Javascript and xml

Xem 1-20 trên 43 kết quả Javascript and xml
 • Trong những năm gần đây, người ta hay đánh giá một trang web dựa vào công nghệ mà trang đó đang ứng dụng. Một trong những công nghệ trở nên rất đình đám trong thời gian gần đây là ứng dụng web được gọi là AJAX. Nó là tổng hợp của nhiều công nghệ khác nhau. AJAX là chữ viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML. Những công nghệ có trong một giải pháp AJAX bao gồm

  doc35p huynhcongcha 30-05-2012 102 24   Download

 • HTML and XML for Beginners provides Web coding beginners with a concise guide to the world of Hypertext Markup Language (HTML), and previews even more powerful alternatives such as Extensible Markup Language (XML). Rich in examples, the book walks the Web beginner through basic HTML techniques such as creating and publishing Web pages, formatting text, adding graphics, and creating hyperlinks.

  pdf417p trasua_123 05-01-2013 60 13   Download

 • Tham khảo sách 'beginning javascript', công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf793p trasua_123 05-01-2013 41 12   Download

 • This new edition updates the cornerstone volume in learning to use JavaScript in browser scripting since the earliest days of scriptable browsers. A lot has changed through the years, and the sixth edition clears away ancient baggage and passes onto readers the best practices in applying client-side scripts. If you are new to JavaScript or use the book in your classroom, the updated tutorial teaches you the latest Worldwide Web Consortium Document Object Model (W3C DOM) techniques, preparing you to write scripts that work on today's and tomorrow's browsers.

  pdf1200p trasua_123 05-01-2013 33 3   Download

 • AJAX là viết tắt của Asynchronous JavaScript And XML. AJAX là một kiểu lập trình trở nên phổ biến vào năm 2005 (với Google Suggest). AJAX không phải là một ngôn ngữ lập trình mới mà là một cách thức...

  pdf28p babylove117x 24-03-2011 76 23   Download

 • What is Ajax? Asynchronous Javascript And XML...

  pdf54p babylove117x 24-03-2011 110 16   Download

 • Asynchronous JavaScript and XML) - là một kỹ thuật môt tả cách JavaScript có thể nhận dữ liệu từ server bằng cách xử dụng đối tượng XML HTTP Request và sau đó chèn dữ liệu nầy vào website dùng DOM. Những tiến trình nầy được thực hiện đồng thời - tức là chỉ thay đổi thông tin cần được thay đổi mà không cần phải load lại toàn bộ trang. Để hiểu cách hoạt động của AJAX, chúng ta sẻ tạo một ứng dụng đơn giản bằng AJAX.

  pdf6p abcdef_44 27-10-2011 76 16   Download

 • ams Teach Yourself XML in 21 Days, written by expert author Steve Holzner, offers hundreds of real-world examples demonstrating the uses of XML and the newest tools developers need to make the most of it. In Week One, he starts from basic syntax, and discusses XML document structure, document types, and the benefits of XML Schema. Week Two covers formatting using either CSS or the Extensible Sytlesheet Language, and working with XHTML and other tools for presenting XML data on the Web, or in multimedia applications.

  pdf369p trasua_123 04-01-2013 52 13   Download

 • For the last several years, there has been a quiet revolution taking place in web application development. In fact, it was so quiet that until February 2005, this revolution didn’t have a name, even among the revolutionaries them selves. Actually, beyond the odd mention of phrases such as XMLHttpRequest object,XML,or SOAP,developers didn’t really talk about it much at all, prob ably out of some fear of being burned for meddling in unnatural forces. But now that the cat is out of the bag, there is no reason not to show how Ajax works....

  pdf408p namde04 08-05-2013 60 6   Download

 • AJAX là gì ? AJAX (tiếng Anh), viết tắt cho "Asynchronous JavaScript and XML", nghĩa là "JavaScript và XML không đồng bộ". Từ Ajax được ông Jesse James Garrett tạo ra và dùng lần đầu tiên vào tháng 2 nãm 2005 để chỉ kỹ thuật này, mặc dù các hỗ trợ cho Ajax đã có trên các chương trình duyệt từ 10 nãm trước. Ajax là một kỹ thuật phát triển web có tính tương tác cao bằng cách kết hợp các ngôn ngữ

  pdf7p yukogaru1 30-07-2010 363 229   Download

 • Bài 1: Các thế mạnh của AJAX. Các thế mạnh của AJAX: Bài này bắt đầu đi vào những cái nền tảng nhất, cần học chậm và hiểu được vấn đề cốt yếu: Ajax là viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML – công nghệ kết hợp hai tính năng mạnh của JavaScript được các nhà phát triển đánh giá rất cao:   Gửi yêu cầu (request) đến server Phân tách và làm việc với XML Các ứng dụng Ajax xoay quanh một tính năng có tên là XMLHttpRequest.

  pdf5p yukogaru1 30-07-2010 301 195   Download

 • AJAX = Asynchronous JavaScript and XML AJAX không phải là một công nghệ mới hay một ngôn ngữ lập trình mới, đó là một kỹ thuật cho phép tạo các ứng dụng website tốt hơn, nhanh hơn và có tính tương tác hơn. Với AJAX, JavaScript có thể giao tiếp trực tiếp với Server, bằng cách sử dụng đối tượng XMLHttpRequest. Với Object này, JavaScript có thể trao đổi dữ liệu với Web Server, mà không phải reload lại trang web.

  pdf10p iceriver102 12-11-2010 388 174   Download

 • AJAX là viết tắt của Asynchronous JavaScript And XML. AJAX là một kiểu lập trình trở nên phổ biến vào năm 2005 (với Google Suggest). AJAX không phải là một ngôn ngữ lập trình mới mà là một cách thức mới sử dụng những chuẩn đã có. Với AJAX bạn có thể tạo ra những ứng dụng web tốt, nhanh và thân thiện với người dùng hơn. AJAX dựa trên những yêu cầu JavaScript và HTML.

  pdf30p phuongtruc0705 18-04-2010 210 104   Download

 • Bình thường, mỗi khi browser gởi 1 yêu cầu lên server thì nó phải reload lại trang web, tức là yêu cầu server gửi lại toàn bộ trang web. Kĩ thuật Ajax (Asynchronous Javascript And Xml) giúp cho browser có thể gửi yêu cầu đến server và nhận response mà không cần reload lại trang web. Ngoài ra, request này có thể được thực hiện 1 cách bất đồng bộ ( trong quá trình thực hiện request, người dùng vẫn có thể tương tác với trang web)...

  doc10p soicon824 19-04-2011 320 77   Download

 • AJAX, viết tắt từ Asynchronous ế ắ ừ JavaScript and XML (JavaScript và XML không đồng bộ), là bộ công cụ cho phép tăng tốc độ ứng dụng web bằng cách cắt nhỏ dữ liệu và chỉ hiển thị những gì cần thiết, thay vì tải đi tải lại toàn bộ trang web.

  doc11p huutai28 27-12-2009 209 65   Download

 • AJAX - Ansynchronous JAvascripting and XML Google Map, Google Suggest, Flickr, BackCamp, Ta-da List - đó là một số những ứng dụng ra đời sau thành công của Gmail - tất cả đều hoạt động dựa trên một công nghệ đóng vai trò cốt lõi thực hiện các tương tác trung gian giữa người dùng và máy chủ: AJAX.

  pdf4p yukogaru1 30-07-2010 132 63   Download

 • một giáo trình khám phá công nghệ AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) trên môi trường ASP.NET. Như tên gọi, AJAX là công nghệ kết hợp giữa kỹ thuật gọi hàm bất đồng bộ trong JavaScript và xử lý dữ liệu XML. AJAX mang lại hiệu qủa to lớn trong thế hệ lập trình Web 2.0 mới. Phiên bản ASP.NET 2.0 và ASP.NET 3.5 hỗ trợ mạnh mẽ các thành phần công cụ AJAX.

  pdf0p truongnghen 21-01-2013 138 52   Download

 • Lập trình và Thiết kế Web 1 AJAX Khoa CNTT – ĐH.KHTN © 2007 Khoa Công nghệ thông tin Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX AJAX Asynchronous JavaScript And Xml AJAX © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX Ví dụ © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX Không dùng ajax Server Trang web Submit Reload New page © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN ...

  pdf13p abcdef_15 27-07-2011 152 44   Download

 • AJAX = Asynchronous Javascript and XML AJAX không phải là một ngôn ngữ lập trình mới, nó cung cấp một hướng tiếp cận mới cho các ứng dụng web dựa trên các chuẩn có sẵn. Đối với các ứng dụng web truyền thống, nếu muốn cập nhật Ths. Nguyen Cao Hông Ngc 3 nội dung thông tin trên trang web thì bắt buộc trình duyệt phải tải lại toàn bộ trang web gây lãng phí và tốn thời gian chờ đợi không cần thiết của người dùng.

  pdf16p ndqvinh2109 26-12-2012 101 36   Download

 • Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) has recently become the craze thanks, in no small part, to Google’s usage of it in Google Suggest as well as Google Maps. In ASP.Net terms, AJAX allows server-side processing to occur without requiring postback, thus enabling clients (browsers) with rich server-side capabilities. In other words it provides a framework for asynchronously dispatching and processing requests and responses from the server.

  pdf1p trungha 28-08-2009 137 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Javascript and xml
p_strCode=javascriptandxml

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản