nam nghiên cứu nhập nội và chuyển giao Giống được tạo từ tổ hợp lai giữa 2 dòng ngô có nguồn gốc nhiệt đới NP5024/NP5063. Giống được khảo nghiệm từ năm 2002-2005. Được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống quốc gia năm 2005. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống. Là giống có thời gian sinh trưởng trung bình, 93-98 ngày ở vùng Đông Nam bộ và 100-105 ngày ở vùng cao nguyên Nam Trung bộ. Chiều cao...

  pdf4p traxanh1209 28-12-2010 359 48   Download

 • Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn NK54 do Công ty Syngenta Thái Lan lai tạo từ tổ hợp lai giữa 2 dòng ngô có nguồn gốc nhiệt đới NP5047/NP5070. Giống được đưa vào Việt Nam khảo nghiệm từ năm 2001-2004 theo quy phạm khảo nghiệm giống ngô quốc gia (10 TCN 312-2003). Được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống quốc gia năm 2004. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống. Là giống có thời gian sinh trưởng trung bình, 93-98 ngày ở vùng Đông Nam bộ và 100-110 ngày ở vùng cao nguyên nam Trung...

  pdf4p traxanh1209 28-12-2010 299 40   Download

 • Thí nghiệm về phân bón đối với giống ngô nếp lai HN88 tại phƣờng Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thí nghiệm gồm 6 công thức bón phân, 3 lần nhắc lại, được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh. Kết quả thí nghiệm cho thấy các công thức có thời gian sinh trưởng biến động từ 95 - 100 ngày. Các công thức có đặc điểm hình thái chiều cao cây trung bình, tỷ lệ đóng bắp trên cây thấp, giúp cây có khả năng chống đổ tốt.

  pdf6p vision1234 21-06-2018 76 7   Download

 • Vật liệu nghiên cứu là 11 giống ngô lai mới và giống đối chứng LVN99. Nghiên cứu được thực hiện vụ Xuân và Đông 2010 tại Thái Nguyên. Kết quả cho thấy: Các giống thí nghiệm đều thuộc nhóm chín trung bình, phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Thái Nguyên. Thời gian sinh trưởng biến động từ 108-123 ngày (vụ Xuân 2010) và 105-112 ngày (vụ Đông 2010).

  pdf5p cumeo2005 02-07-2018 43 4   Download

 • Thí nghiệm nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của 8 giống ngô lai có triển vọng được thực hiện vụ Đông 2012 và Xuân 2013 và giống đối chứng NK4300. Kết quả cho thấy thời gian sinh trưởng của các giống thí nghiệm là 107-119 ngày (vụ Đông 2012) và 117-124 ngày (vụ Xuân 2013), phù hợp với cơ cấu luân canh vụ Xuân và Đông tại Thái Nguyên. Giống KK11-6 khả năng chống đổ kém nhất, đánh giá điểm 2-3.

  pdf5p vision1234 30-06-2018 41 3   Download

 • Thí nghiệm được thực hiện vụ Xuân và Đông năm 2010 tại Thái Nguyên với 7 giống ngô lai mới và hai giống đối chứng là C919 và LVN99. Kết quả cho thấy, các giống ngô thí nghiệm thuộc nhóm chín trung bình có thời gian sinh trưởng biến động từ 111-117 ngày (vụ Xuân 2010) và 104- 114 ngày (vụ Đông 2010).

  pdf5p cumeo2005 02-07-2018 32 3   Download

 • Trong vụ Đông và vụ Xuân 2008, hai thí nghiệm với 08 giống ngô lai mới đã được tiến hành tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nhằm tìm ra những giống tốt nhất giới thiệu cho sản xuất tại địa phương. Kết quả thu được cho thấy mùa vụ gieo trồng có ảnh hưởng tới thời gian sinh trưởng của các giống ngô, vụ Đông làm cho cây ngô kéo dài thời gian sinh trưởng thêm 5-6 ngày so với vụ Xuân.

  pdf5p cumeo2005 02-07-2018 36 2   Download

 • Thí nghiệm được tiến hành với 10 giống ngô lai mới KK09-3, KK09-7, KK09-15, KK09-14, KK09-6, KK09-2, KK09-9, KK09-1, KK08-4, KK09-13 và hai giống đối chứng là C919 và LVN99. Kết quả thí nghiệm trong vụ xuân năm 2009 cho thấy, các giống ngô thí nghiệm có thời gian sinh trưởng biến động từ 114-119 ngày, đều thuộc nhóm chín trung bình phù hợp với cơ cấu cây trồng vụ xuân.

  pdf4p cumeo2005 02-07-2018 41 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu, lựa chọn tổ hợp ngô lai có triển vọng nhằm góp phần vào công tác chọn tạo giống ngô lai phù hợp cho của tỉnh Thái Nguyên, thí nghiệm được tiến hành trong vụ Xuân và vụ Đông năm 2018 tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, gồm 07 tổ hợp ngô lai được chọn tạo và 01 giống đối chứng là NK4300. Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phương pháp thu thập số liệu được thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệp giá trị canh tác và sử dụng của giống ngô QCVN 01-56-2011.

  pdf6p trinhthamhodang1214 05-08-2020 28 0   Download

 • Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn CP 989 có nguồn gốc từ Thái Lan, được Công ty TNHH hạt giống CP Việt Nam nhập nội và phát triển. Giống được tạo ra từ tổ hợp lai (AT001/AT003)//(AC004/AC098). Giống CP 989 tham gia vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia từ 1999-2004. Được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống chính thức năm 2005. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống. Là giống có thời gian sinh trưởng trung bình, ở phía Bắc 113 118 ngày (vụ đông), 105-115 ngày (vụ xuân) ; Tây Nguyên 105-110...

  pdf6p oxano2 05-03-2011 249 15   Download

 • Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn Dekalb 5252 có nguồn gốc tại Thái Lan, được tạo ra từ tổ hợp lai 9596/9597 Công ty Monsanto Việt Nam chọn tạo và phát triển. Giống được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận chính thức năm 2004. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống. Dekalb 5262 là giống có thời gian sinh trưởng trung bình, ở phía Bắc 110 -115 ngày; Đông Nam bộ từ 93-98 ngày; Tây Nguyên 100-105 ngày và Duyên hải Nam Trung bộ 100-110 ngày Chiều cao cây trung bình 200-210 cm, cao đóng bắp...

  pdf4p oxano2 05-03-2011 94 7   Download

 • Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn Dekalb Gold có nguồn gốc tại Thái Lan, được Công ty Monsanto Việt Nam nhập nội và phát triển. Giống được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận chính thức năm 2005. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống. Giống có thời gian sinh trưởng trung bình, ở phía Bắc 110 115 ngày (vụ xuân) và 105-115 ngày (vụ đông); Đông Nam bộ từ 95-100 ngày; Tây Nguyên và Nam Trung bộ 100-105 ngày Chiều cao cây trung bình 210 cm, cao đóng bắp 110 cm, bộ lá thoáng, lá xanh...

  pdf5p tuoitre1209 08-01-2011 72 5   Download

 • Thí nghiệm thời vụ đối với giống ngô nếp HN88, trên đất một vụ lúa tại phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thí nghiệm với 5 thời vụ, thời vụ 1 (gieo ngày 9/2), thời vụ 2 (gieo ngày 19/2), thời vụ 3 (gieo ngày 1/3) thời vụ 4 (gieo ngày 11/3), thời vụ 5 (gieo ngày 21/3). Kết quả thí nghiệm cho thấy: Gieo càng sớm thời gian sinh trưởng càng dài, dao động từ 90- 99 ngày. Các thời vụ khác nhau đều không ảnh hưởng đến chiều cao cây, chiều cao đóng bắp của giống HN88, số lá, chỉ số diện tích lá của các thời vụ sớm cao hơn thời vụ muộn.

  pdf6p vision1234 21-06-2018 33 1   Download

 • Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới PGS.TS. Luân Thị Đẹp và TS. Nguyễn Hữu Phúc đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo khoa Trồng Trọt, khoa Sau Đại Hoc, Trường ĐHNL và khoa Sinh - KTNN trường ĐHSP cùng các cán bộ Viện Nghiên cứu Ngô. Ban Giám hiệu trường THPT Thuận Châu. Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Sơn La, đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học...

  pdf89p nguyenquocthang89 13-08-2012 131 41   Download

 • Thí nghiệm được tiến hành trong vụ Xuân 2014 tại Thành phố Thái Nguyên với 6 công thức: CT 1 (110N + 50P2O5 + 60K2O/ha), CT 2 (120N + 60P2O5 + 70K2O/ha), CT 3 (130N + 70P2O5 + 80K2O/ha), CT 4 (140N + 80P2O5 + 90K2O/ha), CT 5 (150N + 90P2O5 + 100K2O/ha), CT 6 (160N + 100P2O5 + 110K2O/ha) trên nền 3 tấn phân vi sinh/ha.

  pdf8p blackwidow123 15-06-2018 59 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1193 lượt tải
320 tài liệu
1063 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Giống ngô lai tại tỉnh thái nguyên
p_strCode=giongngolaitaitinhthainguyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2