intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hệ thống cấp nước trong nhà

Xem 1-20 trên 1110 kết quả Hệ thống cấp nước trong nhà
 • Môn học "Cấp thoát nước" nhằm cung cấp cho sinh viên các vấn đề cơ bản về hệ thống cấp nước, thoát nước, nguồn nước và công trình thu nước, các loại thiết bị cấp nước, thoát nước ở bên ngoài và bên trong nhà. Phần cấp nước sẽ đề cập đến các loại nguồn nước và các sơ đồ xử lý nước, hệ thống cấp nước cho khu vực và cho công trường xây dựng cũng như hệ thống cấp nước ngoài nhà, trong đó sẽ nhấn mạnh đến việc tính toán và thiết kế mạng lưới cấp nước, thoát nước trong nhà và mạng lưới thoát nước đô thị,...

  pdf4p hoangvanlong23 18-07-2024 2 2   Download

 • Cuốn sách "Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học Cấp thoát nước trong nhà và công trình" gồm 5 phần và phần phụ lục: Phần 1 - Giới thiệu chung; Phần 2 - Tính toán hệ thống cấp nước trong công trình; Phần 3 - Tính toán hệ thống thoát nước trong công trình; Phần 4 - Tính toán kinh tế hệ thống cấp thoát nước; Phần 5 - Thể hiện bản vẽ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p tuongmothua 11-07-2024 3 3   Download

 • Cuốn sách "Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp)" cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật, các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Với học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, môn học này còn bảo đảm tính kế tiếp, tính liên thông giữa giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học (Quyết định số 33/GD-ĐT ngày 1-7-2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  pdf234p gaupanda039 27-06-2024 4 2   Download

 • Bài viết "Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài đến hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam" đề cập đến các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hệ thống kế toán doanh nghiệp và đặc điểm của các yếu tố này ở Việt Nam. Kết quả phân tích và tổng hợp cho thấy, quy mô và trình độ phát triển kinh tế của Việt Nam ở mức thấp, nguồn cung cấp vốn cho doanh nghiệp Việt Nam không dựa nhiều vào thị trường chứng khoán mà từ nhiều nguồn quan trọng khác như ngân sách nhà nước, vay ngân hàng, đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  pdf8p leminhvu111 07-06-2024 4 0   Download

 • Bài viết "Vai trò điều tiết của sở hữu nhà nước trong mối quan hệ giữa quản trị công ty và trách nhiệm xã hội tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" nhằm mục đích kiểm chứng vai trò điều tiết của nhà nước trong mối tương quan giữa quản trị công ty (QTCT) và việc công bố thông tin về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR). Nhóm tác giả sử dụng phương pháp GMM để phân tích dữ liệu thứ cấp của 165 công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2015-2018.

  pdf18p leminhvu111 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Thực trạng pháp luật về kiểm toán nhà nước ở Việt Nam hiện nay" chỉ ra một số điểm nổi bật và bất cập trong hệ thống pháp luật về Kiểm toán Nhà nước, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc xây dựng Kiểm toán Nhà nước từng bước trở thành cơ quan kiểm tra tài chính có uy tín và trách nhiệm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Phần 2 ấn phẩm “Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020” trình bày số liệu thống kê kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020, bao gồm 238 biểu số liệu thống kê tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

  pdf304p zizaybay1103 05-06-2024 5 0   Download

 • Giáo trình "Cấp nước ngoài nhà (Ngành: Cấp thoát nước - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Vị trí, nhiệm vụ các thành phần trong hệ thống cấp nước; mối liên quan về mặt lưu lượng và áp lực giữa các thành phần trong hệ thống cấp nước; cấu tạo mạng lưới cấp nước, nhiệm vụ, vị trí từng loại công trình, thiết bị bố trí trên mạng lưới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p gaupanda035 27-05-2024 4 3   Download

 • Giáo trình "Thi công điện (Ngành: Kỹ thuật nội thất và điện nước công trình - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Khái niệm kỹ thuật lắp đặt điện; cách tổ chức công việc lắp đặt điện cho công trình dân dụng; một số loại sơ đồ phục vụ công tác lắp đặt điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p gaupanda035 27-05-2024 5 1   Download

 • Giáo trình "Kỹ thuật thi công hệ thống cấp thoát nước trong công trình (Ngành: Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện nước công trình - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Thi công hệ thống cấp nước trong công trình; thi công hệ thống thoát nước trong công trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p gaupanda035 27-05-2024 8 4   Download

 • Giáo trình "Cấp thoát nước - Môi trường (Ngành: Quản lý toà nhà - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Nhiệm vụ, cấu tạo một số bộ phận chính của hệ thống cấp nước, thoát nước ngoài nhà; mục đích cấp nước và đặc điểm của hệ thống cấp nước cho công trường xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p gaupanda035 27-05-2024 7 2   Download

 • Ebook Cấp thoát nước: Phần 2 gồm có 15 chương, khái quát thành 3 chủ đề chính như: Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà, hệ thống thoát nước trong nhà, cấp nước nóng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf254p zizaybay1102 20-05-2024 8 2   Download

 • Đơn đề nghị mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước (Mẫu số 01) là một văn bản quan trọng trong quá trình khởi tạo mối quan hệ tài chính và đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận. Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết và chính xác, văn bản này đảm bảo quy trình mở tài khoản diễn ra suôn sẻ và giúp xây dựng mối quan hệ tín nhiệm lâu dài với Ngân hàng Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc5p khanhchi0905 21-05-2024 6 2   Download

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 4: Hình thức và hệ thống pháp luật Việt Nam, cung cấp cho người học những kiến thức như hình thức pháp luật; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam; hệ thống pháp luật Việt Nam; khái quát về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Quản trị doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo chuẩn mực quốc tế là một yêu cầu đặt ra đối với DNNN như được nêu tại Nghị quyết TW 12/2017 của Đảng. Bộ nguyên tắc quản trị DNNN của OECD cung cấp một bộ chuẩn quản trị quốc tế như vậy. Bài viết này rà soát thể chế để thực hiện các nguyên tắc về mối quan hệ giữa DNNN với cổ đông và các nhà đầu tư khác. Về tổng thể, có thể thấy, mặc dù còn chưa đồng bộ, hệ thống trên một số khía cạnh, thể chế cho việc thực hiện các nguyên tắc này đã có.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Mặc dù khu vực kinh tế tư nhân đã có những đóng góp nhất định đối với nền kinh tế đất nước nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Năng suất lao động khu vực kinh tế tư nhân còn thấp, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, cơ cấu sản phẩm, ngành nghề chưa đa dạng và nhạy bén với thị trường. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại nêu trên một phần là do hệ thống chính sách của nhà nước trong đó có chính sách tài chính, mà trong đó chính sách thuế đóng vai trò quan trọng, cho phát triển kinh tế tư nhân còn nhiều hạn chế, bất cập, gây khó khăn, thách thức cho việc phát triển kinh tế tư nhân.

  pdf6p longtimenosee09 08-04-2024 8 2   Download

 • Giáo trình Cấp thoát nước (Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các bước lắp đặt đường ống cấp thoát nước trong nhà. Hiểu được nguyên lý hoạt động các thiết bị dùng nước, hầm tự hoại.

  pdf29p khanhchi0912 17-04-2024 3 2   Download

 • Để đánh giá được sự hữu hiệu trong hoạt động vận hành, quản lý công của các cơ quan hành chính nhà nước trên phạm vi một khu vực hoặc một quốc gia thì ban lãnh đạo các đơn vị đều chủ yếu dựa vào những thông tin tài chính từ hệ thống báo cáo kế toán cung cấp. Bài viết tập trung nghiên cứu giải pháp nâng cao tính hữu ích thông tin trên báo cáo tài chính của cơ quan hành chính tại Việt Nam.

  pdf7p visergey 02-04-2024 4 1   Download

 • Văn hóa, phong tục với sức sống lâu bền, được tôn trọng như một thứ luật bất thành văn, đâu chỉ là thành tố cuộc sống mà đó còn là nền tảng, là cội rễ sức mạnh để dân tộc đi qua chiến tranh, đồng hóa, vượt qua bao gian nan, thử thách. Và cũng bởi vậy, đây là đề tài được nhà văn Hoàng Quốc Hải dành nhiều tâm sức tìm hiểu, nghiên cứu với những bài viết được tập hợp trong cuốn sách Văn hóa phong tục. Cuốn sách gồm 46 bài viết đề cập đến nhiều khía cạnh trong văn hóa phong tục của đất nước, của thủ đô Hà Nội.

  pdf180p longtimenosee05 13-03-2024 10 1   Download

 • Bài viết "Bài học cho Việt Nam từ kinh nghiệm các nước về vai trò của nhà nước trong chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp" tập trung lược khảo một số lý thuyết cơ bản về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cũng như vai trò của chúng trong hệ thống an sinh xã hội (ASXH) ở Việt Nam.

  pdf15p cotieubac1004 14-03-2024 12 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2