Hoạt động của jquery

Xem 1-6 trên 6 kết quả Hoạt động của jquery
 • 1. Cơ bản: Bài thử nghiệm dưới đây được xây dựng để giúp các bạn mới bắt đầu sử dụng jQuery. Nếu chưa có sẵn 1 trang chuyên để test thì hãy bắt đầu bằng cách tạo trang HTML mới với mã nguồn như dưới đây: Demo jQuery src="jquery.js" html Thay đổi thuộc tính src trong thẻ script để trỏ tới file jquery.js của bạn. Ví dụ, nếu file jquery.js nằm cùng thư mục với file HTML thì chúng ta có thể sử dụng: Phiên ban jQuery mới nhất được download...

  pdf6p bibocumi26 12-01-2013 67 29   Download

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng Web – Web Programming: Chương 12 do ThS. Lương Trần Hy Hiến biên soạn sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về giới thiệu chung; hoạt động của AJAX; đối tượng của XMLHttp Request; PHP & Jquery Ajax.

  pdf0p cocacola_09 27-11-2015 36 8   Download

 • Mở rộng sự kiện khởi tạo của jQuery Mobile. Tạo các vùng tên tùy chỉnh. Khởi tạo trang. Tùy chỉnh khóa URL của trang con. Thiết lập trang hoạt động và các lớp nút ấn. Thiết lập trang mặc định và các chuyển tiếp hộp thoại. Tùy chỉnh thông báo nạp và thông báo lỗi. Mở rộng sự kiện khởi tạo của jQuery Mobile jQuery Mobile gồm một sự kiện khởi tạo, được nạp thậm chí trước khi sự kiện document.ready của jQuery được nạp. ...

  pdf11p bunmam_1 12-05-2013 27 8   Download

 • Chúng ta gần như không thể hiểu được jQuery nếu không nắm rõ CSS Selectors: Trong jQuery thì phần mã CSS selector được bắt đầu bởi đối tượng jQuery $ chính, đây chỉ là tên củafunction, và nó có đi kèm với tham số – chính là CSS Selector của chúng ta. Và về bản chất thì Selector hoạt động tương tự như các CSS selector thường gặp trong các file style.css. Nhiều người chỉ biết đến ID selector (#) và class selector (.

  pdf4p bibocumi26 12-01-2013 57 20   Download

 • Bây giờ bạn hiểu cách thức hoạt động của yếu tố lựa chọn, bạn có thể bắt đầu học những điều cơ bản của jQuery đơn giản hóa tương tác với các trang web. Trong chương này, bạn sẽ nhận được bàn tay của bạn bẩn với các khía cạnh phổ biến nhất và hữu ích của jQuery.

  pdf40p kennguyen1 21-10-2011 23 4   Download

 • Tất cả chúng ta cần làm để cho phép hoạt động IS tài sản thiết lập là true. Vậy đó, không có cấu hình thêm trên là bắt buộc. Một tùy chọn khác là chúng tôi có Để thiết lập tốc độ của hình ảnh động, nào chúng tôi có thực hiện trong ví dụ này, bởi animateDuration Cung cấp tài sản.

  pdf43p kimku5 22-10-2011 31 3   Download

Đồng bộ tài khoản