intTypePromotion=4
ANTS

Hoạt động của form

Xem 1-20 trên 578 kết quả Hoạt động của form
 • Mẫu Quy định Hoạt động của máy sản xuất sản phẩm giới thiệu tới các bạn về nhiệm vụ của nhân viên kỹ thuật khi quá trình sản xuất máy (CNC) có xảy ra sự cố khiến máy dừng hoạt động. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết. 

  doc1p nguyenanhws 19-05-2015 43 2   Download

 • Với "Mẫu bảng Báo cáo hoạt động của đối thủ cạnh tranh", bạn có thể nắm rõ tình hình kinh doanh của đối thủ, từ đó có liệu pháp điều chỉnh chiến lược sao cho phù hợp với doanh nghiệp mình. Ngoài ra, để xem thêm nhiều Biểu mẫu kinh doanh khác, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Xây dựng Đội ngũ Bán hàng Chuyên nghiệp.

  xls2p leoanh111 25-06-2019 25 2   Download

 • Tài liệu “Mẫu đơn đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm tư vấn Luật” là mẫu đơn được doanh nghiệp lập ra và gửi tới Sở Tư pháp để xin được đăng ký hoạt động chi nhánh trung tâm tư vấn luật. Mẫu đơn đăng ký nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, nội dung đăng ký... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p 2468vuhanh 23-07-2018 18 0   Download

 • Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn đăng ký về việc hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài” là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đăng ký... Mẫu được ban hành theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p 2468vuhanh 23-07-2018 15 0   Download

 • Tài liệu “Mẫu đơn đăng ký về hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài” là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đăng ký... Mẫu được ban hành theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo!

  doc2p 2468vuhanh 23-07-2018 17 0   Download

 • "Báo cáo Tình hình hoạt động của bộ phận một cửa" trình bày về tình hình hoạt động của phòng một cửa các thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh. Từ đó, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, trong hoạt động công tác tại bộ phận một cửa thị trấn Quang Minh đồng thời đề ra phương hướng khắc phục những thiếu sót còn tồn tại.

  doc7p thuhuong201283 06-10-2014 855 41   Download

 • Mẫu TP-LS-05: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc3p pretty4 08-07-2010 169 10   Download

 • Kế hoạch hoạt động chuyên đề tổ "Khoa học tự nhiên" năm học 2014-2015, căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Trường THCS Long Cốc, căn cứ vào kế hoạch hoạt động của tổ tự nhiên năm học 2014–2015. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  doc3p t82t85 23-11-2015 140 10   Download

 • Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc12p sohucninh000 23-08-2019 15 0   Download

 • Tham khảo và tải về Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dưới đây để cùng lập một bản báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty trong đợt vừa qua với dầy đủ nội dung và đúng quy cách để trình lên cấp trên nhé. Chúc các bạn thành công!

  doc2p donglanh_18_5 01-03-2011 4050 664   Download

 • "Báo cáo sơ kết công tác hoạt động công đoàn" nhằm báo cáo lại số liệu cơ bản; phong trào hoạt động công đoàn; thực hiện chế độ chính sách, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích người lao động; công tác xã hội; công tác nữ công và thiếu nhi; những hoạt động mới nổi bật, có hiệu quả (các công tác khác)... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  doc3p phamlan 20-12-2010 1413 103   Download

 • "Báo cáo hoạt động chi đoàn" mẫu của chi đoàn ấp Tân Lập sẽ giúp các bạn hình dung được bố cục và nội dung cần được trình bày trong bản báo cáo hoạt động chi đoàn. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn.

  doc3p phuongbuon_hjhj 11-11-2015 657 48   Download

 • QUY CHẾ MẪU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN CẤP XÃ (Ban hành theo Quyết định số ………/QĐ-UBND ngày ….. tháng.... năm …………..của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ……………………) MỤC 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này áp dụng cho Đội công tác xã hội tình nguyện xã1

  pdf5p muananghe 01-08-2013 639 31   Download

 • "Mẫu thông báo hoạt động bưu chính" bao gồm các nội dung: thông tin về tổ chức, doanh nghiệp; mô tả tóm tắt về dịch vụ hoạt động bưu chính; tài liệu kèm theo; cam kết. Để nắm rõ nội dung trình bày của mẫu thông báo này mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 644 24   Download

 • Sau đây là Mẫu số: 01/TTS (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) - Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (Áp dụng cho cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản hoặc tổ chức khai thay). Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc4p nhtanhbi 28-07-2015 244 20   Download

 • UBND TỈNH1………. SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------Số: /BC ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------…..,, ngày ….. tháng ….. năm ………. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN Kính gửi: 1. Tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS và mua bán người trên địa bàn ……………………… - Tình hình tệ nạn mại dâm, nghiện ma túy. - Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS ...

  pdf2p muananghe 01-08-2013 518 18   Download

 • Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Quá trình hiện đại hóa hoạt động nghiên cứu Văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX bao gồm những nội dung về những tiền đề cơ bản của quá trình hiện đại hóa hoạt động nghiên cứu văn học Việt Nam; những chặng đường phát triển của hoạt động nghiên cứu văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX; những đổi mới về phương pháp nghiên cứu.

  pdf160p maiyeumaiyeu07 30-08-2016 68 16   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH HOẶC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế 1. Tên tổ

  doc1p pretty4 27-07-2010 80 13   Download

 • NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Chương I: Điều khoản chung Tên gọi bằng tiếng Việt, tên gọi bằng tiếng nước ngoài (nếu có), tên viết

  doc1p pretty4 27-07-2010 82 11   Download

 • Quy chế về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; quy chế này quy định nghi thức, cách thức tổ chức và các vấn đề lễ tân đối ngoại liên quan tới việc đón tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tổ chức hoạt động đối ngoại tại thành phố Hà Nội;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf18p ngochuyen1234567 23-10-2015 124 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Hoạt động của form
p_strCode=hoatdongcuaform

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản