intTypePromotion=3
ADSENSE

Hực hiện chính sách tiền tệ

Xem 1-2 trên 2 kết quả Hực hiện chính sách tiền tệ
  • Để xây dựng và thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia; tăng cường quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; góp phần phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về...

    pdf18p voixanh12 23-10-2012 69 12   Download

  • 4. Jack Hirshleifer Amihai Glazer - Lý thuyết giá cả và sự vận dụng - Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật Hà Nội (1996). 5. Nguyễn Tiến Hoàng - Điều tiết giá cả trong cơ chế thị trường - Nhà xuất bảnThống kê Hà Nội (1995). 6. Nguyễn Viết Hùng - Bảng giá tối thiểu để tính thuế nhập khẩu 2003 - Nhà xuất bản TPHCM (2003). 7. Lưu Húc Minh - Mậu Đại Văn - Quản lý giá cả trong nền kinh tế thị trường -Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia (1994). 8. Nguyễn Tiến Thoả - Thời giá...

    pdf8p ttcao3 04-08-2011 55 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hực hiện chính sách tiền tệ
p_strCode=huchienchinhsachtiente

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản