intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiện thực hóa use case

Xem 1-7 trên 7 kết quả Hiện thực hóa use case
 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 11 Thiết kế Use Case cung cấp cho người học những kiến thức như: Xác định mục đích của thiết kế ca sử dụng và vị trí của nó trong vòng đời phát triển phần mềm; Kiểm chứng tính nhất quán trong thực thi ca sử dụng; Làm mịn hiện thực hóa ca sử dụng từ những phân tích ca sử dụng sử dụng Các phần tử mô hình thiết kế.

  pdf29p conbongungoc09 05-08-2021 36 2   Download

 • Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ điều hành - Chủ đề 3: Use Case Diagram" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về xác định yêu cầu, các loại yêu cầu, xác định yêu cầu, mô hình hóa yêu cầu người dùng sử dụng Use Case Diagram.

  pdf80p dien_vi10 27-09-2018 42 1   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng - Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về phân tích hệ thống. Nội dung chính của chương 4 gồm có: Phân tích hiện trạng, mô hình hóa use case, mô hình hóa đối tượng nghiệp vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt27p kiepnaybinhyen_02 25-12-2015 89 6   Download

 • Mô hình hóa yêu cầu sử dụng use caseGiúp cho những người phát triển hệ thống một sự hiểu biết rõ hơn về những yêu cầu của hệ thống. Đưa ra những giới hạn mà hệ thống sẽ thực hiện và KHÔNG thực hiện

  ppt54p hamchoibk 28-10-2013 227 28   Download

 • Tìm hiểu mục đích của công đoạn UseCase Analysis vị trí của nó trong chu kỳ sống của QT PTPM Xác định các class thực hiện một use- case flow of events Phân phối các hành vi (behaviour) của usecase về các class của nó, thông qua việc xác định nhiệm vụ của các class Phát triển các use-case realization mô hình hóa collaboration giữa các thể hiện của các class đã xác định.

  pdf79p lqvang02 19-02-2013 93 9   Download

 • Thiết kế đối tượng makeNewSale Thiết kế đối tượng enterItem Thiết kế đối tượng endSale Thiết kế đối tượng makePayment Thiết kế đối tượng StartUp Hiện thực hóa UC có nghĩa là mô tả làm thế nào để 1 use case được hiện thực hóa trong mô hình thiết kế theo nghĩa là các đối tượng cộng tác nhau.

  pdf62p muaythai3 30-10-2011 372 18   Download

 • Hiện thực hóa UC có nghĩa là mô tả làm thế nào để 1 use case được thực hóa trong mô hình thiết kế theo nghĩa là các đối tượng cộng khác nhau.

  ppt62p khachvenduong 18-04-2011 220 41   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hiện thực hóa use case
p_strCode=hienthuchoausecase

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2