intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hệ thống động cơ

Xem 1-20 trên 39300 kết quả Hệ thống động cơ
 • Bài viết "Tác động của kế toán xanh đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp" nhằm đánh giá hiệu quả của kế toán xanh dưới góc độ doanh nghiệp. Thông qua các lý thuyết liên quan và kết quả các nghiên cứu trước đây để xác định mối quan hệ giữa kế toán xanh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả của nghiên cứu có thể hỗ trợ các doanh nghiệp có thêm nguồn thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động về kinh tế và môi trường, đồng thời giúp doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững.

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Phát triển khu công nghiệp xanh tại Việt Nam hiện nay: Lợi ích và khó khăn" sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính nhằm đạt đƣợc ba mục tiêu cụ thể: (i) Hệ thống hóa cơ sở lý luận về khu công nghiệp xanh; (ii) Đánh giá lợi ích và khó khăn trong thực hiện phát triển khu công nghiệp xanh ở Việt Nam; (iii) Đề xuất một số khuyến nghị để đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp xanh ở Việt nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Phát triển giả thuyết về mối quan hệ giữa chi phí thuê và nợ thuê hoạt động được vốn hóa trong hợp đồng cho vay tư nhân" nghiên cứu cách người cho vay tư nhân sử dụng thông tin về hợp đồng thuê hoạt động để xác định lãi suất cho vay và ảnh hưởng (nếu có) của chuẩn mực kế toán hợp đồng thuê (ASC 842) mới của Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính Hoa Kỳ (FASB). ASC 842 chi phối cách các doanh nghiệp tư nhân hạch toán cho các hợp đồng thuê của họ trên cơ sở liên tục.

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Trang bị điện 1 (Ngành: Điện công nghiệp - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện - điện tử; lắp bộ điều khiển mở máy trực tiếp động cơ; lắp bộ điều khiển mở máy gián tiếp động cơ; lắp bộ điều khiển các mạch hãm động cơ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p gaupanda035 03-06-2024 1 0   Download

 • Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019: Phần 2 trình bày các kết quả chủ yếu, gồm bảy chương theo các nhóm thông tin về quy mô và cơ cấu dân số; mức sinh; mức chết; di cư và đô thị hóa; giáo dục và đào tạo; lao động và việc làm; điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư. Phần này cũng trình bày hệ biểu được tổng hợp từ kết quả điều tra toàn bộ và kết quả điều tra mẫu.

  pdf105p zizaybay1103 05-06-2024 2 0   Download

 • Ấn phẩm Thông tin thống kê giới tại Việt Nam 2021 (Gender statistics in Vietnam 2021) trình bày các bảng phân tích số liệu thống kê, đồ thị và số liệu thống kê giới theo các chủ đề: dân số, gia đình, giáo dục, y tế, lao động việc làm và lãnh đạo quản lý. Các thông tin thống kê trong ấn phẩm được thu thập và tổng hợp từ các nguồn: hệ thống báo cáo thống kê của các cơ quan quản lý nhà nước, các cuộc điều tra quốc gia do Tổng cục Thống kê thực hiện. Cấu trúc ấn phẩm gồm 3 phần, phần 1 là giới thiệu chung, phần 2 là số liệu thống kê giới theo từng lĩnh vực, phần 3 là các biểu số liệu.

  pdf78p zizaybay1103 05-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị (Ngành: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị trong doanh nghiệp; các thông tin cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kế toán tài chính trong nội bộ doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf130p gaupanda035 03-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Một số giải pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hình thức, cách thức đào tạo nghề trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0" nêu lên một số giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong giai đoạn của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. Các giải pháp đó liên quan đến quản lý nhà nước, đội ngũ giảng viên, giáo trình - bài giảng, cơ sở vật chất - kỹ thuật, mối quan hệ với doanh nghiệp, hình thức và cách thức đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo.

  pdf8p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Cơ chế, hỗ trợ đào tạo nghề du lịch tại tỉnh Lâm Đồng" với mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch là vấn đề mà ngành du lịch đang rất quan tâm; ngoài hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật, yêu cầu cấp bách đặt ra cho ngành du lịch là phải chuẩn bị nguồn nhân lực đủ về số lượng, đạt chuẩn về chất lượng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Kỷ yếu hội thảo "Chuyển đổi số trong giáo dục vùng Đông Nam Bộ và thành phố Cần Thơ - Chủ đề "Khai phá dữ liệu - Kiến tạo giá trị"" chia sẻ một một bức tranh tổng thể về kiến trúc chuyển đổi số chú trọng vào những giải pháp được dẫn dắt bởi dữ liệu, từ đó các Sở Giáo dục và Đào tạo có thể xây dựng chiến lược chuyển đổi số của mình. Nội dung của những tham luận được đề xuất trình bày tại hội thảo là những mảnh ghép cần thiết để tạo nên một hệ sinh thái số thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan vào xã hội số từ đó thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số.

  pdf360p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu "Công nghệ du lịch thông minh trong các chương trình du lịch đêm tại các điểm đến di sản của Hà Nội" đánh giá một cách có hệ thống và khái quát thực tiễn việc khai thác, áp dụng các công nghệ “du lịch thông minh” trong 7 chương trình du lịch đêm đầu tiên tại các điểm đến di sản của Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy các công nghệ được khai thác trong các chương trình du lịch đêm tại các điểm đến di sản đang dừng lại ở mức tương đối sơ khai bao gồm các hệ thống trình chiếu 3D; hiệu ứng âm thanh, ánh sáng; mã QR code; hệ thống thuyết minh tự động với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

  pdf13p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Phát triển du lịch thông minh tại Hà Nội: Bài học kinh nghiệm từ các thành phố lớn ở Trung Quốc" đưa ra những bài học từ Trung Quốc, quốc gia đã thành công trong việc sử dụng các ứng dụng di động, hệ thống thanh toán điện tử và phân tích dữ liệu để tối ưu hóa trải nghiệm du lịch và quản lý nguồn lực du lịch. Từ đó, Việt Nam có thể tận dụng tiềm năng của mình trong lĩnh vực công nghệ và du lịch để phát triển một hệ thống du lịch thông minh.

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng chế hòa khí (Ngành: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Các yêu cầu, nhiệm vụ chung của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng; giải thích được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc các bộ phận của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p gaupanda035 03-06-2024 1 1   Download

 • Giáo trình "Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng chế hòa khí (Ngành: Công nghệ ô tô - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Tháo lắp, nhận dạng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng; kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các mạch điều khiển bơm xăng; bảo dưỡng hệ thống các mạch nhiên liệu của bộ chế hòa khí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p gaupanda035 03-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Anh văn chuyên ngành Ô tô (Ngành: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)" được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên có vốn từ vựng liên quan đến chuyên ngành ô tô: các bộ phận của ô tô, hệ thống động cơ bên trong của ô tô; củng cố một số cấu trúc ngữ pháp, mẫu câu thường xuyên được sử dụng trong các tình huống giao tiếp tại nơi làm việc hoặc dùng để đọc các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p gaupanda035 03-06-2024 1 1   Download

 • Giáo trình "Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel (Ngành: Công nghệ ô tô - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Các yêu cầu, nhiệm vụ chung của hệ thống nhiên liệu động cơ diesel; sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc chung của hệ thống nhiên liệu động cơ diesel; hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng trong hệ thống nhiên liệu động cơ diesel;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf123p gaupanda035 03-06-2024 1 1   Download

 • Giáo trình "Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phân phối khí (Ngành: Công nghệ ô tô - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Nhận dạng, tháo lắp hệ thống phân phối khí; sửa chữa nhóm xu páp; sửa chữa cơ cấu dẫn động xu páp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf53p gaupanda035 03-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô (Ngành: Công nghệ ô tô - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Tổng quan về trang bị điện trên ô tô; bảo dưỡng điện động cơ; bảo dưỡng điện thân xe; sửa chữa hệ thống cung cấp điện; sửa chữa hệ thống khởi động; sửa chữa hệ thống đánh lửa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf177p gaupanda035 03-06-2024 1 1   Download

 • Giáo trình "Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phân phối khí (Ngành: Công nghệ ô tô - Cao đẳng/Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Nhận dạng, tháo lắp hệ thống phân phối khí; bảo dưỡng hệ thống phân phối khí; sửa chữa nhóm xu páp; sửa chữa cơ cấu dẫn động xu páp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf53p gaupanda035 03-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu Diesel (Ngành: Công nghệ ô tô - Cao đẳng/Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel; sửa chữa và bảo dưỡng kim phun; sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu bơm cao áp PF; sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu bơm cao áp PE;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf123p gaupanda035 03-06-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2