Ip multicast

Xem 1-20 trên 46 kết quả Ip multicast
 • Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống IP Multicast cho công ty TNHH DV Thủy Vân trình bày tổng quan về công ty, lý luận về IP Multicast, giao thức IP Multicast, định tuyến Multicast.

  pdf108p violet_12 24-05-2014 130 48   Download

 • Hiện nay, trong môi trường kinh doanh có một lượng rất lớn các thông tin cần phải chuyển tiếp đến nhiều nơi trong cùng một thời gian. Cùng thời điểm đó, các doanh nhân và các nhà nghiên cứu cần lấy một lượng lớn thông tin và thống kê trong cùng một ngày. IP multicast chính là kĩ thuật giúp cho mạng tiết kiệm được băng thông.

  pdf34p kecodon360 29-08-2013 80 45   Download

 • Nội dung "Bài giảng Lập trình mạng nâng cao - Chương 3: IP Multicasting" trình bày những nội dung về kỹ thuật IP Multicasting, Socket Multicasting trong .Net và một số bài tập. Mời các bạn tham khảo.

  ppt21p gaudinh2015 27-11-2015 30 9   Download

 • Trong hệ thống mạng Pim - Sm, tất cả các router pahỉ học đại chỉ IP của PR. Giải pháp thứ nhất là cấu hình tĩnh địa chỉ IP trong tất cả các router. Cách thứ hai là cho phép các router tìm ra các địa chỉ IP của RP. Trong hình trên, R2 chưa nhận bất kỳ một thông điệp tham gia ICMP join trên bất kỳ cổng Lan nào vì vậy nó không chuyển bất kỳ yêu cầu nào tới RP để truyền trên cổng Lan

  pdf108p insert_12 19-08-2013 43 16   Download

 • This lesson represents an entry point to IP multicast services, presents the functional model of IP multicasting, and gives an overview of technologies present in IP multicasting. The student will grasp the idea of IP multicasting, its benefits and associated caveats, and will determine various types of multicast applications. The student will gain an understanding of the IP multicast conceptual model and its implementation prerequisites.

  pdf1p thutrang 28-08-2009 143 42   Download

 • In these exercises, you will explore some basic multicast concepts via simple IP multicast applications that have been in usage for several years and are known as Mbone tools. The Mbone was the original implementation of IP multicast on the Internet. In these exercises all the hosts (your PCs) are connected to the same LAN—no multicast routing is needed at this stage.

  pdf51p xuankhuong 03-09-2009 113 28   Download

 • This lesson represents an entry point to IP multicast services, presents the functional model of IP multicasting and gives an overview of technologies present in IP multicasting. The student will grasp the idea of IP multicasting, its benefits and associated caveats, determine various types of multicast applications, and gain an understanding of the IP multicast conceptual model and its implementation prerequisites.

  pdf1p thutrang 28-08-2009 87 17   Download

 • Cisco documentation and additional literature are available in a Cisco Documentation CD-ROM package, which is shipped with your product. The Documentation CD-ROM is updated monthly and may be more current than printed documentation. The CD-ROM package is available as a single unit or through an annual subscription.

  pdf98p batoan 11-08-2009 92 13   Download

 • Describe a multicast network in terms of the IP multicast routing protocols and processes used over various segments.

  pdf47p danhson1409 02-12-2010 55 9   Download

 • Khóa luận này đưa ra một phương thức truyền tin multicast trên nền tảng mạng ngang hàng mới nhằm khắc phục những nhược điểm của một số phương thức truyền tin multicast đã tồn tại từ trước. Những nhược điểm đó gồm có việc phải phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng của router đối với IP multicast hay vấn đề quản lý cây multicast khó

  pdf42p chieu_mua 27-08-2012 104 55   Download

 • IP Multicast là giao thức dùng để truyền gói tin IP từ một nguồn đến nhiều đích khác nhau trong mạng LAN hay WAN. Nhóm những thành viên muốn nhận thông tin này thì phải tham gia vào một nhóm Multicast. Với IP Multicast, ứng dụng gửi một bản sao của thông tin đến một nhóm. Thông tin này đến tất cả những người nào muốn nhận nó.

  pdf40p kecodon360 29-08-2013 86 42   Download

 • How hosts tell routers about group membership Routers solicit group membership from directly connected hosts RFC 1112 specifies first version of IGMP RFC 2236 specifies current version of IGMP IGMP v3 enhancements Supported on UNIX systems, PCs, and MACs

  ppt92p danhson1409 03-12-2010 156 37   Download

 • Địa chỉ mạng (identifier): là 1 định danh cho 1 node mạng ¢ Phân loại:Địa chỉ vật lý - MAC (Media Access Control)do nhà sản xuất ấn định trên sản phẩmĐịa chỉ logicdo người dùng ấn định ¢ Các dạng: Unicast, Multicast, Broadcast, … ¢ VD: địa chỉ IP (Internet Protocol).

  pdf30p abcdef_15 27-07-2011 104 32   Download

 • This report provides a brief overview of several important techniques for media broadcasting and stream merging, as well as a discussion of traditional IP multicast and overlay multicast. Additionally, we present a proposal for a new distribution system, based on the broadcast and stream merging algorithms in the BitTorrent distribution and replication system.

  pdf72p monkey68 13-03-2009 155 24   Download

 • Broadcast and Multicast Most of this discussion of IP traffic has revolved around the process of unicast traffic, which is traffic that is addressed for a single host.

  pdf1p chutieuchuathieulam 23-07-2010 101 16   Download

 • Multicast is UDP Based!!! Best Effort Delivery: Drops are to be expected. Multicast applications should not expect reliable delivery of data and should be designed accordingly. Reliable Multicast is still an area for much research. Expect to see more developments in this area. No Congestion Avoidance: Lack of TCP windowing and “flow-control” mechanisms can result in network congestion. If possible, Multicast applications should attempt to detect and avoid congestion conditions. Duplicates: Some multicast protocol mechanisms (e.g.

  ppt55p danhson1409 03-12-2010 59 15   Download

 • Multicast and group security (Artech house computer security series) is a handbook for engineers, architects and other practitioners working in the field of Internet security. It presents detailed coverage of security technologies and techniques for IP (Internet protocol) multicast networks from the leading developer of the standards. It also examines important security issues relating to other group communication technologies. Algorithms and protocols for multi-party secure communication are included.

  pdf330p taurus23 02-08-2012 26 7   Download

 • Drops are to be expected. Multicast applications should not expect reliable delivery of data and should be designed accordingly. Reliable Multicast is still an area for much research. Expect to see more developments in this area.

  pdf67p danhson1409 02-12-2010 44 6   Download

 • Upon completion you will be able to: Differentiate between a unicast, multicast, and broadcast message; know the many applications of multicasting; understand multicast link state routing and MOSPF; understand multicast link state routing and DVMRP; understand the Core-Based Tree Protocol; understand the Protocol Independent Multicast Protocols; understand the MBONE concept.

  ppt40p tangtuy09 26-04-2016 20 3   Download

 • Chapter 7 objectives: Assess the impact of WLAN’s, voice and video on campus infrastructure operations; describe quality of service in a campus infrastructure to support advanced services; implement multicast in a campus infrastructure to support advanced services;...

  ppt130p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 20 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản