intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống tồn kho nhu cầu độc lập

Xem 1-5 trên 5 kết quả Hệ thống tồn kho nhu cầu độc lập
 • Bài giảng học phần "Quản trị sản xuất: Chương 6 - Quản trị vật liệu" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Khái niệm và nội dung quản trị vật liệu, phân tích biên tế tồn kho 1 kỳ, phân loại ABC, hệ thống tồn kho nhu cầu độc lập, tính toán các tham số hệ thống tồn kho, hoạch định nhu cầu vật liệu (MRP). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf57p tsmttc_007 12-09-2015 104 12   Download

 • Bài giảng Quản trị sản xuất chương 6: Quản trị vật liệu trang bị cho sinh viên các kiến thức như: Khái niệm và nội dung quản trị vật liệu, phân tích biên tế tồn kho 1 kỳ, phân loại ABC, hệ thống tồn kho nhu cầu độc lập, tính toán các tham số hệ thống tồn kho, hoạch định nhu cầu vật liệu (MRP). Mời các bạn tham khảo để quá trình học tập được tốt theo ý muốn.

  ppt57p lehanhtuyet 17-07-2014 182 23   Download

 • Thuyết trình: Quản lý tồn kho cho nhu cầu độc lập nhằm giới thiệu và mục đích Quản lý tồn kho (QLTK), cấu trúc chi phí của tồn kho. Phân biệt Tồn kho với cầu độc lập và phụ thuộc, tìm hiểu EOQ-Xác định số lượng đặt hàng kinh tế nhất. Hệ thống kiếm soát liên tục.

  ppt17p navy_12 21-05-2014 50 10   Download

 • Phần 1 Tài liệu Quản lý vật tư tồn kho của Nguyễn Như Phong gồm nội dung 5 chương đầu Tài liệu, bao gồm: Quản lý vật tư tồn kho, hệ thống tồn kho xác định nhu cầu độc lập, hệ thống tồn kho xác định nhu cầu rời rạc, hệ thống tồn kho ngẫu nhiên nhu cầu độc lập, hệ thống tồn kho thay đổi và giới hạn.

  pdf79p talata_3 21-01-2015 198 55   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, Kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và chất lượng quản lý của các Doanh nghiệp. Tại Việt Nam, hoạt động Kiểm toán đã không ngừng phát triển cả về quy mô, chất lượng, cũng như các lĩnh vực được Kiểm toán. Những Công ty Kiểm toán độc lập ra đời đã khẳng định được vị thế của ngành Kiểm toán ở nước ta

  pdf105p thuy201 04-12-2011 205 76   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống tồn kho nhu cầu độc lập
p_strCode=hethongtonkhonhucaudoclap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2