intTypePromotion=1
ADSENSE

Hưỡng dẫn optitex

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hưỡng dẫn optitex
  • Màn hình giao diện của OPTITEX PDS Trên màn hình có 14 menu chính là: File, Edit, Piece, Grading, pleats, Dafr, Seam, Design, Template,Wiew, Opitions, Hefp.Pointer là công cụ Select tool, công cụ này để kết thúc lệnh Sau khi dùng các lệnh muốn kết thúc lệnh đó bạn nháy chuột phải rồi chọn lệnh select tool

    pdf47p anhvan_giapque 17-07-2012 1122 135   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hưỡng dẫn optitex
p_strCode=huongdanoptitex

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2