intTypePromotion=1
ADSENSE

Hypercompetition

Xem 1-2 trên 2 kết quả Hypercompetition
  • This thesis is divided into three parts included theory foundation, Mobile sector and VMS analysis and recommendations. The Hypercompetition theory of D’Aveni (1994) is reviewed in this chapter by some main parts such as: definition, advantages, four arenas and New 7S’s Model. The thesis will discuss on this theory. The New 7S’s Model will be applied to suggest suitable solution for VMS to enhance its competitiveness.

    pdf77p trananh2212 25-09-2020 34 2   Download

  • Giới thiệu các khái niệm của các tổ chức học tập như là một cách để liên quan đến tất cả mọi người trong quản lý chiến lược. Thảo luận về tác động của hypercompetition phân tích ngành công nghiệp và chiến lược cạnh tranh. Đề xuất một ma trận ngành công nghiệp như một cách để so sánh đối thủ cạnh tranh chính trong một ngành công nghiệp.

    pdf18p luly_meo9 15-02-2012 60 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hypercompetition
p_strCode=hypercompetition

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2