intTypePromotion=1
ADSENSE

Hợp đồng cho thuê

Xem 1-20 trên 767 kết quả Hợp đồng cho thuê
 • Bài giảng Kinh tế hải quan - Chương 5: Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hải quan. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổ chức hải quan thế giới (WCO); quá trình tham gia tổ chức hải quan thế giới của Việt Nam; hợp tác quốc tế trong WTO liên quan hoạt động hải quan; liên minh hải quan (liên minh thuế quan) Custom Union - CU;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p hidetoshidekisugi 15-06-2022 1 0   Download

 • Hợp đồng thuê khoán chuyên môn là hợp đồng được lập theo sự thỏa thuận của các bên trong đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán, sau khi hoàn thành phải bàn giao kết quả cho bên giao khoán về kết quả của công việc đó và nhận thù lao tương ứng. Mời các bạn tham khảo và tải về tại đây.

  doc3p dongcoxanh25 30-06-2022 12 0   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là biểu mẫu được lập ra để đề nghị được cấp mã số thuế cho hóa đơn điện tử của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... Mẫu đơn gồm các thông tin:tổ chức, cá nhân đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh; doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 5 0   Download

 • Mẫu Bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (Mẫu số: 04-1/CNV-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Biểu mẫu này áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân.

  doc3p thanhthanh191 23-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 10: Nghiệp vụ kế toán tổng hợp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quyết toán tạm ứng; lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại; lập chứng từ ghi sổ; tạm tính thuế TNDN; quyết toán thuế TNDN; xác định kết quả hoạt động; kết chuyển số dư cuối năm; khóa sổ kế toán; báo cáo tài chính; quyết toán số dư đầu năm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p hidetoshidekisugi 15-06-2022 9 2   Download

 • Tài liệu "Những điều cần biết về Bộ luật lao động năm 2012" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy định chung về Bộ luật lao động năm 2012; Việc làm; Hợp đồng lao động; Cho thuê lại lao động; Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf124p viginnirometty 04-05-2022 16 1   Download

 • Trong bài viết này, tác giả phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về chủ thể và đối tượng của hợp đồng cho theo tài chính, góp phần hoàn hiện quy định pháp luật trong lĩnh vực này, thúc đẩy thị trường cho thuê tài chính phát triển ở Việt Nam.

  pdf10p viindranooyi 09-05-2022 19 3   Download

 • Bài viết "Pháp luật về sở hữu căn hộ chung cư của Nhật Bản và gợi mở cho Việt Nam" đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam về sở hữu căn hộ chung cư, và đề xuất giải pháp hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu so sánh pháp luật Nhật Bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p atarumoroboshi 05-05-2022 14 2   Download

 • Mẫu Bảng lương lao động thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc được quy định trong hợp đồng lao động thuê ngoài, bảng thống kê số ngày công, giờ công và tiền lương/ngày, giờ công. Bảng được đính kèm theo bảng chấm công của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls6p luuxuan179 05-05-2022 47 7   Download

 • Việc hoàn thiện pháp luật về hợp đồng CTTC là một yêu cầu cấp thiết và thời sự góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động CTTC, “khơi thông” kênh dẫn vốn đầy hiệu quả này. Mục đích của luận văn là tìm hiểu thực trạng pháp luật về hợp đồng CTTC ở Việt Nam, qua đó đề ra những định hướng hoàn thiện pháp luật về hợp đồng CTTC, góp phần hoàn thiện khung pháp luật về hoạt động CTTC ở Việt Nam.

  pdf78p badbuddy07 11-03-2022 10 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn các quy định của pháp luật hiện hành về HĐCTTC; trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn trên, tiến tới tìm hiểu, phân tích những quy định của pháp luật về HĐCTTC còn chưa thống nhất; đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về HĐCTTC, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động CTTC ở Việt Nam phát triển.

  pdf100p badbuddy07 11-03-2022 2 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thuế cho doanh nghiệp tại cơ quan thuế Quảng Ngãi. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy có 05 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thuế cho doanh nghiệp, được sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng giảm dần như sau: Sự tin cậy, sự đáp ứng, sự đảm bảo, phương tiện hữu hình và sự đồng cảm; tất cả 05 nhân tố này giải thích được 83,0% sự biến thiên của chất lượng dịch vụ thuế cho doanh nghiệp tại cơ quan thuế Quảng Ngãi.

  pdf5p vilouispasteur 03-03-2022 11 0   Download

 • Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó.... Chứng từ được dùng để thanh toán cho người lao động thuê ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p nguyenminhviet356 02-03-2022 53 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm mục đích: Hệ thống hóa những kiến thức pháp lý về hợp đồng CTTC hiện hành và phân tích một số vấn đề lý luận trọng yếu của hợp đồng cho thuê bắc cầu; tìm hiểu và đánh giá thực tiễn hoạt động CTTC thông qua hợp đồng cho thuê bắc cầu, chỉ ra những bất cập và đề xuất các giải pháp cho việc thực thi và hoàn thiện các quy định của pháp luật về hợp đồng cho thuê bắc cầu.

  pdf132p badbuddy05 16-02-2022 0 0   Download

 • Luận văn được thực hiện nhằm tìm ra được những định hướng cơ bản cho việc hoàn thiện pháp luật về chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính, góp phần hoàn thiện khung pháp luật về hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf74p badbuddy02 24-01-2022 5 1   Download

 • Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn (thông qua nghiên cứu thực tiễn tại tỉnh Thái Nguyên) về hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện pháp luật về hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

  pdf75p badbuddy02 24-01-2022 7 0   Download

 • Hợp đồng nguyên tắc là văn bản thỏa thuận giữa các bên khi mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, mang tính chất định hướng và là cơ sở để ký kết hợp đồng kinh tế chính thức. Hợp đồng nguyên tắc còn được gọi là thỏa thuận nguyên tắc. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn để nắm rõ nội dung chính cần được trình bày trong bản hợp đồng sau đây.

  doc3p nguyenhoangthien92 11-01-2022 18 0   Download

 • Hợp đồng đặt cọc thuê nhà là hợp đồng dân sự, được dùng trong trường hợp người có nhà cho thuê hoặc người muốn đi thuê nhà, hai bên ký kết hợp đồng đặt cọc để đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm khi thuê nhà. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung hơn về bản hợp đồng.

  doc4p nguyenhoangthien92 11-01-2022 12 2   Download

 • Hợp đồng mượn nhà là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền. Hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được, bên mượn phải trả ại tài sản đó. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo bản hợp đồng này.

  doc5p nguyenhoangthien92 11-01-2022 6 0   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích là phân tích, đánh giá và tổng hợp các quy định của pháp luật nhằm làm rõ những vấn đề lý luận; nêu lên thực trạng và kết quả thực hiện thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh. Thông qua việc nghiên cứu đó, luận văn sẽ làm rõ những điểm tiến bộ so với những quy định trước đây, đồng thời cho thấy được ưu, nhược điểm đang tồn tại trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

  pdf119p guitaracoustic10 08-01-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hợp đồng cho thuê
p_strCode=hopdongchothue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2