intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình Web: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Tùng

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

57
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình Web: Chương 4 trình bày về "Cơ bản về JAVASCRIPT". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: JavaScript là gì, kiểu dữ liệu và cú pháp, xử lý sự kiện, sử dụng các đối tượng trong JavaScript, một số JavaScript APIs.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Web: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Tùng

CƠ BẢN VỀ JAVASCRIPT<br />  Nguyễn Hoàng Tùng<br />  Bộ môn Kỹ thuật phần mềm<br />  nhoangtung@agu.edu.vn<br />  www.nhtung.com<br /> <br /> Nội dung chính của slide này<br /> JavaScript là gì?<br /> Kiểu dữ liệu & cú pháp.<br /> <br /> Xử lý sự kiện.<br /> Sử dụng các đối tượng trong JavaScript.<br /> Một số JavaScript APIs.<br /> <br /> 16/08/2014<br /> <br /> Lập trình Web<br /> <br /> 2<br /> <br /> JavaScript là gì?<br /> Ra đời năm 1995 bởi Brendan Eich (đồng sáng lập và hiện tại là CEO của Mozilla).<br /> Là ngôn ngữ kịch bản dạng thông dịch phổ biến trên Web.<br /> <br /> Đặc tính của JavaScript:<br /> Đơn giản.<br /> Động (Dynamic).<br /> <br /> Hướng đối tượng (Object oriented).<br /> <br /> Khả năng của JavaScript:<br /> Cho phép đặc tả dữ liệu động vào trang HTML,<br /> Tương tác với các sự kiện của HTML,<br /> Thay đổi nội dung của các đối tượng HTML,<br /> …<br /> 16/08/2014<br /> <br /> Lập trình Web<br /> <br /> 3<br /> <br /> Câu lệnh JavasScript có<br /> thể đặt ở phần head.<br /> hoặc phần body.<br /> <br /> Có thể định nghĩa<br /> JavasScript ở file .js bên<br /> ngoài rồi nhúng vào<br /> HTML thông qua thẻ<br /> <br /> <br /> 16/08/2014<br /> <br /> Lập trình Web<br /> <br /> http://www.w3schools.com/js/<br /> <br /> Nhúng JavaScript vào trang web<br /> <br /> 4<br /> <br /> Kiểu dữ liệu & cú pháp<br /> Cách đặt tên biến:<br /> Bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu _<br /> <br /> A..Z, a..z, 0..9, _: Phân biệt HOA, thường.<br /> <br /> Khai báo biến:<br /> Dùng từ khóa var<br /> Ví dụ: var count = 10, amount;<br /> Biến thật sự tồn tại khi sử dụng lần đầu tiên.<br /> <br /> 16/08/2014<br /> <br /> Lập trình Web<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2