Hướng đối tượng trong c#

Xem 1-20 trên 478 kết quả Hướng đối tượng trong c#
 • Lập trình hướng đối tượng trong C#, khái niệm và hướng dẫn lập trình Mục tiêu tiếp cận HĐT giúp khắc phục khuyết điểm của lập trình cấu trúc: Không sử dụng lại được mã nguồn. Mọi thay đổi cấu trúc đòi hỏi phải thay đổi cả giải thuật Chỉ phát huy hiệu quả trong module chương trình nhỏ. Lập trình HĐT nhìn nhận và phân tích chương trình là những hoạt động mà các đối tượng tham gia vào chương trình đó....

  ppt33p gauluoi9x2011 09-03-2013 72 19   Download

 • Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng; những vấn đề cơ bản trong C++; mảng và con trỏ; đối tượng và lớp; những kỹ thuật nâng cao trong lập trình hướng đối tượng;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Lập trình hướng đối tượng trong C++".

  ppt12p codon_02 29-11-2015 18 4   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Lập trình hướng đối tượng trong C # Chương 1 Những cơ sở của ngôn ngữ C# nhằm trình bày các kiểu, câu lệnh, toán tử. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  ppt23p xuanlan_12 26-04-2014 40 10   Download

 • Mục tiêu chính trong Bài giảng Lập trình hướng đối tượng trong C # Chương 5 Thiết kế và đa hình nhằm trình bày về thừa kế là gì? cài đặt thừa kế, nêu khái niệm đa hình.

  ppt22p xuanlan_12 26-04-2014 38 9   Download

 • Trong mục tiêu của chương 6 Nạp chồng toán tử của bài giảng Lập trình hướng đối tượng trong C # trình bày về toán tử, cách dùng từ khóa operator, các toán tử logic hai ngôi, toán tử chuyển đổi kiểu và các ví dụ minh họa.

  ppt12p xuanlan_12 26-04-2014 45 9   Download

 • Nội dung chính của chương 3 Lớp và đối tượng trong bài giảng Lập trình hướng đối tượng trong C # nêu định nghĩa lớp, tạo đối tượng, sử dụng các thành viên tĩnh, truyền tham số, hàm dựng và nạp chồng phương thức, đóng gói dữ liệu với property.

  ppt32p xuanlan_12 26-04-2014 38 8   Download

 • Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng (OOP) với C# giúp các bạn hiểu được lập trình hướng đối tượng, các đặc trưng của lập trình hướng đối tượng, các khai báo và sử dụng lập trình hướng đối tượng trong C#.

  pdf24p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 19 4   Download

 • Bài này giới thiệu chung về học phần Lập trình hướng đối tượng trong C#. Nội dung chương trình học phần gồm: Khởi đầu, những cơ sở của ngôn ngữ C#, lớp và đối tượng, thừa kế và đa hình, nạp chồng toán tử. Mời tham khảo.

  ppt4p tangtuy19 22-07-2016 13 1   Download

 • Ebook Lập trình hướng đối tượng với C++ trình bày một các hệ thống các khái niệm của lập trình hướng đối tượng được cài đặt trong C++ như lớp, đối tượng sự thừa kế, tính tương ứng bội và các khả năng mới trong xây dựng sử dụng hàm như: đối tham số, đối mặc định, hàm trùng tên, hàm toán tử.

  pdf396p gakute95 22-09-2014 85 36   Download

 • Đề cương thực hành: Lập trình hướng đối tượng và C++ (CT114) giúp các bạn hệ thống lại những kiến thức trong môn Lập trình hướng đối tượng và C++ (CT114). Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả.

  pdf6p trangchuauy1 14-03-2015 71 20   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (Dùng C#) - Chương 3 giới thiệu về lớp và đối tượng trong lập trình hướng đối tượng. Chương này giúp người học nắm bắt được khái niệm về lớp và đối tượng, biết cách thiết kế các thuộc tính và hành động của lớp, biết được cài đặt các phương thức.

  ppt70p namthangtinhlang_02 04-11-2015 11 3   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 2 Các đặc điểm mới của C++. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các khái niệm cơ bản trong C++, cấu trúc điều khiển, hàm và cấu trúc chương trình, con trỏ và chuỗi ký tự, tham số mặc nhiên của hàm, tái định nghĩa hàm,...

  pdf10p sangbanmai_0906 15-01-2018 10 2   Download

 • Bài giảng Cơ bản về hướng đối tượng và C++ sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm hướng đối tượng; các đặc điểm quan trọng của OO; đóng gói – che dấu thông tin; đối tượng; lớp đối tượng - class; thiết kế hướng đối tượng; khai báo các constructor;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt65p cocacola_09 26-11-2015 18 1   Download

 • chương 2 bài giảng Lập trình hướng đối tượng (Dùng C#) giới thiệu tổng quan về lập trình hướng đối tượng. Trong chương này trình bày 2 nội dung cơ bản, đó là: Giới thiệu các phương pháp lập trình cổ điển, giới thiệu phương pháp lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt35p namthangtinhlang_02 04-11-2015 19 3   Download

 • Chương 4 của bài giảng Lập trình hướng đối tượng (Dùng C#) trình bày về kế thừa lớp đối tượng với những nội dung sau đây: Khái niệm về tính kế thừa, thiết kế lớp kế thừa, thiết lập và hủy trong kế thừa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt34p namthangtinhlang_02 04-11-2015 15 3   Download

 • Cuốn giáo trình này sẽ trình bày một cách hệ thống các khái niệm của lập trình hướng đối tượng được cài đặt trong C++ như lớp, đối tượng, sự thừa kế, tính tương ứng bội và các khả năng mới trong xây dựng, sử dụng hàm như: đối tham chiếu, đối mặc định, hàm trùng tên, hàm toán tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf337p phuongbinh_01 21-04-2011 669 413   Download

 • Lập trình hướng đố i tượng trong Java ́ LẬP TRINH HƯƠNG ĐÔI TƯỢ NG TRONG JAVA ́ phần 5 LƠP STRING VA NUMBER ́ ̀ ̉ I. TÔNG QUÁ T Chúng ta đã biết cách dùng từ khoá extends khai báo một lớp là lớp con của một lơp khác. Tuy nhiên bạn chỉ có thể đinh nghia một lơp cha cho lơp con của bạn ̣ ́ ̃ ́ ́ không ủng hộ nhiề u sự kế thưa lơp ), và thậm chí bỏ qua từ khoá ̀ ́ lơp bắ t đầ u tư đâu ? ́ ̀ Như...

  pdf6p hzero2 02-04-2011 131 54   Download

 • Lập trình hướng đố i tượng trong Java ́ LẬP TRINH HƯƠNG ĐÔI TƯỢ NG TRONG JAVA ́ phần 2 IV. LƠP KẾ THỪA ́ 1. Khai báo kế thưa ̀ Ta có thể s ử dụng tính kế thừa tạo lớp tổng quát có những đặc tính chung đại diện cho một tập hợ p các đố i tƣợ ng có cùng mố i quan hệ. Sau đó, lơp này có thể đƣợ c ́ kế thƣa bơi một hay nhiề u lơp khác và nhƣ̃ng đặc tinh này trơ t ̉ ̉ ̀ ́ ́ nhƣ̃ng đặc tinh của lơp...

  pdf6p hzero2 02-04-2011 117 43   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của bài giảng Ngôn ngữ lập trình ứng dụng trình bày các nội dung chính như: Lập trình hướng đối tượng trong C#, Lập trình winform, lập trình cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf105p kiepnaybinhyen_04 17-12-2015 64 15   Download

 • Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về lập trình hướng đối tượng trong C#. Trong chưng này các bạn sẽ cùng tìm hiểu những nội dung sau đây: Đóng gói dữ liệu với thuộc tính, kế thừa và đa hình, lớp trừu tượng và giao diện, Xử lý ngoại lệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt28p kiepnaybinhyen_04 24-12-2015 24 7   Download

Đồng bộ tài khoản