intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống cấp nước trong nhà

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hệ thống cấp nước trong nhà
 • Giáo trình Cấp thoát nước với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các bước lắp đặt đường ống cấp thoát nước trong nhà. Hiểu được nguyên lý hoạt động các thiết bị dùng nước, hầm tự hoại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p canhdongco25 02-08-2022 0 0   Download

 • Giáo trình An toàn lao động điện lạnh và vệ sinh công nghiệp (Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Trung cấp). Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể: áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động vào nghề; sơ cứu được khi gặp các tai nạn, khắc phục và giảm thiệt hại về người và thiết bị khi xảy ra mất an toàn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p hayatogokudera 18-07-2022 0 0   Download

 • Bài viết Đặc thù của quản trị đại học và những bất cập trong cơ cấu tổ chức, quản lý hệ thống ở Việt Nam hiện nay trình bày việc quản lý nhà nước trong hệ thống giáo dục đại học; Quản trị và điều hành trong trường đại học; Quản lý nhà nước trong giáo dục đại học ở Việt Nam.

  pdf28p viangelamerkel 18-07-2022 2 2   Download

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) ra đời nhằm đáp ứng một phần nhu cầu cung cấp kiến thức về tài chính và tiền tệ cho các chủ thể kinh tế. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thanh toán trong nền kinh tế thị trường; những vấn đề cơ bản về tài chính; ngân sách Nhà nước; thị trường tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf53p hayatogokudera 18-07-2022 1 0   Download

 • Giáo trình Tổ chức sản xuất cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm cơ bản - Nhiệm vụ - Quyền hạn của doanh nghiệp công nghiệp nhà nước; Các yếu tố của quá trình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp; Hệ thống tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp; Công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf45p namkimcham25 19-07-2022 2 1   Download

 • Giáo trình "Kinh tế công cộng" nhằm cung cấp cho sinh viên ngành kinh tế cơ sở lý luận để trả lời câu hỏi khi nào thì nhà nước nên can thiệp vào nền kinh tế và nhà nước nên can thiệp bằng công cụ gì để hỗ trợ quá trình phát triển. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội; công cụ can thiệp chủ yếu của chính phủ vào nền kinh tế; lựa chọn công cộng;...

  pdf132p ryomaechizen 01-07-2022 4 0   Download

 • Giáo trình "Quản lý nhà nước về thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết và có hệ thống về quản lý nhà nước đối với thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình bao gồm 9 chương và được chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: đối tượng và phương pháp nghiên cứu học phần; bản chất và vai trò của quản lý nhà nước về thương mại; các nguyên tắc và phương pháp quản lý nhà nước về thương mại; hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại; nội dung quản lý nhà nước về thương mại;...

  pdf138p ryomaechizen 01-07-2022 11 2   Download

 • Giáo trình "Quản lý nhà nước về thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết và có hệ thống về quản lý nhà nước đối với thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình bao gồm 9 chương và được chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: pháp luật về thương mại; kế hoạch hóa thương mại; chính sách quản lý nhà nước về thương mại; đổi mới quản lý nhà nước về thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;...

  pdf130p ryomaechizen 01-07-2022 9 2   Download

 • Giáo trình "Quan hệ lao động" được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng chuyên môn còn giúp người học chủ động hệ thống và vận dụng lý luận vào việc giải quyết các bài tập dưới dạng tình huống hay thực hành. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: đối thoại xã hội trong quan hệ lao động; thương lượng trong quan hệ lao động; tranh chấp lao động; quản lý nhà nước về quan hệ lao động;...

  pdf189p ryomaechizen 01-07-2022 7 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị chất lượng" nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất và những hiểu biết, kỹ năng cần thiết để nghiên cứu, áp dụng những nội dung cơ bản về quản trị chất lượng - một trong những vấn đề quản trị cơ bản của doanh nghiệp, các tổ chức sau khi ra trường. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: các công cụ và kỹ thuật quản trị chất lượng; các mô hình quản trị chất lượng; triển khai hệ thống quản trị chất lượng trong tổ chức; kiểm tra, đánh giá chất lượng; quản lý nhà nước về chất lượng;...

  pdf257p ryomaechizen 01-07-2022 9 0   Download

 • Bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống về quản lý nhà nước về kinh tế, các chức năng và nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về kinh tế, các công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế, thông tin và quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước và cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf37p namkimcham10 04-07-2022 12 3   Download

 • Bài giảng Quan hệ lao động - Chương 3: Các chủ thể trong quan hệ lao động. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của chủ thể quan hệ lao động; người lao động và tổ chức đại diện cho người lao động; người sử dụng lao động và tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động; nhà nước trong hệ thống quan hệ lao động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p hidetoshidekisugi 16-06-2022 6 2   Download

 • Bài giảng Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong tổ chức - Chương 3: Quản lý quyền sở hữu trí tuệ và tổ chức khai thác tài sản trí tuệ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: xác lập quyền sở hữu trí tuệ; bảo vệ quyền đối với các tài sản trí tuệ trong tổ chức; các mô hình khai thác tài sản trí tuệ của tổ chức; một số hình mẫu và tình huống thực tế khai thác tài sản trí tuệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p hidetoshidekisugi 16-06-2022 3 2   Download

 • Trong hệ thống chính trị, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Thực chất, hoạt động của báo chí là hoạt động thông tin, là phương tiện cung cấp thông tin cho các giai tầng trong xã hội, là cầu nối giữa môi trường chính trị và hệ thống chính trị. Qua thông tin trên báo chí, nhân dân có cơ sở để nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, các dự án và các văn bản pháp luật, các quá trình giám sát đối với việc thực thi quyền lực Nhà nước.

  pdf10p runordie2 06-06-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Quan hệ lao động - Chương 0: Giới thiệu học phần. Chương này cung cấp cho học viên những thông tin về: đối tượng nghiên cứu, mục tiêu học phần, tài liệu tham khảo, nội dung học phần, phương pháp nghiên cứu, phương pháp đánh giá học phần Quan hệ lao động trình độ Thạc sĩ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p hidetoshidekisugi 16-06-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 6: Chính sách và chế độ tiền lương của Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: chính sách tiền lương của Nhà nước; chế độ tiền lương của Việt Nam; quy định về nâng lương, chế độ trả lương và quản lý tiền lương, thu nhập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 1   Download

 • Pháp luật là những quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hay thừa nhận, điều chỉnh những mối quan hệ trong xã hội. Thực hiện ý chí của giai cấp thống trị và đảm bảo trật tự xã hội. Cùng tham khảo nội bài giảng sau đây để nắm chi tiết về Pháp luật đại cương.

  ppt9p dongcoxanh25 22-06-2022 19 1   Download

 • Để có cơ sở triển khai công tác quản lý nhà nước ở địa phương thì việc “Đánh giá tác động biến đổi khí hậu và đề xuất kếhoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH)” ở quy mô cấp huyện được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của định hướng trong giai đoạn hiện nay, nhằm hỗ trợ nhà quản lý trong công tác ra các quyết định, công tác quản lý môi trường và hướng đến nền sản xuất nông nghiệp bền vững.

  pdf5p viirenerosenfeld 26-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết đề cập tới phương pháp tính toán độ nhám địa hình khu vực miền núi phục vụ tính toán dòng cháy lũ về hồ chứa nói riêng, giám sát tài nguyên nước thượng lưu nói chung; sử dụng dữ liệu viễn thám nhằm xác định phân bố hệ số nhám Manning (Manning’s n) sử dụng trong các mô hình thủy văn thuỷ lực áp dụng mô phỏng lưu lượng trên lưu vực sông thông qua phân tích dữ liệu lớp phủ/sử dụng đất.

  pdf9p viirenerosenfeld 26-05-2022 7 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý nhà nước về một số lĩnh vực cơ bản trong giáo dục, các phương pháp xây dựng chiến lược và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf102p bakerboys04 16-05-2022 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống cấp nước trong nhà
p_strCode=hethongcapnuoctrongnha

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2