intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiện tượng PSSS thay đổi

Xem 1-2 trên 2 kết quả Hiện tượng PSSS thay đổi
  • Chương 6 Phương sai của sai số thay đổi (Heteroscedasticity), nội dung chương này tìm hiểu về: Bản chất của hiện tượng PSSS thay đổi, nguyên nhân của hiện tượng PSSS thay đổi, hậu quả của hiện tượng PSSS thay đổi, phát hiện PSSS thay đổi, khắc phục hiện tượng PSSS thay đổi, thí dụ.

    pdf18p canhdangxuan 10-04-2014 44 1   Download

  • Sau khi kết thúc bài, học viên sẽ hiểu được những vấn đề sau đây: • Hiện tượng phương sai của sai số (PSSS) thay đổi xảy ra khi nào? • Hậu quả của PSSS thay đổi. • Phát hiện PSSS thay đổi • Các biện pháp khắc phục PSSS thay đổi

    pdf14p thoabar3 28-11-2010 1179 138   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hiện tượng PSSS thay đổi
p_strCode=hientuongpsssthaydoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2