Hướng dẫn plaxflow

Xem 1-10 trên 10 kết quả Hướng dẫn plaxflow
 • LỚP BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN Ketcau.com GiỚI THIỆU PLAXFLOW TS.

  pdf5p banhtrangtayninh 25-04-2011 136 41   Download

 • Tương tác Plaxflow-Plaxis V8 Dòng thấm trong Plaxis Version 8: - dòng thấm ổn định - chỉ là mô hình tuyến tính đơn giản Dòng ổn định không thích hợp khi mô phỏng thấm trong các trường hợp sau: - Thay đổi mực nước (sông, thuỷ triều) - Các hố đào khô trong thời gian xây dựng ngắn - Bão hoà do mưa hoặc giảm bão hoà do bốc hơi bề mặt gây ra Có thể sử dụng kết quả tính theo PlaxFlow trong phân tích sử dụng Plaxis ...

  pdf5p banhtrangtayninh 25-04-2011 104 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'plaxis giới thiệu plaxflow phần 7', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p banhtrangtayninh 25-04-2011 77 21   Download

 • Tương tác Plaxflow-Plaxis V8 Thủ tục tiến hành: • Thiết lập bài toán trong Plaxis V. 8 (không phải trong PlaxFlow) • Nhập các dữ liệu hình học và điều kiện ban đầu • Trong phần tính toán, xác định một giai đoạn tính toán mới • Thiết lập thời đoạn (Chỉ cho phân tích dòng không ổn định!) • Định nghĩa các giai đoạn xây dựng • Xác định các

  pdf5p banhtrangtayninh 25-04-2011 67 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'plaxis giới thiệu plaxflow phần 8', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p banhtrangtayninh 25-04-2011 66 20   Download

 • • PlaxFlow là phần mềm phân tích dòng thấm 2 chiều thuận tiện • Tương tác đầy đủ với Plaxis 8 • Được áp dụng rộng rãi trong ngành Địa kỹ thuât và Thủy văn

  pdf3p banhtrangtayninh 25-04-2011 77 20   Download

 • PlaxFlow là phần mềm độc lập phân tích dòng thấm phẳng bão hoà/không bão hoà, ổn định và không ổn định • Có thể tích hợp đầy đủ với Plaxis version 8 để phân tích ứng suất và biến dạng (dòng thấm ổn định) • Do công ty Plaxis phát triển (2002).Tương tác Plaxflow-Plaxis V8 Dòng thấm trong Plaxis Version 8: - dòng thấm ổn định - chỉ là mô hình tuyến tính đơn giản Dòng ổn định không thích hợp khi mô phỏng thấm trong các trường hợp...

  pdf43p suthebeo 01-08-2012 62 8   Download

 • Mô hình van Genuchten Đất cát Đất cát Ssat=1.0, Sresidu=0.027, ga=2.24m-1, gt=0.0, gn=2.286 Ssat=1.0, Sresidu=0.027, ga=2.24m-1, gt=0.0, gn=2.286 S − S residu Se = S sat − S residu Nguyễn Hồng Nam, 2007 S (φ p ) = S residu + ( S sat − S residu ) 1 + ( g a | φ p |   gt  krel ( S ) = ( Se ) 1 − 1 − S      g n −1     gn   gn      g −1   e n  (  1− gn  gn ...

  pdf5p banhtrangtayninh 25-04-2011 73 23   Download

 • Plaxis là một trong những chương trình thường được sử dụng trong ngành xây dựng với mục đích tính toán....Gói RAR gồm 2 ebook về Plaxis, hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn đang theo học chuyên ngành xây dựng.

  pdf5p banhtrangtayninh 25-04-2011 68 21   Download

 • Ngân hàng dữ liệu vật liệu (châu Âu) (Mỹ) (Hà Lan) Các hệ thống phân loại đất dựa vào thành phần hạt Nguyễn Hồng Nam, 2007 11 Điều kiện biên 1) Mực nước 2) Lưu lượng vào 3) Lưu lượng ra 4) Biên đóng 5) Cột nước 6) Giếng giảm áp 7) Vật thoát nước 8) Tường chống thấm 12 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Biên mưa 13 Nguyễn Hồng Nam, 2007 Mô phỏng thấm theo phần tử hữu hạn • Tại mỗi phần tử: (phần thấm không ổn định) • Trên toàn miền Nguyễn Hồng Nam, 2007 Gi...

  pdf5p banhtrangtayninh 25-04-2011 73 18   Download

Đồng bộ tài khoản