intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình web‎: Chương 4 - ThS. Nguyễn Minh Vi

Chia sẻ: Cxzvscv Cxzvscv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

105
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình web‎: Chương 4 Giới thiệu PHP - MySQL nhằm giới thiệu về ngôn ngữ PHP, tập tin PHP và giới thiệu về ngôn ngữ MySQL, PHP kết hợp với MySQL có thể chạy được trên nhiều platform khác nhau, PHP và MySQL hoàn toàn miễn phí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình web‎: Chương 4 - ThS. Nguyễn Minh Vi

 1. PHP - MySQL GIỚI THIỆU ThS Nguyễn Minh Vi BM Tin học – ĐH An Giang
 2. PHP  PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ script ở phía server.  PHP hỗ trợ nhiều cơ sở dữ liệu (MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, Generic ODBC, ...)  Tập tin PHP:  có thể chứa text, các thẻ HTML và các đoạn script; nhưng kết quả khi trả về trình duyệt là HTML  có phần mở rộng là ".php"
 3. MySQL  MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu ở phía server  MySQL hỗ trợ SQL chuẩn
 4. PHP-MySQL  PHP kết hợp với MySQL có thể chạy được trên nhiều platform khác nhau  PHP và MySQL hoàn toàn miễn phí  Một số hệ thống mã nguồn mở phổ biến:  Quản trị nội dung, cổng thông tin: Joomla, Drupal, PHP-Nuke, …  Diễn đàn: phpBB, MyBB, SMF, …  Thương mại điện tử: ZenCart, OpenCart, …  Đào tạo trực tuyến: Moodle, …  Blog: Wordpress, …
 5. PHP-MySQL  Để bắt đầu với PHP và MySQL, ta cần chuẩn bị:  Cài đặt web server (IIS, Apache, …)  Cài PHP  Cài MySQL  Download:  Apache: httpd.apache.org/download.cgi  PHP: www.php.net/downloads.php  MySQL: www.mysql.com/downloads/index.html  Đơn giản hơn, có thể download các phần mềm WAMP, Vertrigo, XAMPP…
 6. PHP PHP Hypertext Preprocessor ThS Nguyễn Minh Vi BM Tin học – ĐH An Giang
 7. PHP cơ bản  Cú pháp  Biến  Kiểu dữ liệu  Toán tử  Cấu trúc điều khiển  Hàm  Ví dụ về xử lý form
 8. PHP cơ bản  Cú pháp  Biến  Kiểu dữ liệu  Toán tử  Cấu trúc điều khiển  Hàm  Ví dụ về xử lý form
 9. Cú pháp cơ bản  Một khối lệnh PHP có thể đặt bất cứ nơi nào trong trang web  Mỗi câu lệnh kết thúc bởi dấu ;  Chú thích  // một dòng  /* nhiều dòng */  Cú pháp gần giống C++, Perl
 10. Ví dụ
 11. PHP cơ bản  Cú pháp  Biến  Kiểu dữ liệu  Toán tử  Cấu trúc điều khiển  Hàm  Ví dụ về xử lý form
 12. Biến  Biến trong PHP không cần phải được khai báo trước, biến sẽ được tự động khai báo khi ta sử dụng nó  Tất cả các biến được bắt đầu bằng ký hiệu $  Tên biến:  có thể chứa các chữ cái, chữ số và dấu _  bắt đầu bởi ký tự chữ hoặc dấu _  không nên chứa khoảng trắng  Gán giá trị cho biến:  $var_name = value;
 13. Biến  Ví dụ: $myString  $4me  $_4you 
 14. Biến đặc biệt  $GLOBALS  $_COOKIE  $_GET  $_POST  $_REQUEST
 15. $_GET  Biến $_GET chứa một mảng tên biến và giá trị được gởi bởi phương thức HTTP GET.  Biến $_GET dùng để lấy giá trị từ form với phương thức truyền dữ liệu method="get".  Thông tin gửi từ form với phương thức GET được hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt, khối lượng dữ liệu gửi đi bị hạn chế
 16. $_POST  Biến $_POST chứa một mảng tên biến và giá trị được gởi bởi phương thức HTTP POST.  Biến $_POST dùng để lấy giá trị từ form với phương thức truyền dữ liệu method="post".  Thông tin gửi từ form bằng phương thức POST sẽ không được người dùng nhìn thấy, khối lượng dữ liệu truyền không hạn chế.
 17. $_REQUEST  chứa nội dung của các biến $_GET, $_POST, và $_COOKIE  thường dùng để lấy kết quả dữ liệu gửi từ form mà không cần quan tâm phương thức truyền dữ liệu là GET hay POST.
 18. Phạm vi biến  Biến trong một hàm thì là biến cục bộ đối với hàm đó  Biến khai báo trong một khối lệnh thì khả dụng trong suốt khối lệnh đó, nhưng không khả dụng trong hàm  Biến dùng trong một hàm mà khai báo là toàn cục thì nó tham chiếu đến biến toàn cục cùng tên  dùng $GLOBALS hoặc từ khóa global
 19. Phạm vi biến  Ví dụ
 20. PHP cơ bản  Cú pháp  Biến  Kiểu dữ liệu  Toán tử  Cấu trúc điều khiển  Hàm  Ví dụ về xử lý form
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2