intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình web‎: Chương 1 - ThS. Nguyễn Minh Vi

Chia sẻ: Cxzvscv Cxzvscv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

210
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình web‎: Chương 1 Hyper Text Markup Language nhằm trình bày về giới thiệu ngôn ngữ HTML, soạn thảo tài liệu HTML, hiển thị tài liệu HTML: các trình duyệt (web browser), tập tin HTML, Hyper Text Markup Languag các thẻ căn bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình web‎: Chương 1 - ThS. Nguyễn Minh Vi

 1. Hyper Text Markup Language ThS Nguyễn Minh Vi BM Tin học – ĐH An Giang
 2. Giới thiệu  HTML:  ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản  biểu diễn nội dung và hình thức trang web bằng tập các thẻ  Soạn thảo tài liệu HTML:  Notepad, Notepad++, …  Frontpage, Dreamwaver, …  Hiển thị tài liệu HTML: các trình duyệt (web browser)  Firefox, Chrome, IE, Netscape, Opera, …
 3. Tập tin HTML  Cấu trúc một tập tin HTML Phần tiêu đề Phần nội dung
 4. Tập tin HTML – ví dụ
 5. Thẻ HTML  Thẻ HTML:  được bao bởi dấu  thường gồm cặp thẻ mở và thẻ đóng, một số thẻ chỉ có thẻ mở  Cấu trúc một thẻ HTML Nội dung thẻ  Ví dụ: Xin chào!
 6. Thẻ HTML – phần tử  Mỗi phần tử HTML là phần được bắt đầu từ thẻ mở đến kết thúc thẻ đóng, vd: Xin chào!  Một số phần tử chỉ có thẻ mở, không có thẻ đóng, không có nội dung, vd:  Các phần tử có thể được đặt lồng vào nhau, vd: Xin chào!
 7. Thẻ HTML – thuộc tính  Mỗi phần tử HTML có thể có nhiều thuộc tính, để mô tả thêm các thông tin cho nó  thuộc tính đặt trong thẻ mở  có giá trị đi kèm (nên đặt trong cặp dấu “ ”) …  Các thuộc tính chung Thuộc tính Mô tả class Tên lớp của phần tử id Định danh duy nhất của phần tử style Định kiểu inline style cho phần tử title Thông tin bổ sung cho phần tử (tool tip)
 8. Hyper Text Markup Language CÁC THẺ CƠ BẢN ThS Nguyễn Minh Vi BM Tin học – ĐH An Giang
 9. Các thẻ cơ bản  Tiêu đề …  Ví dụ: Tiêu đề <h1> Tiêu đề <h2> Tiêu đề <h3> Tiêu đề <h4> Tiêu đề <h5> Tiêu đề <h6>
 10. Các thẻ cơ bản  Đoạn  Ngắt dòng  Ví dụ: Đây là đoạn văn đặt trong thẻ <p> Đây là đoạn văn có ngắt dòng bằng thẻ <br/>
 11. Danh sách  Danh sách:  có thứ tự: • thuộc tính type: 1, A, a, I, i, … • thuộc tính start: số bắt đầu  không thứ tự: • thuộc tính type: disc, circle, square  định nghĩa:
 12. Danh sách  Ví dụ Danh sách có thứ tự HTML CSS Danh sách không thứ tự HTML CSS Danh sách định nghĩa HTML HyperText Markup Language CSS Cascading Style Sheet
 13. Các thẻ định dạng         …
 14. Định dạng  Văn bản định dạng trước  Ví dụ: Ví dụ sau là cùng một khối văn bản được bao trong thẻ <p>: # # # # # # # # # hoặc bao trong thẻ lt;pre>: # # # # # # # # #
 15. Ký tự đặc biệt Khoảng trắng &nbsp; “ &quot; & &amp; < &lt; > &gt;
 16. Kẻ ngang  Các thuộc tính  align: canh lề  width: độ rộng (dài)  size: độ dày  noshade: không bóng
 17. Hyper Text Markup Language LIÊN KẾT ThS Nguyễn Minh Vi BM Tin học – ĐH An Giang
 18. Liên kết (Hyperlink)  Các loại liên kết  Liên kết trong: liên kết đến các phần trong cùng tài liệu hoặc trong cùng một website  Liên kết ngoài: liên kết đến các trang trên website khác  Liên kết email  Đường dẫn URL: protocol://site/path/filename#bookmark  tương đối: vị trí tương quan so với đối tượng hiện hành  tuyệt đối: đường dẫn đầy đủ từ thư mục gốc đến file
 19. Ví dụ  Đường dẫn tương đối __________ __________ __________ __________ b.htm __________ __________ __________ __________ b.htm __________ __________ __________ web/a.htm web/b.htm
 20. Ví dụ  Đường dẫn tương đối __________ __________ __________ __________ b.htm __________ __________ __________ __________ thumuc2/b.htm __________ __________ __________ web/a.htm web/thumuc2/b.htm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2