Hợp tác kinh tế

Xem 1-20 trên 4193 kết quả Hợp tác kinh tế
 • 1. Cụm từ viết tắt APEC có nghĩa là gì? APEC là từ viết tắt tiếng Anh của “Asia-Pacific Economic Cooperation”, nghĩa là Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. 2. APEC được thành lập năm nào? APEC được thành lập năm 1989 tại Canberra (Australia).

  pdf73p cq511225 23-09-2010 362 183   Download

 • Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (tiếng Anh: Asia-Pacific Economic Cooperation, viết tắt là APEC) là tổ chức quốc tế của các quốc gia nằm trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương với mục tiêu tăng cường mối quan hệ về kinh tế và chính trị. Diễn đàn tổ chức các kỳ họp thường niên lần lượt tại mỗi quốc gia thành viên, cũng có những uỷ ban thường trực chuyên trách nhiều lãnh vực khác nhau từ truyền thông đến ngư nghiệp....

  pdf7p cq511225 23-09-2010 224 83   Download

 • Hiệp định về Hợp tác Kinh tế và Thương mại giữa Chính Phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính Phủ nhà nước Israel số 33/2005/LPQT về Hợp tác Kinh tế và Thương mại do Chính phủ ban hành

  pdf8p ngotiendoan 23-10-2009 216 39   Download

 • Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang Đông Tây trình bày khái quát về những cơ sở của hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang kinh tế Đông Tây (1998 - 2010); tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây từ năm 1998 đến năm 2010; phân tích, đánh giá tiến trình hợp tác kinh tế và tác động của nó tới các nước thành viên EWEC cũng như các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu.

  pdf195p madmad123456 25-06-2014 101 39   Download

 • Tổng quan về diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sự thành lập và phát triển, mục tiêu và cơ cấu tổ chức, các hoạt động hiện đại đang được triển khai, triển vọng và định hướng phát triển. Đánh giá thực trạng tham gia APEC của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực bao gồm phương thức tham gia hợp tác.

  pdf98p one_12 06-01-2014 109 31   Download

 • Hiệp định về thương mại và hợp tác kinh tế giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Ấn Độ (1997).

  pdf5p lawtm10 22-11-2009 118 27   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hợp tác kinh tế thương mại Việt nam - Liên minh châu Âu (EU) trong những năm gần đây nhằm tìm hiểu, phân tích và đánh giá quá trình ra đời, phát triển của EU và cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách kinh tế đối ngoại của Nhà nước.

  pdf114p one_12 03-01-2014 83 27   Download

 • Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Austraylia

  pdf5p truongvu 10-10-2009 96 20   Download

 • Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương( tiềng anh Asia- Pacific economic Cooperation, viết tắt là APEC) là diễn đàn quốc tế của quốc gia nằm trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương với mục tieu tăng cường mối quan hệ về kinh tế lẫn chính trị.

  doc37p candyphuongthao 02-04-2014 66 15   Download

 • Hiệp định về thương mại và hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Nauy (1997).

  pdf4p lawtm10 22-11-2009 84 14   Download

 • Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2009

  pdf12p lawttnh12 13-11-2009 94 10   Download

 • Bài viết phân tích bối cảnh, cơ chế hợp tác kinh tế, các nội dung hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Trung Quốc trên các lĩnh vực cụ thể như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư; từ đó, chỉ ra những vấn đề đối với ASEAN và Trung Quốc trong quá trình đẩy mạnh sự hợp tác này.

  pdf10p allbymyself_07 02-02-2016 31 9   Download

 • Bài viết nêu lên tình trạng chung xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc, những tồn tại khác trong hợp tác kinh tế - thương mại Việt - Trung, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội Việt Nam...

  pdf8p lalala06 30-11-2015 16 7   Download

 • Bài viết Những vấn đề đặt ra trong hợp tác kinh tế - xã hội xuyên biên giới Việt Nam - Lào - Cămpuchia giới thiệu thực trạng hệ thống những văn bản pháp luật của mỗi nước và của ba nước về hợp tác kinh tế - xã hội xuyên biên giới; phát triển khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế và chợ biên giới;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf8p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 18 7   Download

 • Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang Đông Tây trình bày khái quát về những cơ sở của hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang kinh tế Đông Tây (1998 - 2010); tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây từ năm 1998 đến năm 2010; phân tích, đánh giá tiến trình hợp tác kinh tế và tác động của nó tới các nước thành viên EWEC cũng như các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu.

  pdf27p madmad123456 25-06-2014 44 6   Download

 • Bài viết Nghiên cứu nhu cầu hợp tác kinh tế của nông hộ đồng bằng Sông Cửu Long cho thấy tình trạng hợp tác hiện tại của các nông hộ ảnh hưởng bởi học vấn và kinh nghiệm trồng lúa của nông hộ và một số nội dung khác, mời các bạn tham khảo.

  pdf7p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 14 3   Download

 • Bài viết Hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào: Thực trạng và định hướng tới năm 2020 đánh giá thực trạng hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào trong những năm qua; những cơ hội và thách thức trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào trong thời gian tới và định hướng phát triển hợp tác giữa hai nước.

  pdf8p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 6 3   Download

 • Để hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản xứng với tầm đối tác chiến lược cung cấp cho các bạn những kiến thức về thực trạng hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, để hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản xứng với tầm đối tác chiến lược.

  pdf12p chuotchuot09 08-12-2015 16 2   Download

 • Bài viết Xu hướng hợp tác kinh tế - tài chính khu vực sau đây nêu lên quản lý và ngăn ngừa khủng hoảng, kết nối thị trường tài chính khu vực, thách thức đối với hợp tác tài chính khu vực. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf11p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 12 1   Download

 • Cho tới nay, Việt Nam đã là thành viên chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được 12 năm. Trong những năm qua, Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia các chương trình hợp tác thương mại, đầu tư trong APEC, mở rộng quan hệ với từng thành viên. Năm 2006, Việt Nam trở thành nước chủ nhà của APEC với việc tổ chức trên 100 Hội nghị, hội thảo từ cấp chuyên viên đến cấp Bộ trưởng để chuẩn bị cho Hội nghị các nhà Lãnh đạo Kinh...

  doc48p 069189 13-03-2010 540 287   Download

Đồng bộ tài khoản