Hợp chất phosphorus

Xem 1-7 trên 7 kết quả Hợp chất phosphorus
 • Tham khảo tài liệu 'phosphorus và phosphate', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p tukhuyen123 18-09-2012 61 14   Download

 • Xác định phosphate đã nhanh chóng trở thành một việc làm cần thiết của kỹ sư môi trường do họ nhận ra rằng nhiều hợp chất phosphorus ảnh hưởng lên những quá trình xử lý chất thải. Thông thường chỉ có những dạng hợp chất phosphorus vô cơ gây ảnh hưởng như các dạng phosphate hay các dạng phân tử khử nước như polyphosphate hay condensed phosphate. Những hợp chất phosphorus hữu cơ thường không được quan tâm.

  pdf5p trongbang 28-11-2009 383 97   Download

 • Đặc tính hóa học và công dụng: Thuốc tím có công thức hóa học là KMnO4, được bắt đầu đưa vào trị bệnh trên cá vào năm 1918. Thuốc tím là một chất oxy hóa mạnh, có thể oxy hóa vật chất vô cơ lẫn hữu cơ. Nhiều nghiên cứu cho thấy khi sử dụng thuốc tím, không có sự tồn lưu Mn trong cơ và gan cá. Thuốc tím mang tính đối kháng với một số hợp chất như là formaline, cồn, các hợp chất arsenite, bromide, iodine, phosphorus, axít sulfuric, sulfur, than hoạt tính, và H2O2.

  pdf5p bibocumi13 05-11-2012 66 11   Download

 • - Thuốc tím có công thức hóa học là KMnO4, được bắt đầu đưa vào trị bệnh trên cá vào năm 1918. Thuốc tím là một chất oxy hóa mạnh, có thể oxy hóa vật chất vô cơ lẫn hữu cơ. Nhiều nghiên cứu cho thấy khi sử dụng thuốc tím, không có sự tồn lưu Mn trong cơ và gan cá. Thuốc tím mang tính đối kháng với một số hợp chất như là formaline, cồn, các hợp chất arsenite, bromide, iodine, phosphorus, axít sulfuric, sulfur, than hoạt tính, và H2O2. ...

  pdf5p oceanus75 28-01-2013 27 3   Download

 • PHOSPHORUS & PHOSPHATE Xác định phosphate đã nhanh chóng trở thành việc làm cần thiết của kỹ sư môi trường do họ nhận ra rằng nhiều hợp chất phosphorus ảnh hưởng lên những quá trình xử lý chất thải

  pdf0p longtuyenthon 29-01-2010 127 83   Download

 • Mô phỏng thủy văn của chương trình Fortran (HSPF) là một lưu vực sông quy mô, semidistributed mô hình phát triển mô hình từ bản gốc Stanford (Bicknell et al 2001). Đây là một trong hai mô hình năng động dành cho các lưu vực sông mô hình thống trị nguồn nonpoint trong các Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) tốt hơn Đánh giá Khoa học Tích hợp các điểm và các nguồn gói Nonpoint (lưu vực) (Hoa Kỳ Cơ quan Bảo vệ môi trường 2004a).

  pdf26p bengoan741 22-12-2011 23 6   Download

 • Nước thải từ các trại chăn nuôi chứa khối lượng lớn các nitrogen, phosphorus và những hợp chất vô cơ có thể hoà tan được. Thật khó tách những chất này khỏi nước bằng quét tước hay lọc thông thường.

  pdf2p phuongthanh2 30-10-2009 411 167   Download

Đồng bộ tài khoản