intTypePromotion=1

Bài giảng Lập trình web toàn tập với HTML, CSS, Jquery, Responsive, Bootstrap - Chương 4: HTML căn bản và bài tập

Chia sẻ: ViDoraemon2711 ViDoraemon2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
61
lượt xem
12
download

Bài giảng Lập trình web toàn tập với HTML, CSS, Jquery, Responsive, Bootstrap - Chương 4: HTML căn bản và bài tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình web toàn tập với HTML, CSS, Jquery, Responsive, Bootstrap - Chương 4: HTML căn bản và bài tập trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm HTML, cấu trúc của HTML, các tag cơ bản và những bài tập HTML cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình web toàn tập với HTML, CSS, Jquery, Responsive, Bootstrap - Chương 4: HTML căn bản và bài tập

 1. Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia CHƯƠNG 4: HTML CĂN BẢN VÀ BÀI TẬP |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 49
 2. Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia HTML LÀ GÌ Giới thiệu về HTML !  HTML (Hyper Text Markup Language) - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản !  Là một ngôn ngữ dùng để xây dựng một trang Web. !  Chứa các thành phần định dạng để báo cho trình duyệt Web biết cách để hiển thị một trang Web. !  Một trang web thông thường gồm có 2 thành phần chính: !  Dữ liệu của trang web (văn bản, âm thanh, hình ảnh...) !  Các thẻ (tag) HTML dùng để định dạng mô tả cách thức các dữ liệu trên hiển thị trên trình duyệt. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TRƯỜNG Học CAO lập trìnhĐẲNG trực KỸtuyếnTHUẬT tạiCAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| itclass.vn 50
 3. Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia Công cụ thực hiện website ! Notepad++ ! Dreamweaver ! CotEditor (Macbook) ! Pingendo (support bootstrap) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TRƯỜNG Học CAO lập trìnhĐẲNG trực KỸtuyếnTHUẬT tạiCAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| itclass.vn 51
 4. Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia Cấu trúcCấu của trúc một 1tàitài liệu HTML liệu HTML !  : Định nghĩa phạm vi của văn bản HTML !  : Định nghĩa các mô tả về trang HTML. Thông tin trong tag này không được hiển thị trên trang web !  : Mô tả tiêu đề trang web !  : Xác định vùng thân của trang web, nơi chứa các thông tin |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TRƯỜNG Học CAO lập trìnhĐẲNG trực KỸtuyếnTHUẬT tạiCAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| itclass.vn 52
 5. Cấu trúc 1 tài liệu HTML Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia Cấu trúc của một tài liệu HTML Phần đầu Tiêu đề trang HTML Bắt đầu và Kết thúc của trang HTML Nội dung 1 Nội dung Nội dung 2 trang HTML Nội dung 3 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TRƯỜNG Học CAO lập trìnhĐẲNG trực KỸtuyếnTHUẬT tạiCAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| itclass.vn 53
 6. Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia Thẻ (Tag) HTML Các tag (thẻ) cơ bản - phần 1 Thẻ mở Thẻ đóng Giá trị thuộc tính Dòng chữ này được in đậm màu xanh Tên thuộc tính !  Tên thẻ & thuộc tính !  Thường mang tính gợi nhớ "  B ~ Bold, I ~ Italic, P ~ Paragraph !  Không phân biệt HOA thường !  Một số thẻ đơn không có thẻ đóng !  và •  Giá trị Thuộc tính của Thẻ nên đặt trong dấu nháy đơn ‘’ hoặc nháy kép “” |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TRƯỜNG Học CAO lập trìnhĐẲNG trực KỸtuyếnTHUẬT tạiCAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| itclass.vn 54
 7. Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia Giới thiệu về HTML – Thẻ Các tag (thẻ) cơ bản - phần 1 (Tag) HTML.Cú pháp Mã#HTML# Hiển#thị# $Đây$là$một$dòng$được$in$Đậm$ Đây#là#một#dòng#được#in#Đậm# $Mức$chữ$ở$@êu$đề$3$$ Mức$chữ$ở$@êu$đề$3$$ Mã#HTML# Hiển#thị# $ Hello#World$ $Hello$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$World$ $ Lưu ý : • Bỏ qua các khoảng trắng thừa và các dấu ngắt dòng, xuống dòng |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TRƯỜNG Học CAO lập trìnhĐẲNG trực KỸtuyếnTHUẬT tạiCAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| itclass.vn 55
 8. Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia Thực hành cấu trúc HTML đơn giản CÁC BẠN THỰC HIỆN THEO VIDEO |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TRƯỜNG Học CAO lập trìnhĐẲNG trực KỸtuyếnTHUẬT tạiCAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| itclass.vn 56
 9. Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia Thực hành cấu trúc HTML đơn giản |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TRƯỜNG Học CAO lập trìnhĐẲNG trực KỸtuyếnTHUẬT tạiCAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| itclass.vn 57
 10. Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia Các tag xử lý văn bản – Khối, Các tag (thẻ) cơ bản - phần 1 chuỗi văn bản !  Các thẻ định dạng khối văn bản – Block Element !  Tiêu đề (Heading) : , , , , , !  Đoạn văn bản (Paragraph): !  Danh sách (List Items): !  Đường kẻ ngang (Horizontal Rules): !  Các thẻ định dạng chuỗi văn bản – Inline Element !  Định dạng chữ : , , , và !  Tạo siêu liên kết : !  Xuống dòng : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TRƯỜNG Học CAO lập trìnhĐẲNG trực KỸtuyếnTHUẬT tạiCAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| itclass.vn 58
 11. Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia Các tag xử lý văn bản – Các tag (thẻ) cơ bản - phần 1 Ví dụ về Horizontal rules !  HORIZONTAL RULES !  !  Thuộc tính : "  align : Canh hàng đường kẻ ngang so với trang web "  width : Chiều dài đường kẻ ngang "  size : Bề rộng của đường kẻ ngang "  noshade : Không có bóng !  !  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TRƯỜNG Học CAO lập trìnhĐẲNG trực KỸtuyếnTHUẬT tạiCAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| itclass.vn 59
 12. Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia Các tag (thẻ) cơ bản - phần 1 Bài  tập  sử  dụng  thẻ  heading,  p,  pre,  span,  Hr,  br  -­‐  Thuộc  Gnh  STYLE CÁC BẠN THỰC HIỆN THEO VIDEO |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TRƯỜNG Học CAO lập trìnhĐẲNG trực KỸtuyếnTHUẬT tạiCAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| itclass.vn 60
 13. Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia Các tag (thẻ) cơ bản - phần 1 Bài  tập  sử  dụng  thẻ  heading,  p,  pre,  span,  Hr,  br  -­‐  Thuộc  Gnh  STYLE |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TRƯỜNG Học CAO lập trìnhĐẲNG trực KỸtuyếnTHUẬT tạiCAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| itclass.vn 61
 14. Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia Tag hình ảnh : không có thẻ đóng Các thuộc tính của thẻ • src: Đường dẫn tới file ảnh • alt : Chú thích cho hình ảnh • border: Độ dày nét viền quanh ảnh Đặt ảnh nền cho trang web Sử dụng thẻ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TRƯỜNG CAO ĐẲNG trình trựcKỸ THUẬT tuyến CAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Học lập tại myclass.vn 62
 15. Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia Các tag Danh Các tag về danh sách sách Kiểu#danh#sách# Thẻ# Phần#tử#trong#DS# Danh$sách$có$thứ$tự$ Danh$sách$không$có$thứ$tự$ Danh$sách$tự$định$nghĩa$ , Danh$sách$lồng$nhau$ Dạng$khác$ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TRƯỜNG Học CAO lập trìnhĐẲNG trực KỸtuyếnTHUẬT tạiCAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| itclass.vn 63
 16. Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia Danh sách có thứ tự - Danh sách có thứ tự |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TRƯỜNG Học CAO lập trìnhĐẲNG trực KỸtuyếnTHUẬT tạiCAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| itclass.vn 64
 17. Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia Danh sách có thứ tự - Danh sách có thứ tự (tt) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TRƯỜNG Học CAO lập trìnhĐẲNG trực KỸtuyếnTHUẬT tạiCAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| itclass.vn 65
 18. Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia Danh sách không có thứ tự Danh sách có KHÔNG có thứ tự - |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TRƯỜNG Học CAO lập trìnhĐẲNG trực KỸtuyếnTHUẬT tạiCAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| itclass.vn 66
 19. Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia Thẻ (tag) liên kết - thẻ - anchor Cú pháp : Linked content Thuộc tính target của thẻ name: tải trang web vào frame có tên NAME _blank: tải trang web vào cửa sổ mới _parent: tải trang web vào cửa sổ cha của nó _self: tải trang web vào chính cửa sổ hiện hành _top: tải trang web vào cửa số cao nhất Ví dụ : 06/03/2014 Phát triển ứng dụng web |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 41 TRƯỜNG Học CAO ĐẲNG trực KỸtuyếnTHUẬT tạiCAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| lập trình itclass.vn 67
 20. Download miễn phí gì cũng có tại ilook.asia Phân loại liên kết Phân loại liên kết !  Phân loại : !  Liên kết ngoại (external link) !  Liên kết nội (internal link) !  Liên kết email (email link) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TRƯỜNG Học CAO lập trìnhĐẲNG trực KỸtuyếnTHUẬT tạiCAO THẮNG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| itclass.vn 68
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2