Jquery

Xem 1-20 trên 271 kết quả Jquery
 • jQuery là một thư viện kiểu mới của Javascript giúp đơn giản hóa cách viết JavaScript và tăng tốc độ xử lý các sự kiện trên trang web. Các thư viện jQuery cung cấp một mục đích chung là sự trừu tượng hoá các lớp phổ biến cho các trang web scripting, do đó nó hữu ích trong hầu hết các tình huống scripting. Các chức năng jQuery bao gồm: Chọn một tag hoặc một tập hợp các tag trên trang web. ; Cung cấp các hàm tiện ích thông dụng. ; Nhanh chóng tạo ra các tag mới.

  pdf13p peter_hi 12-05-2010 707 291   Download

 •  Thư viện jQuery được nghiên cứu và phát triển bởi John Resig, ông là một chuyên gia lập trình công cụ JavaScript (JavaScript Tool Developer) cho Mozilla Corporation và tác giả của cuốn sách Pro JavaScript Techniques, Secrets of the JavaScript Ninja. Hiện tại, John sinh sống ở Boston.

  doc16p dogred 25-05-2011 269 149   Download

 • No matter what kind of ninja you are—a cooking ninja, a corporate lawyer ninja, or an actual ninja ninja—virtuosity lies in first mastering the basic tools of the trade. Once conquered, it’s then up to the full-fledged ninja to apply that knowledge in creative and inventive ways. In recent times, jQuery has proven itself to be a simple but powerful tool for taming and transforming web pages, bending even the most stubborn and aging browsers to our will.

  pdf432p dangduy123 14-07-2010 180 102   Download

 • Giáo trình JQuery căn bản đến nâng cao dành cho những người mới bắt đầu, có cấu trúc nội dung gồm 7 chương: Chương 1 Giới thiệu về JQuery, chương 2 jQuery Selectors, chương 3 Attributes, chương 4 Sự kiện (Events), chương 5 Hiệu ứng (Effects), chương 6 Sửa đổi DOM, chương 7 AJAX. Mời các bạn cùng tham khảo và học tốt.

  pdf115p 2111002778 20-03-2014 178 93   Download

 • Nội dung trình bày Giới thiệu về JQuery JQuery Selector JQuery Filter Thay đổi nội dung document Xử lý sự kiện Hiệu ứng & hoạt ảnh .JQuery Thư viện javascript mã nguồn mở, miễn phí Tạo các trang web có khả năng tương tác cao và tương thích trên nhiều trình duyệt. .Lợi ích sử dụng JQuery Truy xuất các thành phần nội dung trang web với cú pháp tương tự css (thông qua các bộ chọn selector).

  pdf77p chaosq10 27-10-2012 123 67   Download

 • Don’t be fooled. Although the .5 might give the impression that Dreamweaver CS5.5 is a point release, it’s anything but. Dreamweaver engineers have packed a stunning amount of new features into this version. To mention just a few, there’s code hinting for the popular jQuery JavaScript library, the ability to see what pages will look like at different screen resolutions without leaving the Document window, support for jQuery Mobile widgets, and integration of PhoneGap to build native apps for Android or iOS (the operating system used in the iPhone, iPad, and iPod touch)....

  pdf294p anhlada2002 15-07-2012 154 55   Download

 • Beginning jQuery is your step-by-step guide to learning the jQuery library. jQuery is the most popular JavaScript library in the web developer’s toolkit. Jack Franklin takes you from the basics of getting you started with jQuery, right through to extending jQuery by writing your own plug-ins. You'll discover best practices you can follow, how you can avoid common mistakes, and you'll learn about so many of the things that jQuery has to offer, including how you can: Use jQuery’s powerful tools to dynamically update content on your site, including DOM manipulation.

  pdf193p lock_123 08-04-2013 95 45   Download

 • Query simplifies building rich, interactive web frontends. Getting started with this JavaScript library is easy, but it can take years to fully realize its breadth and depth; this cookbook shortens the learning curve considerably. With these recipes, you'll learn patterns and practices from 19 leading developers who use jQuery for everything from integrating simple components into websites and applications to developing complex, high-performance user interfaces.

  pdf0p thaovt 28-04-2012 96 39   Download

 • jQuery has been a phenomenal success, with many newcomers to the world of JavaScript frameworks choosing it, and many developers moving to it from other frameworks. jQuery UI is tipped to follow suit, and has already seen massive growth and take-up, with more success to follow. By learning how to use it now, you can be a part of its success.

  pdf437p tailieuvip13 24-07-2012 79 37   Download

 • This book is intended for anyone interested in building mobile web applications using the jQuery Mobile framework. You’ll need at least a basic knowledge of web technologies including HTML, CSS, JavaScript and web servers. In addition, a couple of chapters — the API chapter and the Task Tango chapter — assume you have some experience of the jQuery JavaScript library on which jQuery Mobile is built, including jQuery selectors and events. The Task Tango chapter also includes a lot of PHP code, so some knowledge of PHP will be helpful when following through the examples.

  pdf34p nhatnam06 25-02-2013 106 35   Download

 • Mục tiêu Bài 3: Làm việc với Javascript và Jquery là cung cấp các kiến thức tổng quan về Javascript và Jquery, làm việc với Javascript, làm việc với thư viện Jquery, học Javascript, Jquery với w3schools. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf37p vnch1975 17-04-2015 79 32   Download

 • 1. Cơ bản: Bài thử nghiệm dưới đây được xây dựng để giúp các bạn mới bắt đầu sử dụng jQuery. Nếu chưa có sẵn 1 trang chuyên để test thì hãy bắt đầu bằng cách tạo trang HTML mới với mã nguồn như dưới đây: Demo jQuery src="jquery.js" html Thay đổi thuộc tính src trong thẻ script để trỏ tới file jquery.js của bạn. Ví dụ, nếu file jquery.js nằm cùng thư mục với file HTML thì chúng ta có thể sử dụng: Phiên ban jQuery mới nhất được download...

  pdf6p bibocumi26 12-01-2013 67 29   Download

 • Quickly start using jQuery Mobile with HTML, CSS, and JavaScript. jQuery Mobile makes it easy for developers to add "native" mobile functionality to their sites and applications, delivering seamless experiences to customers using diverse mobile devices, all from a single code base. In this book, leading mobile expert Phil Dutson helps readers master the latest version of jQuery Mobile, even if they have no previous experience. In just 24 lessons of one hour or less, Dutson guides readers through every step of creating and customizing a mobile website with jQuery Mobile...

  pdf493p stingdau_123 19-01-2013 62 27   Download

 • PHP and jQuery are two of the most famous open source frameworks used for web development. This book will explain how to leverage their power by building a core CMS which can be used for most projects without needing to be written, and how to add custom plugins that can then be tailored to the individual project. This book walks you through the creation of a CMS core, including basic page creation and user management, followed by a plugin architecture, and example plugins.

  pdf340p hotmoingay9 30-01-2013 79 27   Download

 • Welcome to WordPress and jQuery. The WordPress web-based publishing platform and jQuery's JavaScript library are two of the most powerful tools used on the Web today. Combining these tools together doubles the power and flexibility of your websites. Both technologies, being easy and fun to learn, create a recipe for web magic. I hope you're ready for some fun and interesting insights by learning how jQuery can improve your WordPress development experience.

  pdf316p tailieuvip13 19-07-2012 70 24   Download

 • With HTML5 and improved web browser support, JavaScript has become the tool of choice for creating high-performance web graphics. This faced-paced book shows you how to use JavaScript, jQuery, DHTML, and HTML5's Canvas element to create rich web applications for computers and mobile devices.

  pdf280p phungnguyet_123 23-02-2013 57 24   Download

 • Giới thiệu jQuery Mobile, một khung công tác giao diện người dùng (UI), cho phép bạn viết một ứng dụng web di động chức năng mà không cần viết một dòng mã JavaScript. Trong bài này, hãy tìm hiểu về các tính năng của khung công tác này, gồm các trang cơ bản, các thanh công cụ điều hướng, các nút điều khiển biểu mẫu và các hiệu ứng chuyển tiếp. Để làm theo cùng với bài này, bạn sẽ cần:

  pdf16p bunmam_1 12-05-2013 75 22   Download

 • you've built web pages, or developed websites using HTML over the last few years, you will most likely have heard of jQuery—you may not have heard of jQuery Tools. Web professionals all over the world have been trying to make the Internet a more usable place to visit, using JavaScript to try to overcome some of the shortcomings of HTML and CSS. jQuery's power and flexibility lie in its deceptive simplicity, making navigating a document, selecting elements on a page, and handling events, straightforward, while smoothing out any browser differences.

  pdf112p hotmoingay 03-01-2013 68 21   Download

 • Dreamweaver is the most powerful and industry-leading web design software that utilizes innovative web technologies such as HTML5, CSS3, and jQuery for web and mobile development. These technologies have radically reconfigured the process of designing the web content and function in the widest possible range of browsing environments ranging from desktops to mobile devices.

  pdf284p hotmoingay3 09-01-2013 107 21   Download

 • Chúng ta gần như không thể hiểu được jQuery nếu không nắm rõ CSS Selectors: Trong jQuery thì phần mã CSS selector được bắt đầu bởi đối tượng jQuery $ chính, đây chỉ là tên củafunction, và nó có đi kèm với tham số – chính là CSS Selector của chúng ta. Và về bản chất thì Selector hoạt động tương tự như các CSS selector thường gặp trong các file style.css. Nhiều người chỉ biết đến ID selector (#) và class selector (.

  pdf4p bibocumi26 12-01-2013 62 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản