intTypePromotion=1
ADSENSE

Hợp nhất kinh doanh

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hợp nhất kinh doanh
 • Giáo trình Tiếng Anh thương mại giúp người học phát triển những kỹ năng giao tiếp cơ bản nhất như giới thiệu bản thân, nghề nghiệp, công ty, trình bày đơn giản về các hoạt động mua bán, doanh số, miêu tả sản phẩm, điện thoại,...từ những kiến thức đã học người học có thể tự trao dồi, bổ sung kiến thức nền để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường kinh doanh một cách cơ bản và phù hợp với từng ngữ cảnh khách nhau.

  pdf41p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu "Ảnh hưởng của quản trị công ty đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - Trường hợp các công ty niêm yết tại TP. Hồ Chí Minh" nhằm xác định mối quan hệ CG – CSR, nhất là ảnh hưởng của chính sách và thực hành quản trị công ty đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

  pdf61p bakerboys08 15-07-2022 5 4   Download

 • Giáo trình "Quản trị chiến lược toàn cầu (Global strategic management)" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức có tính cập nhật và được chọn lọc cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và thực tiễn môi trường kinh doanh hiện nay. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị chiến lược toàn cầu; chuỗi giá trị và lợi thế cạnh tranh toàn cầu; các loại hình chiến lược trong kinh doanh toàn cầu; hoạch định chiến lược toàn cầu;...

  pdf187p ryomaechizen 01-07-2022 13 8   Download

 • Giáo trình "Quản trị chiến lược toàn cầu (Global strategic management)" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức có tính cập nhật và được chọn lọc cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và thực tiễn môi trường kinh doanh hiện nay. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: liên minh chiến lược và sáp nhập và mua lại toàn cầu; quản trị sản xuất và logistics toàn cầu; quản trị marketing toàn cầu; quản trị nhân sự toàn cầu;...

  pdf165p ryomaechizen 01-07-2022 8 4   Download

 • Giáo trình "Quản trị chiến lược" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức có tính cập nhật và được chọn lọc cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và thực tiễn môi trường kinh doanh Việt Nam, đồng thời coi trọng cung cấp kỹ năng thực hành quản trị chiến lược cơ bản. Giáo trình được thiết kế thành 10 chương, và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị chiến lược; bản chất của quản trị chiến lược; tầm nhìn chiến lược - sứ mạng kinh doanh - mục tiêu chiến lược; hoạch định chiến lược; phân tích môi trường chiến lược của doanh nghiệp;...

  pdf278p ryomaechizen 01-07-2022 9 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị chiến lược" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức có tính cập nhật và được chọn lọc cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và thực tiễn môi trường kinh doanh Việt Nam, đồng thời coi trọng cung cấp kỹ năng thực hành quản trị chiến lược cơ bản. Giáo trình được thiết kế thành 10 chương, và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thực thi chiến lược; những vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi chiến lược; kiểm soát chiến lược; hướng dẫn phân tích tình huống quản trị chiến lược;...

  pdf174p ryomaechizen 01-07-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 7 Chủ thể kinh doanh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Doanh nghiệp; Hộ kinh doanh; Hợp tác xã. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt34p dongcoxanh25 22-06-2022 22 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận "Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam trên thị trường nội địa" nhằm phân tích, đánh giá thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam trong giai đoạn 2018 – 2020; Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam một cách phù hợp và hiệu quả nhất.

  pdf63p chuheodethuong10 17-06-2022 8 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội" là hệ thống hóa lý luận và nghiên cứu đánh giá thực trạng, mục tiêu cơ bản của Khóa luận là có cái nhìn sát thực nhất về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội từ đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sao cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng của Tổng công ty.

  pdf51p chuheodethuong10 17-06-2022 16 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xăng dầu HFC" là dựa trên kết quả hệ thống hóa lý luận và nghiên cứu đánh giá thực trạng, mục tiêu cơ bản của luận văn là có được cái nhìn sát thực nhất về hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần xăng dầu HFC từ đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh sao cho phù hợp với tình hình thực tế và chiến lước phát triển của công ty.

  pdf55p chuheodethuong10 17-06-2022 19 7   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại Công ty TNHH Isaura Kim Yến" được thực hiện với các mục tiêu sau đây: Thứ nhất là để nắm bắt được quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại Công ty TNHH ISAURA Kim Yến; những ưu điểm và nhược điểm còn tồn tại ở Công ty đối với quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu. Thứ hai là tìm giải pháp để cải tiến, hoàn thiện, nâng cao quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu của công ty trong thời gian sắp tới nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty.

  pdf102p runordie2 06-06-2022 17 3   Download

 • Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 2. Chương này có nội dung trình bày tổng quan về lập và trình bày Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất; qui định hợp nhất báo cáo tài chính; trình tự lập và trình bày Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf135p charaznable 06-06-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 3. Chương này có nội dung trình bày tổng quan về lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; nguyên tắc điều chỉnh ảnh hưởng từ giao dịch mua, thanh lý công ty con trong kỳ đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; phương pháp lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p charaznable 06-06-2022 6 1   Download

 • Môi giới thương mại là một trong các hoạt động của trung gian thương mại. Môi giới thương mại là một hoạt động thương mại được pháp luật Việt Nam công nhận và hiện chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại năm 2005 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019). Khi áp dụng vào thực tiễn pháp luật về môi giới thương mại đã phát sinh những khó khăn, bất cập, chưa tập trung và thống nhất giữa các văn bản pháp luật gây khó khăn cho người sử dụng pháp luật, lẫn người thực thi pháp luật, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của chính hoạt động này và sự phát triển của nền kinh tế.

  pdf13p vipatriciawoertz 02-06-2022 13 2   Download

 • Mục tiêu ngiên cứu của đề tài là hệ thống hóa lý luận về nhân lực, sự thỏa mãn và sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức tại Sepon Boutique Resort; đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự cam kết gắn bó của nhân viên, từ đó nhận dạng yếu tố ảnh hưởng chủ yếu nhất và cần được quan tâm nhất; đề xuất một số giải pháp gợi ý phù hợp cho việc nâng cao lòng trung thành cũng như sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại Sepon Boutique Resort.

  pdf93p bakerboys02 10-05-2022 9 2   Download

 • Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng qua việc tham gia ký kết các hiệp định thương mại như TPP, FTA, gia nhập AEC… Theo đó, nó phát sinh rất nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra đầy thách thức cho kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam. Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả tổng hợp những nội dung quan trọng nhất của TPP và chỉ ra cơ hội và thách thức mà Việt Nam cần nắm bắt và vượt qua.

  pdf14p viindranooyi 04-05-2022 14 1   Download

 • Mục đích của bài viết dưới đây trước hết là nhằm xem xét tổng thể về thực trạng, triển vọng của nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, tiếp theo sẽ phân tích cụ thể về những điểm mạnh, yếu, cơ hội và triển vọng đối với ngành mía đường - một trong những ngành phải đối mặt với nhiều thách thức nhất trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay và trong tương lai.

  pdf11p viindranooyi 04-05-2022 9 1   Download

 • Mẫu Nhật ký chứng từ được chia sẻ dưới đây bao gồm danh mục khách hàng (phải thu người mua), bảng chi tiết TK 1551, bảng nhật ký chứng từ, phiếu chi, phiếu nhập kho, bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa, bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, bảng cân đối phát sinh,... để giúp kế toán viên thực hiện tốt công tác được giao. Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls24p luuxuan179 05-05-2022 310 6   Download

 • Để phục vụ cho công việc giảng dạy và học tập môn học Tổ chức sản xuất trong các trường đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn giáo trình Tổ chức sản xuất. Cuốn sách được biên soạn theo nội dung cơ bản nhất phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Sách được làm tài liệu học tập và tham khảo cho học sinh – sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng, kế toán xây dựng và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp.

  pdf42p cucngoainhan8 15-03-2022 15 2   Download

 • Để phục vụ cho công việc giảng dạy và học tập môn học Quản lý và tổ chức sản xuất trình độ Cao đẳng, Trung cấp, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn giáo trình Tổ chức và quản lý sản xuất. Giáo trình được biên soạn theo nội dung cơ bản nhất phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Giáo trình dùng làm tài liệu học tập và tham khảo cho học sinh – sinh viên nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp.

  pdf42p cucngoainhan8 15-03-2022 19 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hợp nhất kinh doanh
p_strCode=hopnhatkinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2