intTypePromotion=1
ADSENSE

Gis for web developers

Xem 1-7 trên 7 kết quả Gis for web developers
 • There is a hidden revolution going on: geography is moving from niche to the mainstream. GIS for Web Developers introduces Geographic Information Systems (GIS) in simple terms and demonstrates hands-on uses. With this book, you'll explore popular websites like maps.google.com, see the technologies they use, and learn how to create your own. Written with the usual Pragmatic Bookshelf humor and real-world experience, GIS for Web Developers makes geographic programming concepts accessible to the common developer...

  pdf258p bongbong_hong 12-12-2012 270 10   Download

 • Sự cần thiết phải hài hòa thông tin địa lý (GI) cho đô thị và lãnh thổ lập kế hoạch, đánh giá môi trường và giám sát, và quản lý thảm họa, Nghiêm liên quan đến sự sẵn có của dịch vụ tìm kiếm, tải về, và truy cập dữ liệu. Chương này minh họa tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian (SDIs) để tìm kiếm, tải về, và truy cập GI trong một cộng đồng của người sử dụng / người sản xuất, thông qua sử dụng danh mục sản phẩm siêu dữ liệu và ứng dụng web (dịch...

  pdf30p hoakimthienduong 20-12-2011 42 7   Download

 • Theo ước tính gần đây [1], số lượng máy tính cá nhân trên thế giới hiện số tiền khoảng 600 đơn vị hàng triệu, và đến năm 2010, dự kiến ​​sẽ đạt 1 tỷ USD. Điều này có nghĩa rằng trung bình, gần như một trong số sáu người trên hành tinh được dự báo sẽ có một máy tính cá nhân và nhiều khả năng, để có thể kết nối với trên toàn thế giới mạng. Các nghiên cứu trên các mạng thực sự phức tạp [2, p. 10] cho thấy rằng trong năm 2003 số lượng các trang World Wide Web liên kết...

  pdf79p hoakimthienduong 20-12-2011 50 5   Download

 • Mỗi phần chúng ta đã có rất nhiều thông tin hữu ích và thích hợp, và đọc lại chương và thậm chí có thể thử những ý tưởng khác nhau dựa trên những điều cơ bản chứng minh sẽ cung cấp cho bạn một sự hiểu biết về những gì đang xảy ra

  pdf53p kennguyen6 06-11-2011 61 14   Download

 • Các lĩnh vực chủ yếu tập trung xử lý lỗi và tham gia các bảng để trả lại kết quả. Hãy dành thời gian để hoàn toàn hiểu những gì đang xảy ra và làm thế nào bạn có thể sử dụng hai tính năng này.Tất cả các quyền. Không có một phần của công việc này có thể được sao chép

  pdf59p kennguyen6 06-11-2011 54 11   Download

 • This paper describes the development of a Decision support system (DSS) for earthquake warning service in Vietnam using Web GIS technology. The system consists of two main components: (1) an on-line database of earthquakes recorded from the national seismic network of Vietnam, and (2) a set of tools for rapid seismic hazard assessment. Using an on-line earthquake database, the system allows creating a shake map caused by a newly recorded earthquake.

  pdf14p meolep1 28-11-2018 22 0   Download

 • The Oracle Spatial User’s Guide and Reference provides usage and reference information for indexing and storing spatial data and for developing spatial applications using Oracle Spatial and Oracle Locator. Oracle Spatial requires the Enterprise Edition of Oracle Database 10g. It is a foundation for the deployment of enterprise-wide spatial information systems, and Web-based and wireless location-based applications requiring complex spatial data management. Oracle Locator is a feature of the Standard and Enterprise Editions of Oracle Database 10g.

  pdf602p thuxuan 03-08-2009 87 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Gis for web developers
p_strCode=gisforwebdevelopers

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2