intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hình thức tổ chức

Xem 1-20 trên 7453 kết quả Hình thức tổ chức
 • Bài giảng môn Quản trị học - Chương 10: Thiết kế tổ chức, cung cấp cho người học những kiến thức như tổ chức chính thức và phi chính thức; Thiết kế tổ chức – hoạt động tổ chức; Yêu cầu đối với cấu trúc tổ chức; Chuyên môn hóa công việc; Thiết kế công việc cho từng cá nhận;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt65p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng môn Quản trị học - Chương 19: Kiểm tra, cung cấp cho người học những kiến thức như Phân loại và các công cụ kiểm tra; các nguồn kiểm tra; tiêu chuẩn kiểm tra hữu hiệu; mô hình kiểm tra phản hồi; Cách tiếp cận bảng điểm cân bằng trong kiểm tra; Thiết lập các đối tác chất lượng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt31p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng" Chương 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Sự hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng; Khái niệm, chức năng, tổ chức ngân hàng trung ương; Ngân hàng trung ương thực thi chính sách tiền tệ quốc gia; Các hoạt động của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt41p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Chương I: khái quát về dịch vụ phục vụ ăn uống và nhà hàng, chương II: phát triển hình ảnh nhà hàng, chương III: xác định địa thế của nhà hàng, chương IV: thực đơn của nhà hàng, chương V: dự toán doanh thu và chi phí, chương VI: nguồn tài chính để kinh doanh, chương VII: những vấn đề về pháp luật và thuế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf60p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng "Bóng rổ" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: một số điều luật cơ bản trong môn bóng rổ; tổ chức và thi đấu trọng tài bóng rổ; tổ chức dạy và học môn bóng rổ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p khanhchi2560 17-05-2024 2 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng "Cầu lông" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: những điều luật cơ bản của môn Cầu lông; tổ chức thi đấu và trọng tài môn Cầu lông; tổ chức dạy và học môn Cầu lông. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p khanhchi2560 17-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 1: Tổng quan về Hành vi tổ chức, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên xác định tầm quan trọng của các kỹ năng tương tác cá nhân ở nơi làm việc định nghĩa được Hành vi Tổ chức; nhận ra giá trị của nghiên cứu hệ thống với hành vi tổ chức; nhận ra các thách thức và cơ hội mà nhà quản trị có thể áp dụng các khái niệm của hành vi tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt20p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 4: Nhận thức và quyết định cá nhân, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu về khái niệm “Nhận thức” và giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức; hiểu và có khả năng giải thích về Thuyết quy kết nguyên nhân (Attribute theory) và liệt kê được ít nhất 3 tiền tố gây ảnh hưởng; nhận diện những hành vi lập luận cá nhân khi đánh giá người khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt23p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 5: Động cơ thúc đẩy từ khái niệm đến thực tiễn, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích được về mô hình đặc điểm công việc; giải thích được công việc được thiết kế lại/ Tái thiết kế công việc là như thế nào; hiểu và giải thích được về chương trình gắn kết nhân viên; giải thích được nguyên tắc thiết kế cấu trúc lương, trả lương như thế nào;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt16p khanhchi2550 10-05-2024 3 0   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 6: Hiểu nhóm làm việc, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm bắt xu hướng làm việc nhóm đang ngày càng trở nên phổ biến trong các tổ chức; xác định các đặc điểm của nhóm hiệu quả; phân tích được cách thức mà tổ chức khuyến khích các cá nhân làm việc nhóm hiệu quả; quyết định thời điểm làm việc cá nhân hay là làm việc nhóm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt16p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 8: Văn hóa tổ chức, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm định nghĩa văn hóa tổ chức và mô tả các đặc tính chung của văn hóa tổ chức; so sánh những tác động chức năng và phi chức năng của văn hóa tổ chức đối với con người và tổ chức; xác định các yếu tố tạo dựng và duy trì văn hóa của một tổ chức; chỉ ra cách truyền tải văn hóa đến nhân viên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt20p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Kinh doanh quốc tế" Chương 3: Chiến lược kinh doanh quốc tế và các mô hình cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Chiến lược kinh doanh quốc tế; Các yếu tố ảnh hưởng chiến lược kinh doanh quốc tế; Các cấp chiến lược của công ty; Các chiến lược kinh doanh quốc tế; Các nguyên tắc quản lý trong doanh nghiệp kinh doanh quốc tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Bài viết này khái lược thực trạng ngân hàng mở tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại bằng phương pháp: Nghiên cứu tài liệu về Fintech và ngành ngân hàng - tài chính của các tổ chức, cá nhân uy tín trong và ngoài nước; Tham dự các hội thảo về Fintech và ngân hàng - tài chính; Trải nghiệm thực tế dịch vụ ngân hàng của một số ngân hàng ứng dụng mô hình ngân hàng mở tại Việt Nam. Qua đó đưa ra một vài khuyến nghị phát triển mô hình này tại Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf7p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp Chương 1: Doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, cung cấp những kiến thức như Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của Doanh nghiệp; Các hình thức tổ chức doanh nghiệp; Doanh nghiệp là một đơn vị sản xuất, một đơn vị phân phối; Cơ chế hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp Chương 4: Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, cung cấp những kiến thức như Khái niệm và mục tiêu của sản xuất; Các loại hình sản xuất; Tổ chức sản xuất; Chí phí và giá thành sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Quản lý tài chính cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp: Chương 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu và phân loại tài sản nhà nước và đơn vị sự nghiệp; giải thích vì sao phải chấp hành các nguyên tắc quản lý tài sản của Nhà nước giao; tổ chức quy trình quản lý tài sản bắt đầu tư khi hình thành tài sản cho đến khi kết thúc sử dụng tài sản tại cơ quan, đơn vị, tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt99p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ở trường đại học trình bày các nội dung: Hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; Nội dung quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học.

  pdf3p vijaychest 16-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 3: Tổ chức các hoạt động bán hàng, cung cấp cho người học những kiến thức như Hành vi mua hàng của khách hàng; Các mô hình và quy trình bán hàng căn bản; Tạo dựng khách hàng mới; Quản lý khách hàng hiện hữu; Phát triển mối quan hệ khách hàng; Quản lý thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt143p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng trung ương - Chương 8 cung cấp những kiến thức như Những vấn đề cơ bản về thanh tra, giám sát của ngân hàng trung ương; Mô hình hệ thống tổ chức thanh tra giám sát; Nội dung và phương pháp thanh tra giám sát; Xử lý kết quả thanh tra, giám sát. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng trung ương - Chương 9 cung cấp những kiến thức như Những vấn đề chung về kiểm soát nội bộ; Mô hình hệ thống tổ chức kiểm soát nội bộ; Kiểm toán nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1439 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2