intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạt động bán hàng

Xem 1-20 trên 10348 kết quả Hoạt động bán hàng
 • Bài viết Nghiên cứu tình hình ứng dụng marketing bằng thư điện tử của các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế từ quan điểm doanh nghiệp nghiên cứu tình hình ứng dụng marketing bằng thư điện tử tại các khách sạn trên địa bàn TP. Huế được thực hiện dựa trên kết quả điều tra và thu thập số liệu từ 96 khách sạn (1-5 sao), kết quả chỉ ra rằng marketing bằng thư điện tử của các khách sạn vẫn chỉ dừng lại ở mức độ ứng dụng cơ bản và chưa tận dụng các tính năng ưu việt trong việc nâng cao tỷ lệ đặt phòng và phản hồi của khách hàng.

  pdf5p vilexus 30-09-2022 5 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quản lý kinh doanh điện năng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy trình quan hệ giao tiếp với khách hàng sử dụng điện; Quyết định số 335/EVN/HĐQT/KD & ĐNT ngày 10/10/2003 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động dịch vụ bán lẻ điện nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf64p vikoenigsegg 29-09-2022 9 1   Download

 • Nghiên cứu khoa học "Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định hành vi thanh toán bằng mã QR trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh" với mục đích chính là khám phá và kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định hành vi sử dụng thanh toán bằng mã QR trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ tại TP.HCM. Đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các nhà kinh doanh bán lẻ, các ngân hàng và các cơ quan quản lý ngành có các biện pháp nhằm tăng cường thanh toán bằng mã QR của khách hàng và thúc đẩy khách hàng tham gia thanh toán bằng mã QR nhiều hơn để theo kịp xu thế của thế giới hiện nay.

  pdf86p phuongnguyen1704 18-09-2022 9 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ "Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam" với mục đích làm sáng tỏ một số khái niệm về rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ và quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ, phân tích các rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ. Phân tích thực trạng của hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn 2009-2012; phân tích những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình kinh doanh thẻ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

  pdf104p phuongnguyen1704 18-09-2022 7 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ "Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh" được chia thành 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý nợ xấu trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng nợ xấu và quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p phuongnguyen1704 20-09-2022 12 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền tại Công ty cổ phần Gạch men Cosevco" là nghiên cứu lý luận về kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng thu tiền; đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng thu tiền tại Công ty cổ phần gạch men Cosevco; đề xuất giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng thu tiền tại Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

  pdf100p unforgottennight05 19-09-2022 5 1   Download

 • Luận văn "Tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Hải Vân" nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư phát triển - Chi nhánh Hải Vân; đánh giá thực trạng thực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng trong những năm vừa qua, kết quả đạt được và những tồn tại cần được khắc phục tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Vân.

  pdf112p unforgottennight05 19-09-2022 6 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO" nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về hoạt động kiểm soát nội bộ cũng như kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền, phân tích làm rõ thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO. Từ đó phát hiện ra những hạn chế còn tồn tại nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty.

  pdf114p unforgottennight05 19-09-2022 4 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu thực trạng tình hình kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Than – Điện Nông Sơn – Quảng Nam và nêu ra những mặt còn yếu kém, thiếu sót trong kiểm soát nội bộ về hoạt động này tại Công ty. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – Quảng Nam.

  pdf98p unforgottennight05 19-09-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phân tích hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á" là tổng hợp và hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả hoạt động của NHTM; đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của ngân hàng TMCP Đông Á; đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng TMCP Đông Á.

  pdf113p unforgottennight05 19-09-2022 8 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Kiểm soát nội bộ tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động KSNB nói chung và KSNB hoạt động tín dụng nói tiêng của NHTM; nghiên cứu toàn diện hoạt động tín dụng, mô tả và phân tích đúng thực trạng công tác KSNB hoạt động tín dụng từ đó đánh giá các ưu điểm và tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng của NHTM cổ phần Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng.

  pdf120p unforgottennight05 19-09-2022 2 1   Download

 • Bài viết Vai trò của dịch vụ bán hàng trong việc nâng cao sự hài lòng, niềm tin và ý định mua lại của khách hàng trong lĩnh vực mua sắm trực tuyến trình bày khái niệm về Sự hài lòng trong hoạt động mua sắm trực tuyến; Khái niệm về Niềm tin trong hoạt động mua sắm trực tuyến; Quan điểm về Dịch vụ bán hàng trong hoạt động mua sắm trực tuyến.

  pdf17p vilexus 28-09-2022 5 1   Download

 • Mẫu "Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động" là mẫu Quyết định được lập ra để thông tin về việc đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động. Nội dung trong mẫu đề cập đến: tên cơ sở phá dỡ tàu biển, loại tàu biển; người đại diện,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

  doc2p phuongkim2005 05-09-2022 2 0   Download

 • Mẫu Thông báo từ chối yêu cầu hoàn trả lệnh thanh toán (Mẫu số TTLNH-07) là mẫu bản thông báo được lập ra để từ chối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán. Nội dung trong bản thông báo cần nêu rõ thông tin số hiệu giao giao dịch, lý do từ chối, ngân hàng gửi, ngân hàng nhận và một số thông tin liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

  doc1p phuongkim2005 05-09-2022 1 0   Download

 • Mỗi bài trong cuốn "Tiếng Anh nhà hàng quốc tế" trình bày một khía cạnh khác nhau của các hoạt động trong khách sạn như đặt bàn, gọi món ăn, chuẩn bị món ăn, bày dọn bàn, thanh toán hóa đơn,... và tập trung vào phần ngôn ngữ chức năng có liên quan với các hoạt động này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf97p unforgottennight06 19-09-2022 6 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Tác động của đầu tư quá mức đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam" nghiên cứu hệ thống hóa lý thuyết về đầu tư quá mức và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp từ đó tìm ra khoảng trống, xây dựng các mô hình và giả thuyết nghiên cứu giải quyết các khoảng trống nghiên cứu. Xây dựng hàm cầu đầu tư và đo lường bằng các khoản đầu tư dư thừa thông qua hạng mục đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn có phân biệt theo các ngành nghề khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf194p ngphuong321 28-09-2022 9 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Quản lý đội ngũ bán hàng hiệu quả" sau đây để biết cách xây dựng đội ngũ bán hàng hoạt động hiệu quả để có thể mở rộng quy mô nhanh chóng cho sự phát triển sau này. Việc xây dựng đội ngũ bán hàng cũng không đơn thuần là đăng một thông tin tuyển dụng, bạn cần cung cấp cho đội ngũ công cụ bán hàng phù hợp, tạo ra các chỉ số hiệu suất có thể đo lường và thúc đẩy đạt được chỉ tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt39p mrh155 26-09-2022 7 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu của hiệp ước Basel II" được nghiên cứu với mục tiêu giải quyết các ván đề sau: hệ thống và làm rõ các vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trên cơ sở đề cập các nội dung về quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II; đánh giá hoạt động kinh doanh những kết quả đã đạt được trong quản trị rủi ro tín dụng tại HDBank nhằm đáp ứng các yêu cầu của Hiệp ước Basel II cũng như những bất cập trong việc quản trị rủi ro...

  doc230p trananh2212 20-09-2022 6 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam" gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại CP Phương Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

  doc163p trananh2212 20-09-2022 13 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre" Nghiên cứu những vấn đề lý thuyết cơ bản về hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại. Từ việc nghiên cứu thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh NHCT Bến Tre giai đoạn 2010-2011 để thấy các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh. Từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh từ nay đến 2015 và những năm tiếp theo.

  doc113p trananh2212 20-09-2022 16 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoạt động bán hàng
p_strCode=hoatdongbanhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2